Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 38 - Bản đẹp 2 cột

I– YÊU CẦU :

– Nắm được mục tiêu , nội dung chương trình thể dục lớp 12 .

– Biết một số nguyên tắc , phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh .

– Biết vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn phương pháp rèn luyện sức mạnh phù hợp

II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

 – Địa điểm : Sân trường .

 – Phương tiện : Giáo án , tài liệu giảng dạy .

III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

 

doc42 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 38 - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
II– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Quay xoay các khớp: Cổ, vai, tay, hông, gối, cổ chân 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : a. Chạy tiếp sức : * Oân lại KT xuất phát của người số 1 2 , 3, 4 . Cách trao và nhận tín gậy . Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức . b. Oân rèn luyện thân thể : Học sinh tự ôn luyện môn rèn luyện thân thể theo kết quả bốc thăm từ đầu năm học . c. Củng cố : 32' 3’ Phương pháp : - GV nhắc lại các kĩ thuật . - HS tự tập luyện . theo sự hướng dẫn của GV . €€€€€€------------€------------- €O đi €€€€€€------------€------------- € quay về €€€€€€------------€------------- € cuối hàng Xp 30m đích ( Đội hình tập luyện chạy tiếp sức ) 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng rồi tập trung lớp. GV nhận xét. Bài tập về nhà: Oân RLTT 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 17 Tiết : 34 I– MỤC TIÊU : - Oân lại các kĩ thuật chạy cự li ngắn đã học. - Oân rèn luyện thân thể . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Sân trường – Phương tiện : Bàn đạp , gậy , dây đích , còi , cờ , đồng hồ bấm . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Quay xoay các khớp: Cổ, vai, tay, hông, gối, cổ chân 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp ĐH 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : a. Chạy tiếp sức : * Oân lại KT xuất phát của người số 1 2 , 3, 4 . Cách trao và nhận tín gậy . Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức . b. Oân rèn luyện thân thể : Học sinh tự ôn luyện môn rèn luyện thân thể theo kết quả bốc thăm từ đầu năm học . c. Củng cố : 32' 3’ Phương pháp : - GV nhắc lại các kĩ thuật . - HS tự tập luyện . theo sự hướng dẫn của GV . €€€€€€------------€------------- €O đi €€€€€€------------€------------- € quay về €€€€€€------------€------------- € cuối hàng Xp 30m đích ( Đội hình tập luyện chạy tiếp sức ) 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng rồi tập trung lớp. GV nhận xét. Bài tập về nhà: Oân RLTT 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 18 Tiết : 35 I– MỤC TIÊU : - Oân lại các kĩ thuật chạy cự li ngắn đã học. - Oân rèn luyện thân thể . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Sân trường – Phương tiện : Bàn đạp , gậy , dây đích , còi , cờ , đồng hồ bấm . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Quay xoay các khớp: Cổ, vai, tay, hông, gối, cổ chân 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp ĐH 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : a. Chạy tiếp sức : * Oân lại KT xuất phát của người số 1 2 , 3, 4 . Cách trao và nhận tín gậy . Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức . b. Oân rèn luyện thân thể : Học sinh tự ôn luyện môn rèn luyện thân thể theo kết quả bốc thăm từ đầu năm học . c. Củng cố : 32' 3’ Phương pháp : - GV nhắc lại các kĩ thuật . - HS tự tập luyện . theo sự hướng dẫn của GV . €€€€€€------------€------------- €O đi €€€€€€------------€------------- € quay về €€€€€€------------€------------- € cuối hàng Xp 30m đích ( Đội hình tập luyện chạy tiếp sức ) 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng rồi tập trung lớp. GV nhận xét. Bài tập về nhà: Oân RLTT 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 18 Tiết : 36 I– MỤC TIÊU : - Oân lại các kĩ thuật chạy cự li ngắn đã học. - Oân rèn luyện thân thể . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Sân trường – Phương tiện : Bàn đạp , gậy , dây đích , còi , cờ , đồng hồ bấm . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Quay xoay các khớp: Cổ, vai, tay, hông, gối, cổ chân 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : a. Chạy tiếp sức : * Oân lại KT xuất phát của người số 1 2 , 3, 4 . Cách trao và nhận tín gậy . Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức . b. Oân rèn luyện thân thể : Học sinh tự ôn luyện môn rèn luyện thân thể theo kết quả bốc thăm từ đầu năm học . c. Củng cố : 32' 3’ Phương pháp : - GV nhắc lại các kĩ thuật . - HS tự tập luyện . theo sự hướng dẫn của GV . €€€€€€------------€------------- €O đi €€€€€€------------€------------- € quay về €€€€€€------------€------------- € cuối hàng Xp 30m đích ( Đội hình tập luyện chạy tiếp sức ) 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng rồi tập trung lớp. GV nhận xét. Bài tập về nhà: Oân RLTT 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 19 Tiết : 37 I– MỤC TIÊU : - Kiểm tra kỹ thuật chạy tiếp sức . - Yêu cầu HS nắm được nội dung, phương pháp và thang điểm. II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi kiểm tra và phương tiện. – Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, đồng hồ , bàn đạp xuất phát, gậy , dây về đích. III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PP TỔ CHỨC KIỂM TRA (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến nội dung, phương pháp và thang điểm kiểm tra. Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông ... 10' 5' 5' - GV - HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : Thang điểm chạy tiếp sức : - Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng kĩ thuật trao – nhận tín gậy , phối hợp đúng kĩ thuật ở cuối khu vực quy định , chạy tốc độ cao . - Điểm 7 –8 : Thực hiện đúng kĩ thuật trao – nhận tín gậy , phối hợp đúng kĩ thuật ở giữa khu vực quy định , chạy tốc độ trung bình . - Điểm 6 – 5 : Thực hiện đúng kĩ thuật trao – nhận tín gậy , phối hợp đúng kĩ thuật ở trong khu vực quy định , chạy tốc độ chậm . - Điểm dưới 5 : Thực hiện được kĩ thuật trao – nhận tín gậy , chạy tốc độ chạm . 30' * Kiểm tra kĩ thuật chạy tiếp sức ở cự li 4 X 40 m . GV gọi lần lượt 1 nhóm vào kiểm tra và 1 nhóm chuẩn bị bên ngoài . Lệnh xuất phát cũng gồm 3 lệnh “ Vào chổ ” , “ Sẵn sàng ” và “ Chạy ” . Để tiết kiệm thời gian . Học sinh xuất phát có thể không dùng bàn đạp ( Xuất phát thấp với 4 điểm chống ( hai bàn tay và hai bàn chân ) . 3– Phần kết thúc : Tập trung lớp – GV nhận xét và công bố điểm số. 5' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Tuần : 19 Tiết : 38 I– MỤC TIÊU : - Kiểm tra trình độ của HS qua một thời gian tập luyện. II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Sân trường – Phương tiện : Còi, cờ , vôi, đồng hồ III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Quay xoay các khớp: Cổ, vai, tay, hông, gối, cổ chân 8' 3' 5' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : a. Kiểm tra rèn luyện thân thể : 32' Phương pháp : Giáo viên tập trung học sinh theo từng môn kiểm tra , tập trung theo đội hình hàng ngang , theo danh sách đã ghi nhận giáo viên gọi tên học sinh vào kiểm tra và ghi nhận kết quả của học sinh . 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng rồi tập trung lớp. GV nhận xét. Đọc điểm thi. 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €

File đính kèm:

  • docTHỂ DỤC 12.doc