Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Kĩ thuật sử dụng lựu đạn - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu

 1. Về kiến thức:

- Nắm chắc tớnh năng, cấu tạo, chuyển động gõy nổ của lựu đạn, quy tắc sử dụng lựu đạn và tư thế đứng nộm trỳng đớch

 2. Về kĩ năng:

- Thực hiện được động tỏc đứng nộm lựu đạn trỳng đớch, đảm bảo an toàn.

 3. Về thái độ:

- Xõy dựng thỏi độ chấp hành nghiờm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tõm sử dụng cú hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu.

II. nội dung và trọng tâm

 1. Cấu trúc nội dung:

 Nội dung gồm 4 phần:

 - Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam

 - Qui tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn

 - Tư thế, động tỏc đứng nộm lựu đạn

 - Nộm lựu đạn trỳng đớch

 2. Nội dung trọng tâm:

- Tư thế, động tỏc đứng nộm lựu đạn và thực hành nộm lựu đạn trỳng đớch

III. Thời gian:

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Kĩ thuật sử dụng lựu đạn - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/02/2013 Ngày dạy: KỸ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN (3 TIẾT) PHẦN I: í ĐỊNH GIẢNG DẠY I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: - Nắm chắc tớnh năng, cấu tạo, chuyển động gõy nổ của lựu đạn, quy tắc sử dụng lựu đạn và tư thế đứng nộm trỳng đớch 2. Về kĩ năng: - Thực hiện được động tỏc đứng nộm lựu đạn trỳng đớch, đảm bảo an toàn. 3. Về thái độ: - Xõy dựng thỏi độ chấp hành nghiờm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tõm sử dụng cú hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu. II. nội dung và trọng tâm 1. Cấu trúc nội dung: Nội dung gồm 4 phần: - Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam - Qui tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn - Tư thế, động tỏc đứng nộm lựu đạn - Nộm lựu đạn trỳng đớch 2. Nội dung trọng tâm: - Tư thế, động tỏc đứng nộm lựu đạn và thực hành nộm lựu đạn trỳng đớch III. Thời gian: - Tổng số: 3 tiết, Phân bố thời gian như sau: Tiết 1: - Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam - Qui tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn Tiết 2: - Tư thế, động tỏc đứng nộm lựu đạn Tiết 3: - Nộm lựu đạn trỳng đớch IV. Tổ chức và phương pháp 1. Tổ chức: học theo thời khoỏ biểu 1tuần/tiết lý thuyết+ thực hành/lớp 2. Phương phỏp: Lý thuyết: giỏo viờn sử dụng phương phỏp đặt vấn đề nờu cõu hỏi, gợi ý, hướng dẫn học sinh thảo luận và trả lời, ghi chộp những nội dung kết luận của giỏo viờn. Phần thực hành: Giỏo viờn phõn tớch và làm mẫu theo 3 bước: - B1: Làm nhanh - B2: Làm chậm và phõn tớch - B3: Làm tổng hợp Học sinh tiến hành luyện tập theo 3 bước: - B1: Từng cỏ nhõn tự nghiờn cứu động tỏc - B2: Tập chậm theo cỏc cử động - B3: Tập tổng hợp V. Địa điểm - Sân vận động trường. VI. Vật chất - Giỏo ỏn soạn theo sỏch giỏo khoa Giỏo dục quốc phũng - an ninh nxb giỏo dục - Tài kiệu huấn luyện gồm tranh ảnh. Cũi, cờ chỉ huy. phần II. Thực hành giảng DẠY I. Tổ chức giảng DẠY 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2. Phố biến cỏc quy định: - Yờu cầu trật tự chỳ ý lắng nghe, suy nghĩ và trả lời cõu hỏi. 3. Hỏi bài cũ: 4. Phố biến ý định bài giảng - Tờn bài: KỸ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN II. Thực hành giảng bài Tiết 1: Nội dung Phương pháp Vật chất I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỰU ĐẠN VIỆT NAM. 1. Lựu đạn Ф1.    a. Tớnh năng, tỏc dụng chiến đấu.           - Dựng để tiờu diệt sinh lực địch bằng cỏc mảnh gang vụn.           - Bỏn kớnh sỏt thương 5m.           - Thời gian phỏt lửa đến khi lựu đạn nổ là 3,2 – 4,2 giõy.           - Chiều cao: 118mm.           - Đường kớnh thõn 50mm.           - Trọng lượng nặng 450g.     b. Cấu tạo.           * Lựu đạn gồn cú hai bộ phận:           - Thõn lựu đạn: Vỏ bằng gang cú nhiều khớa tạo thành mỳi, cổ lựu đạn cú ren để liờn kết cỏc bộ phận, bờn trong lựu đạn chứa thuốc nổ TNT.           - Bộ phận gõy nổ lắp vào thõn lựu đạn: cần bẩy, lũ xo kim hỏa, kim hoả, chốt an toàn, mỏ vịt để giữ đuụi kim hoả, hạt lửa để phỏt lửa thuốc chỏy chậm, thuốc chỏy chậm, kớp.    c. Chuyển động gõy nổ.            - Lỳc bỡnh thường, chốt an toàn giữ mỏ vịt khụng cho mỏ vịt bật lờn, đầu mỏ vịt giữ đuụi kim hoả, kim hoả ộp lũ xo lại.            - Khi rỳt chốt an toàn, đuụi cần bẩy bật lờn, đầu cần bẩy rời khỏi đuụi kim hoả, lũ xo kim hoả bung ra đẩy kim hoả chọc vào hạt lửa, hạt lửa phỏt chỏy đốt chỏy thuốc chỏy chậm, thuốc chỏy chậm chỏy từ 3,2- 4,2s, phụt lửa vào kớp làm kớp nổ gõy nổ lựu đạn.  2. Lựu đạn chày.    a. Tớnh năng chiến đấu.                    Dựng để sỏt thương sinh lực địch bằng cỏc mảnh gang vỡ, bỏn kớnh sỏt thương 5m thời gian phỏt lửa đến khi lựu đạn nổ là 4 – 5 giõy, trọng lượng nặng 530g.           b. Cấu tạo.            *Lựu đạn gồn cú hai bộ phận:           - Thõn lựu đạn: Cỏn lựu đạn bằng gỗ, nắp phũng ẩm, vỏ bằng gang, bờn trong lựu đạn chứa thuốc nổ TNT.           - Bộ phận gõy nổ ở bờn trong chớnh giữa thõn lựu đạn: Dõy nụ xoố, nụ xoố, dõy chỏy chậm, kớp.           c. Chuyển động gõy nổ.                   Khi giật giõy nụ xoố, nụ xoố phỏt lửa đốt chỏy dõy chỏy chậm, dõy chỏy chậm chỏy trong khoảng 4-5s.                    Khi dõy chỏy chậm chỏy hết, phụt lửa vào kớp, làm kớp nổ, gõy nổ lựu đạn. II. QUY TẮC SỬ DỤNG LỰU ĐẠN.  1. Sử dụng giữ gỡn lựu đạn thật.      a. Sử dụng lựu đạn.           - Chỉ những người nắm vững tớnh năng chiến đấu, cấu tạo của lựu đạn, thành thạo động tỏc sử dụng mới được sử dụng lựu đạn, chỉ sử dụng lựu đạn khi đó được kiểm tra chất lượng.           - Chỉ sử dụng lựu đạn khi cú hiệu lệnh của người chỉ huy.Tuỳ vào địa hỡnh địa vật và tỡnh hỡnh địch để lựa chọn tư thế nộm lựu đạn.           - Khi nộm lựu đạn xong, phải quan sỏt kết quả nộm và tỡnh hỡnh địch để cú biện phỏp xử lớ kịp thời.     b. Giữ gỡn lựu đạn.           - Lưu đạn phải để nơi khụ rỏo, thoỏng giú, khụng để lẫn với cỏc loại đạn,  thuốc nổ, hay chất dễ chỏy.           - Khụng để rơi và va chạm mạnh.           - Khi mang, đeo lựu đạn: khụng được múc mỏ vịt vào thắt lưng, khụng rỳt chốt an toàn.  2. Quy định sử dụng lựu đạn.           - Cấm sử dụng lựu đạn thật để huấn luyện, luyện tập.           - Khụng dựng lựu đạn tập cú nổ hay khụng nổ để đựa nghịch.           - Khi tập khụng được nộm lựu đạn vào nhau. * GV: Việt nam cú nhứng loại lựu đạn nào? HS tỡm hiểu và trả lời cõu hỏi * Gv: Em hóy cho biết tỏc dụng và tớnh năng chiến đấu của Lựu đạn Ф1? HS: thảo luận, tra lời * Gv Cấu tạo của Lựu đạn Ф1 như thế nào? HS: thảo luận, tra lời * GV: Em hóy cho biết nguyờn lý gõy nổ của lựu đạn Ф1? Hs trả lời * GV: tớnh năng chiến đấu và cấu tạo của lựu đạn chày cú gỡ giống và khỏc so với lựu đạn Ф1? * HS: thảo luận và trả lời * GV: Em hóy cho biết quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn? * HS: thảo luận và trả lời Tranh ảnh về cấu tạo của lựu đạn Ф1, lựu đạn chày. Mụ hỡnh của hai loại lựu đạn trờn TIẾT 2: Tư thế, động