Giáo án Lớp 3 Tuần 18-35

Hướng dẫn luyện đọc

 -Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn.

 -Hướng dẫn đọc từng đoạn

 -Yêu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài, sau đó theo dõi học sinh đọc bài và chỉnh sửa lỗi ngắt giọng cho học sinh .

 

doc47 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1693 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 18-35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à con vượn II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổ định: 2. BÀI MỚI: 1/Giới thiệu bài : HD HS luyện đọc GV cho hs đọc lại toàn bài - Nhận xét Luyên đọc rõ ràng cả bài Hs viết câu trả lời cho câu hỏi Khoanh tròn chữ cái trước khổ nois lên hạnh phúc của người tròng cây.. Luyện đọc bài Bác sĩ Y – Et - Xanh - Hướng dẫn học sinh lời dấn chuyện và lời của nhân vật - Khoanh tronfch[xcais caai nói lên lẽ soongscao đẹp của Y –Et - Xanh TIẾT 2 Luyện viết -Bài viết: Người đi săn và con vượn ( Bổng vượn mẹ...Giọt nước mắt từ từ lăn trên má) GV đọc cho học sinh viết chính tả GV chấm bài và sữa sai lỗi - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập( STV3) -GV chốt lại ý đúng Dặn dò: Bài nhà : Dặn HS về nhà tập Luyện đọc lạt bài -Hát -HS đọc thầm - Luyện đọc câu -luyện đọc khổ - Chú ý học sinh đọc yếu - gọi từng em đọc (Chú ý các em yếu) - Câu a -HS nêu ý kiến - HS nhận xét -HS thực hành viết hành viết HS đọc đoạn viết - HS viết -HS làm 1)a/lặn,lượn, nắng, nào,la Toán(Tiết 1) I/ Yêu cầu cần đạt. Biết cách tính nhẫm, giải toán có lời văn. II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới 1.GVhướng dẫn làm bài tập 1 2/ HS làm vào vở 3/ Bài toán - HS đọc bài - GV hỏi Bài toán cho biết gì? Tìm gì? II .củng cố dặn dò Gọi hs viết lại các số 1.Kết quả 90000, 90000,40000, 40000 Nhận xét 2. HS tự làm 3000,4500,6000 Nhận xét HS làm vào vỡ 3. HS lên bảng làm Số tiền mẹ mua gạo, nếp là 18000 + 27000 = 45000 ( đồng) Số tiền cô bán hàng phải trả là 50000 – 45000 = 5000 ( đồng) Đáp số: 5000 đồng Tiết 3 Luyện viết I/ Yêu cầu cần đạt: Học sinh biết dựa bài trước viết một đọn văn ngắn đã làm để bảo vệ môi môi trường II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Luyện viết - GV Hướng dẫn cách làm GV hướng dẫn học sinh viết GV gọi HS đọc lại đoạn vừa viết Nhận xét của GV 2/ Củng cố - dặn dò - HS lắng nghe -Học sinh Viết vào vở - nhận xét của học sinh HS trình bài bài viết Toán(Tiết 2) I/ Yêu cầu cần đạt. Biết cách tính nhẫm, giải toán có lời văn. II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới 1.HS làm vào vở 2/ HS làm vào vở 3/ Tính giá trị biểu thức - HS đọc bài 4/Bài toán Hỏi Bài toán cho biết gì? Tìm gì? II .củng cố dặn dò Gọi hs viết lại các số 1.Kết quả 4000, 7000, 9000, 9000 Nhận xét 2. HS tự làm 8912, 6624 dư2 Nhận xét 3. HS lên bảng làm a.61920, b. 35635, c. 7864, 4. Số bút chì được xếp trong 8 họp là 10150 : 8 = 1268 dư 7 ( Bút) Đáp số: 1268 dư 7 bút TUẦN 33 Luyện đọc Sổ tay – Cóc kiện trời I –YÊU CẦU CẦN ĐẠT : - Luyện đọc và học thuộc lòng bài thơ. Nhấn giong các từ khẳng định. - Viết đúng chính tả bài cóc kiện trời II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định: 2. BÀI MỚI: 1/Giới thiệu bài : GV cho hs đọc lại toàn bài - Nhận xét Luyên đọc rõ ràng cả bài Hs viết câu trả lời cho câu hỏi Viết câu trả lời câu hỏi sau Luyện đọc bài Cóc kiện trời - Hướng dẫn học sinh lời