Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 22 đến Tiết 36 - Năm học 2012-2013

A.Mục tiêu

1. Kiến thức:

 - Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao, nâng dần thành tích và một số bài tập nâng cao thành tích ; Ôn phối hợp tư thế chuẩn bị - trượt đà - Ra sức cuối cùng. Học kỹ thuật giữ thăng bằng

2. Kỹ năng:

 - Hoàn chỉnh kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy- trên không – tiếp đất (kiểu nằm nghiêng); Biết cách phối hợp trượt đà - RSCC ( không và có tạ ). Tích cực tự giác tập một số bài tập phát triển sức bền.

 3. Thái độ: Tác phong nhanh nhẹn khẩn tr¬ương , có ý thức tự giác tích cực, an toàn trong tập luyện

B.Địa điểm , phương tiện.

 1. Địa điểm: Sân trường THPT Minh Hà

 2. Phương tiện: Đệm nhảy , xà, cọc nhảy cao, Tạ 10 quả 3kg-5kg;

C.Tiến trình lên lớp

 

doc45 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/04/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 22 đến Tiết 36 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ảo đủ tiêu chuẩn RLTT. 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong kiểm tra, bảo đảm tuyệt đối an toàn. . B Địa điểm – phương tiện -Địa điểm: Sân đẩy tạ , đúng tiêu chuẩn , đảm bảo tuyệt đối an toàn. -Phương tiện: 01 còi ;01 sân đẩy tạ ; Tạ 10 quả 3kg và 5kg, - Công cụ đo: Thước dây ( 20m ) biển cắm báo thành tích. C. Tiến trình giảng dạy: Nội dung LVĐ phương pháp tổ chức dạy học SL TG I - Phần mở đầu: 1 . Nhận lớp . - HS : Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số , lời chúc sức khoẻ . - GV : Nhận lớp , hỏi tình hình sức khoẻ học sinh , phổ biến mục tiêu , nội dung và giao nhiệm vụ . 2. Khởi động -Khởi động chung + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường 200m +Tâp 6 động tác thể dục phát triẻn chung. (Tay ngực; nghiêng lườn; lưng bụng; vặn mình; đá chân ; toàn thân ) + Xoay các khớp . +Ép dọc, ép ngang) II - Phần cơ bản: 1. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra thành tích đẩy tạ kiểu lưng hướng ném +Học sinh thực hiện 3 lần , thành tích tính ở lần xa nhất. 2.Bảng điểm tiêu chuẩn : Điểm Nữ (m ) Nam (m) 3,1 3,5 3,4 4 3,7 4,5 4 5 4,3 5,5 4,6 6,0 4,9 6,5 5,2 7,0 5,5 7,5 5,8 8,0 III- Phần kết thúc - Hồi tĩnh thả Lỏng + Đi thường và hít thở sâu + Tại chỗ thả lỏng tay , chân . - Bài tập về nhà . +Ôn bật xa tại chỗ. +Các bài tập PT sức mạnh tay ngực ,chân - Xuống lớp + GV hô lớp “giải tán” . + Học sinh hô “ Khỏe ” 2x8 nhịp 3 lần 10 Phút 30 Phút 5 / -Đội hình nhận lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ HS : Từ đội hình tập trung, cán sự cho lớp chạy thường 1 vòng sân . sau đó chuyển đội hình 4 hàng ngang khởi động. -Đội hình khởi động ‚CS ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € Phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra theo nhóm 6 HS 1 đợt , nam, nữ riêng ,theo danh sách lớp. +Lần lượt hs của nhóm thứ nhất lên đẩy lần 1, 2 , 3 ; mỗi hs có 1 phích cắm riêng và thành tích được cắm ở lần đẩy có thành tích cao nhất. +Lần lượt kiểm tra như trên đến hết lớp -Sân kiểm tra đẩy tạ ƒ€ € 2.135 m ƒ€ Khu vực tạ rơi ƒ€ ƒ€ . GV -Chú ý: Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong giờ kiểm