tỏc đứng nộm lựu đạn Nội dung Phương pháp Vật chất 1 - Tư thế, động tỏc đứng nộm lựu đạn a. Trường hợp vận dụng: - Vận dụng trong trường hợp cú vật che khuất, chờ dỡ cao ngang tầm ngực, phớa sau khụng vướng, mục tiờu ở xa. b. Động tỏc +) Động tỏc chuẩn bị: kẹp sỳng vào giữa 2 chõn, hai tay lấy lựu đạn. Uốn thẳng chốt an toàn. Tay trỏi cầm sỳng, tay phải cầm lựu đạn. +) Động tỏc nộm: Khẩu lệnh: “Đứng nộm lựu đạn, chuẩn bị” - “Nộm” Dứt động lệnh “Nộm” thực hiện 3 cử động sau: - Cử động 1: Chõn trỏi bước lờn trước (hoặc chõn phải bước về sau) một bước dài. Bàn chõn trỏi thẳng với hướng nộm, chõn trỏi khuỵu, chõn phải thẳng. Kết hợp lực giữ của tay trỏi giật nụ xũe. - Cử động 2: Tay phải đưa lựu đạn xuống dưới ra sau, dựng mũi chõn trỏi và gút chõn phải làm trụ xoay người sang phải về sau. Lỳc này chõn trỏi thẳng, chõn sau khuỵu gối, trọng tõm dồn về sau. - Cử động 3: Dựng sức vỳt của tay phải kết hợp với sức rướn của thõn người nộm lựu đạn đi. Gúc độ nộm 450, Lỳc này xoay người đối diện mục tiờu, tay trỏi đưa sỳng về sau giữ thăng bằng và đảm bảo an toàn. Chõn phải theo đà bước lờn một bước, tay phải cầm sỳng tiếp tục tiến, bắn hoặc nộm quả khỏc. * Giỏo viờn: - Nờu tờn động tỏc. - Nờu ý nghĩa. - Giới thiệu động tỏc theo 2 bước: + Bước 1: Làm nhanh + Bước 2: Làm chậm, phõn tớch động tỏc. + Bước 3: Làm tổng hợp - Núi và làm những điểm cần chỳ ý. -> Cỏch cầm lựu đạn, gúc độ nộm khi lựu đạn rời tay... * Học sinh: - Nghe, quan sỏt giỏo viờn giới thiệu động tỏc - Tiến hành luyện tập theo 3 bước: + Bước 1: Từng cỏ nhõn tự nghiờn cứu động tỏc. + Bước 2: Tập theo hướng dẫn + Bước 3: Luyện tập tổng hợp. * Lỳc đầu tập đồng loạt bằng tay khụng 10 lần. Sau đú từng tiểu đội vào vị trớ đồng loạt nộm, khi tất cả cỏc tiểu đội đú nộm xong thỡ cử 1 tiểu đội lờn đớch để nhặt lựu đạn. Lựu đạn Mẫu của GV, sỳng AK hoặc sỳng trường CKC 4 khẩu. Lựu đạn của HS mỗi em 1 quả, gậy của HS. Tranh động tỏc đứng nộm lựu đạn Tiết 3: Nộm lựu đạn trỳng đớch Nội dung Phương pháp Vật chất 2. - Nộm lựu đạn trỳng đớch a. Đặc điểm: - Mục tiờu cú vũng trũn tớnh điểm b. Yờu cầu: Nộm đỳng hướng, trỳng đớch c. Chuẩn bị: Kẻ 2 khu vục đớch. Mỗi khu vực 3 vũng trũn đồng tõm đường kớnh 1m, 2m, 3m. Khu vực 1 cỏch đội hỡnh 20m (dành cho nữ), khu vực 2 cỏch đội hỡnh 30m (dành cho nam) d. Thực hành nộm: Từng tiểu đội. tại vị trớ chuẩn bị kiểm tra lựu đạn. - Nghe khẩu lệnh: “Tiểu đội x, ... Tiến” nhanh chúng xỏch sỳng vào vị trớ - Nghe khẩu lệnh: “Mục tiờu bia số 10, đứng chuẩn bị nộm” làm động tỏc đứng chuẩn bị - Nghe khẩu lệnh: “Nộm” Đồng loạt nộm vào đớch. - Nộm xong nghe lệnh: “Đằng sau - quay – về vị trớ” đi về vị trớ ban đầu Đỏnh giỏ thành tớch: Giỏi: nộm trỳng vũng 1 Khỏ: nộm trỳng vũng 2 Đạt: nộm trỳng vũng 3 Khụng đạt: khụng trỳng vũng nào * Giỏo viờn: - Nờu tờn động tỏc. - Nờu ý nghĩa. - Giới thiệu động tỏc theo 3 bước: + Bước 1: Làm nhanh + Bước 2: Làm chậm, phõn tớch động tỏc. + Bước 3: Làm tổng hợp * Học sinh: - Nghe, quan sỏt giỏo viờn giới thiệu động tỏc - Tiến hành luyện tập theo 3 bước: + Bước 1: Từng cỏ nhõn tự nghiờn cứu động tỏc. + Bước 2: Tập theo hướng dẫn + Bước 3: Luyện tập tổng hợp. * Lần lượt 4 học sinh vào vị trớ nộm đồng loạt, khi tất cả đó nộm xong thỡ cử 1 người lờn đớch để nhặt lựu đạn. Lựu đạn Mẫu của GV, và lựu đạn tập của HS sỳng AK hoặc sỳng trường CKC 4 khẩu. Tranh động tỏc đứng nộm lựu đạn, 2 cái bia số 4 * Rỳt kinh nghiệm bản thõn:

File đính kèm:

  • docGIAO AN QUOC PHONG 11BAI 6CHUAN.doc