dấn chuyện và lời của nhân vật - Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng TIẾT 2 Luyện viết -Bài viết: Cóc kiện trời ( Cóc tâu.....Khỏi phải lên đây) GV đọc cho học sinh viết chính tả GV chấm bài và sữa sai lỗi - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập( STV3) -GV chốt lại ý đúng Dặn dò: Bài nhà : Dặn HS về nhà tập Luyện đọc lạị bài -Hát -HS đọc thầm - Luyện đọc câu -luyện đọc đoạn -Luyện đọc cả bài - Chú ý học sinh đọc yếu - HS trả lời. - gọi từng em đọc (Chú ý các em yếu) - Câu c -HS nêu ý kiến - HS nhận xét -HS thực hành viết hành viết HS đọc đoạn viết - HS viết -HS làm Toán(Tiết 1) I/ Yêu cầu cần đạt. Biết cách tính nhẫm, giải toán có lời văn. II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới 1.GVhướng dẫn làm bài tập 1 2/ HS làm vào vở 3/ Bài toán - HS đọc bài - GV hỏi Bài toán cho biết gì? Tìm gì? II .củng cố dặn dò Gọi hs viết lại các số 1.Kết quả 90000, 90000,40000, 40000 Nhận xét 2. HS tự làm 3000,4500,6000 Nhận xét HS làm vào vỡ 3. HS lên bảng làm Số tiền mẹ mua gạo, nếp là 18000 + 27000 = 45000 ( đồng) Số tiền cô bán hàng phải trả là 50000 – 45000 = 5000 ( đồng) Đáp số: 5000 đồng Tiết 3 Luyện viết I/ Yêu cầu cần đạt: Học sinh biết ghi ý chính của mỗi đoạn tin cho trước II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Luyện viết - GV Hướng dẫn cách làm GV hướng dẫn học sinh tóm tắt ý chính GV gọi HS đọc lại đoạn vừa viết Nhận xét của GV 2/ Củng cố - dặn dò - HS lắng nghe -Học sinh Viết vào vở - nhận xét của học sinh HS trình bài bài viết Toán(Tiết 2) I/ Yêu cầu cần đạt. Tính được giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới 1.HS đọc bài toán - HS giải bài gọi HS lên bảng làm - HS giải 2/ HS đọc đề toán HS tự giải 3/ HS đọc dề toán - HS tự làm II .củng cố dặn dò 1. kết quả : a) 69957, b) 21590, c)4339 Nhận xét 2. HS tự làm Một phút xe đó đi được là 24: 6 = 4 (km) Số km đi trong 36 phút là 36: 4 = 9 9 km) Đáp số : 9km Nhận xét 3. HS lên bảng làm - HS nhận xét TUẦN 34 Luyện đọc Mặt trời xanh của tôi – Sự tích chú cuội cung trăng I –YÊU CẦU CẦN ĐẠT : - Luyện đọc và học thuộc lòng bài thơ. Nhấn giong các từ khẳng định. - Viết đúng chính tả bài Sự tích chú cuội cung trăng II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định: 2 BÀI MỚI: 1/Giới thiệu bài : HD HS luyện đọc GV cho hs đọc lại toàn bài - Nhận xét Hs viết câu trả lời cho câu hỏi Viết câu trả lời câu hỏi sau Luyện đọc bài Sự tích chú cuội cung trăng - Hướng dẫn học sinh đọc nhấn giọng ở các từ ngữ tả. TIẾT 2 Luyện viết -Bài viết: Cóc kiện trời ( Sự tích chú cuội cung trăng) GV đọc cho học sinh viết chính tả GV chấm bài và sữa sai lỗi - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập -GV chốt lại ý đúng Dặn dò: Bài nhà : Dặn HS về nhà tập Luyện đọc lạị bà -Hát -HS đọc thầm - Luyện đọc câu thơ -luyện đọc khổ thơ - luyện đọc toàn bài -Luyện đọc cả bài - Chú ý học sinh đọc yếu - HS trả lời. - gọi từng em đọc (Chú ý các em yếu) - Câu c -HS nêu ý kiến - HS nhận xét -HS thực hành viết hành viết HS đọc đoạn viết - HS viết -HS làm Toán(Tiết 1) I/ Yêu cầu cần đạt. Biết viết số thích hợp vào ô trngs II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới GVhướng dẫn làm bài tập 1 HS làm vào vở Viết theo mẫu - HS đọc bài II .củng cố dặn dò Gọi hs viết lại các số 1.Kết quả a)20000, 40000, 50000........... Nhận xét b). HS tự làm 