Giáo án Lớp 3 Tuần 22-33

 1. Kiến thức: Biết ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy

 - Hiểu nội dung: Ca ngợi nghệ nhân làm gốm và những sản phẩm làm bằng gốm.

 2. Kĩ năng: Đọc lưu loát, rõ ràng, rành mạch.

 3. Thái độ: Trân trọng và yêu quí những sản phẩm bằng gốm.

 

doc116 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 22-33, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhận xét, ghi điểm... 3. Bài mới: 35 3.1 Giới thiệu bài: 1 - Nêu mục tiêu bài học 3.2. Hướng dẫn luyện tập 34 Bài 1 - Gọi HS nêu yêu cầu của BT. - Yêu cầu tự làm bài vào vở. - GV nhận xét và chốt lời giải đúng. - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của BT -Mời 2HS lên bảng trình bày bài làm. - Yêu cầu HS nhận xét bài sau đó đổi vở KT bài của nhau - Nhận xét đánh giá bài làm của học sinh. - 2 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. - HS đổi vở KT bài của nhau Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài tập. - Bài tập yêu cầu gì? - HS tự làm vào vở.làm bài - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. - Nhận xét và chốt lời giải đúng. - Cả lớp làm bài vào vở. - 2 em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung. Bài 4. Học sinh đọc yêu cầu bài. - Bài toán thuộc dạng toán gì? - HD HS phân tích đề toán. - Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài tập.( 1 HS lên bảng làm) - GV nhận xét và chốt lời giải đúng. 4. Củng cố- Dặn dò: - Cho nêu lại kiến thức của bài học. 3’ - Xem trước bài: - Nhận xét giờ học. Ngày thứ :2 Ngày soạn:4/5 /2014 Ngày giảng: 6/5/2014 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP TIẾT 1 TUẦN 33 I. MỤC TIÊU 1 .Kiến thức: Giúp HS củng cố về đọc viết các số có 5 chữ số 2.Kĩ năng: áp dụng vào thực tế, cuộc sống. 3.Thái độ : Học sinh yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 1. Giáo viên: Tài liệu giảng dạy. 2. Học sinh: Vở ô li, SGK... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng của giáo viên tg Ho¹t ®éng của häc sinh 1. Ổn định tổ chức: 1 HS hát 2.Kiểm tra bài cũ: - KT bài tập VBT 3 - GV Nhận xét, ghi điểm... 3. Bài mới: 35 3.1 Giới thiệu bài: 1 - Nêu mục tiêu bài học 3.2. Hướng dẫn luyện tập 34 Bài 1 - Gọi HS nêu yêu cầu của BT. - Yêu cầu tự làm bài vào vở. - GV nhận xét và chốt lời giải đúng. - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài. Viết theo mẫu Bài 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của BT -Mời 2HS lên bảng trình bày bài làm. - Yêu cầu HS nhận xét bài sau đó đổi vở KT bài của nhau - Nhận xét đánh giá bài làm của học sinh. - 3 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. - HS đổi vở KT bài của nhau Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài tập. - Bài tập yêu cầu gì? - HS tự làm vào vở.làm bài - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. - Nhận xét và chốt lời giải đúng. - Cả lớp làm bài vào vở. - 1 em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung. Bài 4. Học sinh đọc yêu cầu bài. - GV nhận xét và chốt lời giải đúng. -1 HS lên bảng làm 4. Củng cố- Dặn dò: - Cho nêu lại kiến thức của bài học. 3’ - Xem trước bài: - Nhận xét giờ học. Ngày thứ 4 Ngày soạn:4/5 /2014 Ngày giảng: 8/5/2014 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP TIẾT 2 TUẦN 33 I. MỤC TIÊU 1 .Kiến thức: Giúp HS củng cố về: - Củng cố cộng ,trừ,nhân,chia các số có 5 chữ số.Giải toán dạng rút về đơn vị 2.Kĩ năng: HS biết vận dụng vào thực tế, cuộc sống. 3.Thái độ : Học sinh yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 1. Giáo viên: Tài liệu giảng dạy. 2. Học sinh: Vở ô li, SGK... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng của giáo viên tg Ho¹t ®éng của häc sinh 1. Ổn định tổ chức: 1 HS hát 1.Kiểm tra bài cũ: - KT lại bài tập số 5 trang 78. 