tra. - Đội hình nhận xét giờ học. VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVV €GV -GV : +Xắp hàng hồi tĩnh thả lỏng +Nhận xét và giao bài tập về nhà - HS + Nghe nhận xét , nhận bài tập. + Làm thủ tục xuống lớp D. Rút kinh nghiệm : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 18/12 /2010 Tên bài dạy Tiết: 35 ( Theo PPCT) KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC HỌC SINH XUẤT PHÁT CAO “ CHẠY 30 MÉT ” ----------------------- ***------------------------ A.Mục tiêu 1.Kiến thức : -Kiểm tra thành tích chạy 30 mét xuất phát cao .Đánh giá xếp loại thể lực học kỳ I 2. Kĩ năng: -Phát huy được thành tích . Đảm bảo đủ tiêu chuẩn xếp loại thể lực.. 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong kiểm tra, bảo đảm tuyệt đối an toàn. B Địa điểm – phương tiện -Địa điểm: Sân trường THPT Minh Hà , vệ sinh ,an toàn. -Phương tiện: 01 còi ;01 đồng hồ bấm giây , 01 giây đích ; Kẻ đường chạy 30 mét với 02 ô chạy. C. Tiến trình giảng dạy: Nội dung LVĐ phương pháp tổ chức dạy học SL TG I - Phần mở đầu: 1 . Nhận lớp . - HS : Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số , lời chúc sức khoẻ . - GV : Nhận lớp , hỏi tình hình sức khoẻ học sinh , phổ biến mục tiêu , nội dung và giao nhiệm vụ . 2. Khởi động -Khởi động chung + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường 200m +Tâp 6 động tác thể dục phát triẻn chung. (Tay ngực; nghiêng lườn; lưng bụng; vặn mình; đá chân ; toàn thân ) + Xoay các khớp . +Ép dọc, ép ngang) -Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ 20 m + Chạy nâng cao đùi 20m +Chạy đạp sau 20m +Chạy tăng tốc 20m II - Phần cơ bản: 1. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra thành tích chạy 30 mét xuất phát cao Đánh giá xếp loại thể lực . +Học sinh thực hiện 1 lần , Bấm giây để xác định thành tích. 2.Bảng điểm tiêu chuẩn : Nữ Nam Tuổi Phân loại Chạy 30 m XPC ( giây) Chạy 30 m XPC ( giây) 14 Tốt > 6. 30 > 5. 20 Đạt ≤ 7. 20 ≤ 6. 20 15 Tốt > 6. 10 > 5. 10 Đạt ≤ 7. 10 ≤ 6. 20 16 Tốt > 6. 00 > 5. 00 Đạt ≤ 7. 00 ≤ 6. 00 17 Tốt > 5. 90 > 4. 90 Đạt ≤ 6. 90 ≤ 5. 90 18 Tốt > 5. 80 > 4. 80 Đạt ≤ 6. 80 ≤ 5. 80 19 Tốt > 5. 70 > 4. 70 Đạt ≤ 6. 70 ≤ 5. 70 III- Phần kết thúc - Hồi tĩnh thả Lỏng + Đi thường và hít thở sâu + Tại chỗ thả lỏng tay , chân . - Bài tập về nhà . +Ôn bật xa tại chỗ. +Các bài tập PT sức mạnh tay ngực ,chân - Xuống lớp + GV hô lớp “giải tán” . + Học sinh hô “ Khỏe ” 2x8 nhịp 2 lần 10 Phút 30 Phút 5 / -Đội hình nhận lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ HS : Từ đội hình tập trung, cán sự cho lớp chạy thường 1 vòng sân . sau đó chuyển đội hình 4 hàng ngang khởi động. -Đội hình khởi động ‚CS ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € Phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra chạy 2 HS 1 đợt , nam, nữ riêng ,theo danh sách lớp. +Lần lượt kiểm tra như trên đến hết lớp -Đội hình kiểm tra ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ € -----------------30 mét------------> € € GV € €TT TT€ - Đội hình nhận xét giờ học. VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVV €GV -GV : +Xắp hàng hồi tĩnh thả lỏng +Nhận xét và giao bài tập về nhà - HS + Nghe nhận xét , nhận bài tập. + Làm thủ tục xuống lớp D. Rút kinh nghiệm : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 18/12 /2010 Tên bài dạy Tiết: 36 ( Theo PPCT) KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC HỌC SINH “ BẬT XA TẠI CHỖ ” ----------------------- ***------------------------ A.Mục tiêu 1.Kiến thức : -Kiểm tra thành tích bật xa tại chỗ .