Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 17 - Nguyễn Quang Mạnh

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường.

- HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy.

II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.

- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc25 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 17 - Nguyễn Quang Mạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
túc quy chế kiểm tra. 3. Phần kết thúc. 3’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngày 30/10/2008 Giáo án số 13: Giới thiệu súng AK và súng trường CKC Người soạn : Nguyễn Quang Mạnh Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nhận biết được súng AK và CKC, biết được tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động; biết thực hành tháo lắp thông thường; biết bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép và thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ I. Súng tiểu liên AK 1. Tác dụng, tính năng chiến đấu 2. Cấu tạo của súng: gồm 11 bộ phận chính. a. Nòng súng; b. Bộ phận ngắm c. Hộp khoá nòng và lắp hộp khoá nòng d. Bệ khoá nòng và thoi đẩy; e. Khoá nòng; f. Bộ phận cò; g. Bộ phận đẩy về h. ống dẫn thoi và ốp lót tay i. Báng súng và tay cầm k. Hộp tiếp đạn; l. Lê 3. Cấu tạo đạn K56 4. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn 5. Cách lắp và tháo đạn 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngày 09/11/2008 Giáo án số 14: Giới thiệu súng AK và súng trường CKC Người soạn : Nguyễn Quang Mạnh Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nhận biết được súng AK và CKC, biết được tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động; biết thực hành tháo lắp thông thường; biết bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép và thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ I. Súng tiểu liên AK 6. Tháo và lắp súng thông thường a. Quy tắc chung tháo và lắp súng b. Thứ tự, động tác tháo và lắp súng - Tháo súng: 7 bước. + B1: Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng. + B2: Tháo ống phụ tùng. + B3: Tháo thông nòng. + B4: Tháo nắp hộp khoá nòng. + B5: Tháo bộ phận đẩy về. + B6: Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng. + B7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên. - Lắp súng: 7 bước. + B1: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên. + B2: Lắp bệ khoá nòng và khoá nòng. + B3: Lắp bộ phận đẩy về. + B4: Lắp nắp hộp tiếp đạn và kiểm tra chuyển động của súng. + B5: Lắp thông nòng súng. + B6: Lắp ống phụ tùng. + B7: Lắp hộp tiếp đạn 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngày 16/11/2008 Giáo án số 15: Giới thiệu súng AK và súng trường CKC Người soạn : Nguyễn Quang Mạnh Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nhận biết được súng AK và CKC, biết được tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động; biết thực hành tháo lắp thông thường; biết bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép và thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ II. Súng trường CKC 1. Tác dụng, tính năng chiến đấu 2. Cấu tạo của súng: gồm 12 bộ phận. a. Nòng súng b. Bộ phận ngắm c. Hộp khoá nòng và lắp hộp khoá nòng d. Bệ khoá nòng e. Khoá nòng f. Bộ phận đẩy về g. Bộ phận cò h. Thoi đẩy, cần đẩy và lò xo cần đẩy i. ống dẫn thoi và ốp lót tay k. Báng súng l. Hộp tiếp đạn m. Lê 3. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn 4. Cách lắp và tháo đạn a. Lắp đạn b. Tháo đạn 5. Tháo và lắp súng thông thường a. Quy tắc chung tháo và lắp súng b. Thứ tự động tác tháo và lắp súng - Tháo súng: gồm 7 bước. + B1: Mở hộp tiếp đạn và kiểm tra súng. + B2: Tháo ống phụ tùng. + B3: Tháo thông nòng. + B4: Tháo nắp hộp khoá nòng. + B5: Tháo bộ phận đẩy về. + B6: Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng. + B7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay. - Lắp súng: gồm 6 bước. + B1: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay. + B2: Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng. + B3: Lắp bộ phận đẩy về. + B4: Lắp nắp hộp khoá nòng và kiểm tra chuyển động của súng. + B5: Lắp thông nòng. + B6: Lắp ống phụ tùng. III. Quy tắc sử dụng và bảo quản súng, đạn 1. Quy tắc sử dụng súng, đạn 2. Quy định lau chùi và bảo quản súng 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngày 23/11/2008 Giáo án số 16 - 17: Giới thiệu súng AK và súng trường CKC Người soạn : Nguyễn Quang Mạnh Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nhận biết được súng AK và CKC, biết được tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động; biết thực hành tháo lắp thông thường; biết bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép và thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ * Luyện tập Tháo lắp súng tiểu liện AK - Nhóm nữ: Luyện tập tháo súng gồm 7 bước. + B1: Mở hộp tiếp đạn và kiểm tra súng. + B2: Tháo ống phụ tùng. + B3: Tháo thông nòng. + B4: Tháo nắp hộp khoá nòng. + B5: Tháo bộ phận đẩy về. + B6: Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng. + B7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay. 30’ - GV giới thiệu, thị phạm và phân tích động tác HS chú ý lắng nghe. Sau đó, HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. - Nhóm nam: Luyện tập lắp súng gồm 6 bước. + B1: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay. + B2: Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng. + B3: Lắp bộ phận đẩy về. + B4: Lắp nắp hộp khoá nòng và kiểm tra chuyển động của súng. + B5: Lắp thông nòng. + B6: Lắp ống phụ tùng. * Chuyển đổi nội dung luyện tập - Nhóm nữ: Luyện tập lắp súng. - Nhóm nam: Luyện tập tháo súng. - Hai nhóm chuyển đổi vị trí luyện tập. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngày 01/12/2008 Giáo án số 18: Kiểm tra học kỳ I. Người soạn : Nguyễn Quang Mạnh Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS. - HS phấn đấu kiểm tra đạt kết quả tốt nhất. - HS tự giác, tích cực, thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, tâm lý kiểm tra. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 2’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức kỉ luật. - Kiểm tra quân số. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. Phần cơ bản 40’ * Câu hỏi: Nêu các bước và thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK và súng trường CKC? - Trước khi kiểm tra, tập trung lớp thành 4 hàng ngang sau đó GV giới thiệu nội dung và yêu cầu kiểm tra. - Gọi lần lượt 2 HS theo sổ điểm vào kiểm tra. - Kiểm tra xong, GV công bố kết quả kiểm tra cho HS. 3. Phần kết thúc. 3’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Ngày 23/11/2008 Giáo án số 16 - 17: Giới thiệu súng AK và súng trường CKC Người soạn : Nguyễn Quang Mạnh Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nhận biết được súng AK và CKC, biết được tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động; biết thực hành tháo lắp thông thường; biết bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép và thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ * Luyện tập Tháo lắp súng tiểu liện AK - Nhóm nữ: Luyện tập tháo súng gồm 7 bước. + B1: Mở hộp tiếp đạn và kiểm tra súng. + B2: Tháo ống phụ tùng. + B3: Tháo thông nòng. + B4: Tháo nắp hộp khoá nòng. + B5: Tháo bộ phận đẩy về. + B6: Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng. + B7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay. 30’ - GV giới thiệu, thị phạm và phân tích động tác HS chú ý lắng nghe. Sau đó, HS luyện tập theo sự điều khiển của GV.

File đính kèm:

  • docGiao an QP 11.doc