Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 3+4 - Năm học 2009-2010 - Lê Văn Thao

I .MỤC TIÊU:

1.Về kĩ năng

 Giúp cho học sinh nắm được những nội dung cơ bản luật nghĩa vụ quân sự làm cơ sở để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ quân sự của mình.

2.Về thái độ:

 Xác định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu lkuật nghía vụ quân sự, liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh khi tham gia vào các hoạt động quốc phòng ở nhà trường, ở địa phương và xây dựng quân đội.

II. CẤU TRÚC NỘI DUNG

1. Cấu trúc nội dung:

Tiết học gồm 3 nội dung chính

 + Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc.

 + Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

 + Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

doc15 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 3+4 - Năm học 2009-2010 - Lê Văn Thao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã hội chủ nghĩa . + Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.. * HS ghi kết luận của GV. Hoạt động của trò * HS trả lời câu hỏi: + Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc. + Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. + Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - HS thực hiện theo yêu cầu của Gv - Lớp trưởng kiểm tra vật chất, dụng cụ học tập báo cáo GV. Ngày tháng năm 2009 Tổ trưởng Giáo viên Lê Văn Thanh Lê Văn thao Sở GD & ĐT Thanh Hoá Ngày tháng năm 2009 Trường THPT Triệu Sơn 4. Giáo án Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh Tiết 4: “ PPCT ” Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự ( Những quy định cụ thể, chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ ) I .Mục tiêu: 1.Về kĩ năng Giúp cho học sinh nắm được những nội dung cơ bản luật nghĩa vụ quân sự làm cơ sở để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ quân sự của mình. 2.Về thái độ: Xác định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu lkuật nghía vụ quân sự, liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh khi tham gia vào các hoạt động quốc phòng ở nhà trường, ở địa phương và xây dựng quân đội. II. Cấu trúc nội dung Cấu trúc nội dung: Tiết học gồm 3 nội dung chính : - Những quy định chung về luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 - Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ. 2.Nội dung trọng tâm: - Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ. 3.Phân bố thời gian: Tổng số thời gian tiết học: 45 phút III.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên. - Chuẩn bị tranh ảnh, sơ đồ, hình vẽ - Chuẩn bị giáo án điện tử, máy trình chiếu 2. Học sinh: - Chuẩn bị dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên sách giáo khoa, vở ghi, tranh, ảnh, sơ đồ trang phục theo quy định. IV. Tiến trình lên lớp: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.ổn định tổ chức lớp học: - GV kiểm tra quân số, trang phục, vật chất theo quy định. - Gv phổ biến mục tiêu, yêu cầu của tiết học. Gv quán triệt nội quy của tiết học. GV kiểm tra bài cũ + GV đặt câu hỏi: “ Em hãy cho biết nhiệm vụ của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” ? GV viên kết luận, chuyể nội dung. 2. GV giảng dạy nội dung tiết học: a. Giới thiệu khái quát về luật nghĩa vụ quân sự. “ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 gồm 7 chương 11 điều GV nêu và phân tích làm rõ cho học sinh nội dung của từng chương, từng điều . b. Những nội dung cơ bản của luật gnhĩa vụ quân sự năm 2005. * GV khái quát những quy định chung: - GV viên nêu khái niệm về “ Nghĩa vụ quân sự” - Gv phân tích: Làm nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tai ngũ và phục vụ trong nghạch dự bị gọi là quân nhân dự bi. - Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 đến 25 tuổi. Tuổi phục vụ trong nghạch dự bị là đủ 18 đến hết 45 tuổi. - Gv đặt câu hỏi: Câu1“ Em hãy cho biết quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị có những nghĩa vụ gì ? ” GV nhận xét câu trả lời của học sinh - Kết luận Câu 2: Em hãy cho biết những đối tượng nào không được làm nghĩa vụ quân sự ? Gv kết luận chuyển nội dung * Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ: - GV nêu, phân tích nội dung chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ: + Huấn luyện cơ bản. + Đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kĩ thuật cho quân đội. + Đăng kí nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khoẻ với công dân nam khi đủ 17 tuổi. 3. Củng cố bài, xuống lớp - GV tổng quát lại tất cả nội dung của tiết học. - GV kiểm tra nhận thức của học sinh * GV đặt câu hỏi: “ Em hãy cho biết độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là”? GV bổ sung những thiếu sót của học sinh, kết luận. - GV ra câu hỏi ôn tập về nhà cho học sinh ôn luyện, hướng dẫn học sinh đọc trứơc nội dung của tiết học sau . - GV nhận xét ưu điểm, nhược điểm của tiết học - Kiểm tra vật chất . - Xuống lớp - Lớp trưởng kiểm tra quân số, trang phục, vật chất theo quy định báo cáo giáo viên. - Học sinh theo dõi chú ý lắng nghe HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Học sinh trả lời câu hỏi của GV: Nhiệm vị của QĐNDVN + Sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc , bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa . + Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.. HS chú ý lắng nghe theo dõi SGK. - Nội dung học sinh cần nắm vững: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam - Học sinh trả lời câu hỏi: Nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị là: + Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân nhân, với nhà nước CHXHCNVN, sẵn sàng chiến đấu huy sinh để bảo tổ quốc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiẹm vụ được giao. + Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết bảo vệ tài sản của nhân dân. + Gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước HS ghi kết luận của GV - Học sinh nghiên cứu SGK tả lời câu hỏi: Những đối tượng không được tham gia làm nghĩa vụ quân sự: Đang bị pháp luật hoặc toà án tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, hoặc đang bị giam giữ. - Học sinh chú ý theo dõi SGK. - HS trả lời câu hỏi : Độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là đủ 18 đến hết 45 tuổi( phục vụ tại ngũ là đủ 18 đến hết 25 tuổi). - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của GV. Ngày tháng năm 2009 Tổ trưởng Giáo Viên Lê văn Thanh Lê Văn Thao Ngày tháng năm 2009 Sở GD & ĐT Thanh Hoá Trường THPT Triệu Sơn 4. Giáo án Bài 1: Đội ngũ đơn vị Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội Mục tiêu Về kĩ năng: Hiểu đựoc ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc thứ tự các bứoc tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh. Thái độ: Xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm các chế độ, nề nếp sinh hoạt và học tập tại nhà trường . Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian: Cấu trúc nội dung: Nội dung của tiết học gồm 4 nội dung: + Đội hình tiểu đội hàng ngang. + Đội hình tiểu đội hàng dọc. + Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái. + Động tác giãn đội hình, thu đội hình. 2. Nội dung trọng tâm: + Đội hình tiểu đội hàng ngang. + Đội hình tiểu đội hàng dọc. Thời gian: Tổng số thời gian 45 phút. Chuẩn bị: GV chuẩn bị: Giáo án , vật chất học tập, tranh ảnh , sơ đồ, hình vẽ, chuẩn bị thao trường, bãi tập. HS chuẩn bị: Trang phục theo quy định của GV. Tiến trình lên lớp: GV giảng dạy sử dụng các phương pháp: thuyết trình, vấn dáp , trực quan( trực quan trực tiếp, trực quan gián tiếp ). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.ổn định tổ chức lớp học. - GV kiểm tra quân số, trang phục, vật chất theo quy định - GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu của tiết học. - GV quán triệt nội quy, thao trường bãi tập . - GV nhận xét, kết luận chuyển giảng dạy nội dung chính của tiết học. 2. GV giảng dạy nội dung tiết học. a. Đội hình tiểu đội hàng ngang: * GV sử dụng phương pháp: - Thuyết trình để nêu ý nghĩa, trường hợp vận dụng của động tác tập hợp đội hìnhtiểu đội hàng ngang. - GV sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với giảng giải để làm mẫu động tác theo 2 bước: + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác . + Bước 2: Làm chậm có phân tích. - Sau khi làm mẫu, phân tích tổng hợp động tác xong GV gọi 1 đến 2 học sinh lên thực hiện lại động tác . - Tổ chức cho học sinh tập luyện: GV chia lớp thành 4 tiểu đội, phân chia vị trí tập luyện cho học sinh. - GV chú ý quan sát học sinh tập luyện, GV sử dụng phương pháp sửa sai để sữa chữa những động tác sai cho HS. b. GV giảng dạy đội hình tiểu đội hang dọc. Khi giảng dạy đội hình tiểu đội hàng dọc giáo viên sử dụng các phương pháp tương tự như ở trên . Gv quan sát học sinh tập luyện, hướng dẫn học sinh sữa sai. c. GV giảng dạy động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái: GV viên nêu ý nghĩa, trường hợp vận dụng của động tác tiến, lùi, qua phải qua trái. - GV sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với giảng giải, vừa làm mẫu, vừa phân tích động tác cho học sinh. Hoạt động của GV - Trung đội trưởng(bt ) tập hợp lớp kiểm tra quân số, trang phụcbáo cáo GV. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của Gv. - Nội dung học sinh cần nắm vững: ý nghĩa của việc tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang được vân dụng trong trường hợp: Học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, khám súng, giá súng - Hs chú ý theo dõi Gv làm mẫu động tác. - HS lên thực hiện theo yêu cầu của GV. - Các tiểu đội trưởng của các tiểu đội cho tiểu đội của mình về vị trí tập luyện, các tiểu đội tập luyện dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, quán lí chung của gv . Các thanh viên trong tiểu đội thay nhau lên làm cương vị của tiểu đội trưởng. - HS tập luyện đội hình tiểu đội hàng dọc theo 4 bước + Bước 1: Tập hợp đội hình. + Bước 2: Điểm số + Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ + Bước 4: Giải tán - Nội dung học sinh cần nắm vững: ý nghĩa của động tác tiến, lùi, qua phải qua trái được vận dụng trong trường hợp học tập, hạ mệnh lệnh, khám súng, giá súng Hoạt động của học sinh GV giảng dạy tho 2 bước: + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác. + Bước 2: Làm chậm có phân tích. GV tổ chức cho học sinh tập luyện, Gv chia lớp thành 4 tiểu đội như ở trên. GV chú quan sát học sinh tập luyện sữa sai động tác cho học sinh. 3. Củng cố bài, xuống lớp - GV tổng quát lại tất cả nội dung của tiết học. - GV kiểm tra nhận thức của học sinh * GV gọi 1 đến 2 học sinh lên thực hiện động tác tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang, tiểu đội hàng dọc GV bổ sung những thiếu sót của học sinh, kết luận. - GV ra câu hỏi ôn tập về nhà cho học sinh ôn luyện, hướng dẫn học sinh đọc trứơc nội dung của tiết học sau . GV kiểm tra vật chất, dụng cụ học tập . Xuống lớp. - HS quan sát gv làm mẫu động tác - Hs tập luyện theo đội hình của tiểu đội. - Tiểu đội đội trương chia tiểu đội thành những nhóm nhỏ , các thành viên trong tiểu đội vừa hô khẩu lệnh vừa làm động tác. - Trung đội trưởng tập hơp trung đội - HS lên thực hiện theo yêu cầu của Gv - HS ghi nhớ kết luận của GV. Lớp trưởng kiểm tra vật chất, báo caó GV. Ngày tháng năm 2009 Tổ trưởng Giáo viên Lê Văn Thanh Lê Văn Thao

File đính kèm:

  • docgiao an qp 11.doc