Đánh giá xếp loại thể lực học kỳ I 2. Kĩ năng: -Phối hợp được sức mạnh , nâng cao được thành tích bật xa. Đảm bảo đủ tiêu chuẩn xếp loại thể lực.. 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong kiểm tra, bảo đảm tuyệt đối an toàn. B Địa điểm – phương tiện -Địa điểm: Sân trường THPT Minh Hà , vệ sinh ,an toàn. -Phương tiện: 01 còi ;01 hố cát nhảy xa - Công cụ đo: Thước dây ( 5 m ) C. Tiến trình giảng dạy: Nội dung LVĐ phương pháp tổ chức dạy học SL TG I - Phần mở đầu: 1 . Nhận lớp . - HS : Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số , lời chúc sức khoẻ . - GV : Nhận lớp , hỏi tình hình sức khoẻ học sinh , phổ biến mục tiêu , nội dung và giao nhiệm vụ . 2. Khởi động -Khởi động chung + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường 200m +Tâp 6 động tác thể dục phát triẻn chung. (Tay ngực; nghiêng lườn; lưng bụng; vặn mình; đá chân ; toàn thân ) + Xoay các khớp . +Ép dọc, ép ngang) -Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ 20 m + Chạy nâng cao đùi 20m +Chạy đạp sau 20m +Chạy tăng tốc 20m II - Phần cơ bản: 1. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra thành tích “ Bật xa” tại chỗ. Đánh giá xếp loại thể lực . +Học sinh thực hiện 3 lần , thành tích tính ở lần xa nhất. 2.Bảng điểm tiêu chuẩn : Nữ Nam Tuổi Phân loại Bật xa tại chỗ ( cm ) Bật xa tại chỗ ( cm ) ) 14 Tốt > 204 > 163 Đạt ≥ 183 ≥ 146 15 Tốt > 210 > 164 Đạt ≥ 191 ≥ 147 16 Tốt > 215 > 165 Đạt ≥ 195 ≥ 148 17 Tốt > 218 > 166 Đạt ≥ 198 ≥ 149 18 Tốt > 222 > 168 Đạt ≥ 205 ≥ 151 19 Tốt > 225 > 169 Đạt ≥ 207 ≥ 153 III- Phần kết thúc - Hồi tĩnh thả Lỏng + Đi thường và hít thở sâu + Tại chỗ thả lỏng tay , chân . - Bài tập về nhà . +Ôn bật xa tại chỗ. +Các bài tập PT sức mạnh tay ngực ,chân - Xuống lớp + GV hô lớp “giải tán” . + Học sinh hô “ Khỏe ” 2x8 nhịp 2 lần 10 Phút 30 Phút 5 / -Đội hình nhận lớp ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV: Giao nhiệm vụ HS : Từ đội hình tập trung, cán sự cho lớp chạy thường 1 vòng sân . sau đó chuyển đội hình 4 hàng ngang khởi động. -Đội hình khởi động ‚CS ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € Phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra theo nhóm 6 HS 1 đợt , nam, nữ riêng ,theo danh sách lớp. +Lần lượt hs của nhóm thứ nhất lên Bật xa lần 1, 2 , 3 ; và thành tích được ở lần bật xa nhất. +Lần lượt kiểm tra như trên đến hết lớp -Đội hình kiểm tra ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ € €€ € ƒ€ƒ€ƒ GV - Đội hình nhận xét giờ học. VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVV €GV -GV : +Xắp hàng hồi tĩnh thả lỏng +Nhận xét và giao bài tập về nhà - HS + Nghe nhận xét , nhận bài tập. + Làm thủ tục xuống lớp D. Rút kinh nghiệm : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

File đính kèm:

  • docTiết 21 -36.doc