35000, 45000, 50000 Nhận xét HS làm vào vỡ 2. HS lên bảng làm 2000+500+30+4 3000+0+60+0 3.a)1020,1025,..... b) 23700, 23800.... c)7021, 7022..... Tiết 3 Luyện viết I/ Yêu cầu cần đạt: Học sinh biết ghi ý chính của mỗi đoạn tin cho trước II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Luyện viết - GV Hướng dẫn cách làm GV hướng dẫn học sinh tóm tắt ý chính GV gọi HS đọc lại đoạn vừa viết Nhận xét của GV 2/ Củng cố - dặn dò - HS lắng nghe -Học sinh Viết vào vở - nhận xét của học sinh HS trình bài bài viết Toán(Tiết 2) I/ Yêu cầu cần đạt. Biết cách tính nhẫm, đặt tính, tìm x II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới 1.HS đọc bài toán - HS giải bài gọi HS lên bảng làm - HS giải HS Đặt tính rồi tính HS tự giải HS đọc dề toán - HS tự làm ( yêu cầu HS giải 2 cách II .củng cố dặn dò 1. kết quả : a) 40000, b) 40000, c)2000 d)2000 Nhận xét 2. HS tự làm 51233, 6295, 5211 Đáp số : 9km Nhận xét 3. HS lên bảng làm - HS nhận xét TUẦN 35 Luyện đọc I –YÊU CẦU CẦN ĐẠT : - Luyện đọc và học thuộc lòng bài thơ. Nhấn giong các từ khẳng định. - Viết đúng chính tả bài Sự tích chú cuội cung trăng II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định 2. BÀI MỚI: 1/Giới thiệu bài : HD HS luyện đọc GV cho hs đọc lại toàn bài - Nhận xét b/Hs viết câu trả lời cho câu hỏi Viết câu trả lời câu hỏi sau Luyện đọc bài Ngày như thế nào là đẹp - Hướng dẫn học sinh đọc nhấn giọng ở các từ ngữ tả. TIẾT 2 Luyện viết -Bài viết: Cua càng thổi xôi ( Sự tích chú cuội cung trăng) GV đọc cho học sinh viết chính tả GV chấm bài và sữa sai lỗi - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập -GV chốt lại ý đúng Dặn dò: Bài nhà : Dặn HS về nhà tập Luyện đọc lạị bài -Hát -HS đọc thầm - Luyện đọc câu thơ -luyện đọc khổ thơ - luyện đọc toàn bài -Luyện đọc cả bài - Chú ý học sinh đọc yếu - HS trả lời. - gọi từng em đọc (Chú ý các em yếu) - Câu c -HS nêu ý kiến - HS nhận xét -HS thực hành viết hành viết HS đọc đoạn viết - HS viết -HS làm Toán(Tiết 1) I/ Yêu cầu cần đạt. Biết xem giờ, giải toán có lời văn. II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới .GVhướng dẫn làm và vẽ thêm giờ HS làm vào vở HS đọc bài II .củng cố dặn dò Gọi hs viết lại các số 1.HS vẽ cả lới nhận xét Nhận xét 2. HS lên bảng làm 600g, 700g, 100g 3. Số tiền mẹ mua cá và rau là 36000 + 400 = 40000( đồng) Số tiền coàn lại là 50000- 40000= 10000 ( đồng) Đáp số: 10000 đồng Tiết 3 Luyện viết I/ Yêu cầu cần đạt: Học sinh viết chính tả cua càng thổi xôi 3 khổ thơ cuối II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Luyện viết - GV Hướng dẫn cách làm GV hướng dẫn học sinh tóm tắt ý chính GV gọi HS đọc lại đoạn vừa viết Nhận xét của GV 2/ Củng cố - dặn dò - HS lắng nghe -Học sinh Viết vào vở - nhận xét của học sinh HS trình bài bài viết Toán(Tiết 2) I/ Yêu cầu cần đạt. Biết cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, vuông. II/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động HS I Bài mới 1/HS đọc bài toán - HS giải bài gọi HS lên bảng làm - HS giải 2/ HS đọc bài toán HS tự giải 3/ HS đọc dề toán - HS tự làm ( yêu cầu HS giải 2 cách II .củng cố dặn dò 1. kết quả : 60 cm, 48cm, 135cm2,...... a) Nhận xét 2. HS tự làm Diện tích hình chữ nhật 6x 4= 24 cm Nhận xét 3. HS lên bảng làm - HS nhận xét

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 3 SEQAP.doc
Giáo án liên quan