3 - 2 học sinh lên bảng - GV: Nhận xét, ghi điểm... 3. Bài mới: 35 3.1 Giới thiệu bài: 1 - Nêu mục tiêu bài học 3.2. Hướng dẫn luyện tập 34 Bài 1. - Gọi HS nêu yêu cầu của BT. - Yêu cầu tự làm bài vào vở. - GV chốt lại lời giải đúng. - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài. - HS nêu yêu cầu:Tính nhẩm - 3 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở - Nhận xét bài của bạn Bài 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của BT. - Bài tập yêu cầu gì? -Tìm số hạng chưa biết ta làm như thê naò? - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - Nhận xét đánh giá bài làm của học sinh. - HS đọc yêu cầu:Đặt tính rồi tính HS nêu -3HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở - Nhận xét bài của bạn Bài 3: - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu HS tự làm bài - Nhận xét bài làm - Tim x. - HS trả lời - 1 em lên bảng chữa bài, làm bài vào vở. Bài 4. Học sinh đọc yêu cầu bài. - HS nêu cách làm. - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở - Nhận xét và chốt lời giải đúng 6 cái : 15000 đồng 4 cái: ...? đồng - 1 HS đọc đề bài - 2 HS nêu cách làm - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào vở - Nhận xét bài của bạn. Bài 5:Dành cho HS khá giỏi - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Bài toán yêu cầu gì? - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi 1 HS lên bảng làm bài. - Nhận xét và chốt lời giải đúng. - Một em nêu yêu cầu bài tập. - 1 học sinh lên bảng, HS cả lớp làm vào vở. + _Tìm số viên thuốc có trong 1 hộp. + Tìm 150 hộp có bao nhiêu viên Đáp số:1200 viên 4. Củng cố -Dặn dò: - Cho nêu lại kiến thức của bài học. 3’ - Nhận xét giờ học. - Xem trước bài: "Tiết 3 tuần 33” HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT ( TIẾT 86 ) PHÉP NHÂN HÓA I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Củng cố về phép nhân hóa - Tiếp tục ôn luyện về cách sử dụng phép nhân hóa. 2.Kĩ năng: HS biết vận dụng để nói, viết khi giao tiếp. 3.Thái độ; Cảm nhận được vẻ đẹp tiếng việt và yêu thích môn học, II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 1. Giáo viên: Các câu thơ trong bài tập 1 viết sẵn trên bảng phụ hoặc băng giấy. 2. Học sinh: Vở ô li, SGK... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng của giáo viên tg Ho¹t ®éng của häc sinh 1. Ổn định tổ chức: 1 HS hát 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 học sinh đặt câu có từ nhân hóa. 3 -2 HS lên bảng . - GV Nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: 35 3.1 Giới thiệu bài: 1 - Nêu mục tiêu bài học -Nghe GV giới thiệu bài 3.2 Hướng dẫn luyện tập: 34 Bài 1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT. - - Một em đọc ,cả lớp đọc thầm. - HS đọc nối tiếp nhau từng câu - HS đọc nối tiếp nhau từng đoạn Bài 2. - Yêu cầu HS đọc bài tập 2. - Bài yêu cầu gì? - Yêu cầu HS làm bài vào VBT. - Theo dõi nhận xét bài làm HS. - Yêu cầu HS đổi vở KT bài của nhau. - HS đọc yêu cầu - HS trả lời + Cây bàng +Mèo con - HS làm bài vào vở. - Nhận xét bài làm của bạn Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc bài tập 3. - Yêu cầu HS đọc mẫu. - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS làm bài miệng, mỗi em 1 câu - Một em đọc bài tập 3, lớp đọc thầm. - Cả lớp làm bài vào VBT Cái sieng năng chẳng vơi đi trong cây bàng Mèo con đi học ban trưa 4. Củng cố Dặn dò: - Cho nêu lại kiến thức của bài học. 3’ 2 học sinh nhắc lại nôi dung bài. - Nhận xét giờ học. - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới. Ngày thứ 5 Ngày soạn: 4/5 /2014 Ngày giảng: 9/5 / 2014 HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TIẾT 3 TUẦN 33 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết tóm tắt nội dung câu truyện theo gợi ý. 2.Kĩ năng: Áp dụng làm bài tập. 3.Thái độ: Giáo dục tinh thần yêu nước . II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 1. Giáo viên: -Viết sẵn nội dung gợi ý của các bài tập trên bảng 2. Học sinh: -HS chuẩn bị bảng thống kê các hoạt động của tổ trong tháng vừa qua Vở ô li, SGK... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng của giáo viên tg Ho¹t ®éng của häc sinh 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát tập thể. 1 HS hát 2. Kiểm tra bài cũ: -Trả bài và nhận xét về bài tập làm văn tuần 32 3 2 Học sinh trả lời. - GV Nhận xét, ghi điểm... 3. Bài mới: 35 3.1 Giới thiệu bài: 1 Giáo viên nêu mục đích yêu cầu Học sinh lắng nghe. 3.2. Hướng dẫn ôn tập. 34 Bài 1. Học sinh đọc yêu cầu bài. - Bài yêu cầu gì? - Yêu cầu HS chú ý lắng nghe . - HS đọc đề. - Một em đọc ,cả lớp đọc thầm. - HS đọc nối tiếp nhau từng câu - HS đọc nối tiếp nhau từng đoạn Bài 2:Học sinh đọc yêu cầu bài. - Bài tập yêu cầu gì? - GV nhắc HS xem lại gợi ý SGK ; Viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp người nghe hình dung được mùa chim về; Nên viết vào nháp những ý chính trước khi viết vào vở. - Gọi HS đọc bài viết trước lớp, nhận xét , chấm và chữa nhanh 1 số bài.Nhận xét chung. - HS đọc đề bài. - ghi lại những điều cần nhớ về đảo Ngạn khi mùa chim về - Nghe giảng sau đó tự viết bài. - Một số HS đọc bài trước lớp 4. Củng cố - Dặn dò: - Yêu cầu những HS viết bài chưa tốt về nhà hoàn chỉnh bài viết. 3’ 2 học sinh nhắc lại nôi dung bài. - Nhận xét giờ học. - Xem trước bài tuần 33 tiết 3 . HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP TIẾT 3 TUẦN 33 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Giúp HS củng cố về: - Củng cố cộng, trừ,nhân,chia các số có 5 chữ số.Giải toán rút về đơn vị 2.Kĩ năng: - HS biết vận dụng vào thực tế cuộc sống. 3.Thái độ: Giáo dục HS thích học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 1. Giáo viên:Tài liệu giảng dạy 2. Học sinh: Vở ô li, SGK... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng của giáo viên tg Ho¹t ®éng của häc sinh 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát tập thể. 1 HS hát 2. Kiểm tra bài cũ: - HS thực hiện: 24048x3 23456:3 3 2HS lên bảng làm bài. - GV Nhận xét, ghi điểm... 3. Bài mới: 35 3.1 Giới thiệu bài: 1 - Nêu mục tiêu bài học 3.2. Hướng dẫn luyện tập 34 Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện cộng, trừ nhân,chia các số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. - Yêu cầu HS tự làm bài. - GV chốt lại lời giải đúng. - Một em nêu yêu cầu bài tập. - 3 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở. - Nhận xét bài của bạn Bài 2. Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Gọi HS chữa bài - Nhận xét và chốt lời giải đúng. - Một em nêu yêu cầu bài tập. - Lớp làm vào vở. Tính giá trị biểu thức nối giá trị đúng Bài 3 - Bài yêu cầu gì? - Gọi 1 HS lên chữa bài. - Nhận xét và chốt lời giải đúng. - HS đọc yêu cầu của BT: Giải toán băng 2 phép tính - HS dưới lớp làm vào vở - 1 HS lên bảng làm. Bài 4:Dành cho HS khá giỏi - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Bài toán yêu cầu gì? - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi 1 HS lên bảng làm bài. - Nhận xét và chốt lời giải đúng. - Một em nêu yêu cầu bài tập. - 1 học sinh lên bảng, HS cả lớp làm vào vở. 1 Bao có số kg gạo là: 108:4=27(kg) 1 túi có số gạo là: 27:3=9(kg) Tất cả có số túi là: 108:9=12 (túi) Đáp số: 12 túi 4. Củng cố -Dặn dò: - Cho nêu lại kiến thức của bài học. 3’ - 3 em đọc các số trên bảng. - Nhận xét giờ học. - Xem trước bài:Luyện tập ,tiết 1tuần 34.

File đính kèm:

  • docb2 t2234 moi PHuong Hoa xa.doc
Giáo án liên quan