Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010

1/ Mục tiêu :

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trong môn bóng chuyền

- Biết cách chạy biến tốc. Hỗ trợ sức nhanh và sức bền trong các môn học khác.

- Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ chạy bền trên địa hình tự nhiên.

2/ Sân tập, dụng cụ : Nhà tập của trường, bóng chuyền, còi.

3/ Nội dung và phương pháp giảng dạy :

 

doc144 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hướng dẫn lớp khởi động. - Phương pháp khởi động tại chỗ-đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € (Sơ đồ 02) - HS thực hiện động tác-GV quan sát bấm giờ. - Phương pháp kiểm tra tại chỗ-đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € (Sơ đồ 03) Nội dung Định LVĐ Phương pháp hình thức tổ chức Số lần TG b/ Chạy 05 phút : GV cho HS chạy bền trong 05 phút sau đó tính số mét đã thực hiện được. * Yêu cầu : Chủ động tốc độ, hít thở đều, sãi dài bước chân, không được đi bộ; cố gắng vượt qua sự mệt mỏi. Tự giác, tích cực trong khi chạy (sơ đồ 04). C/ Phần kết thúc : (sơ đồ 05) - Thả lỏng. - Nhận xét ưu-nhược điểm. - Ra bài tập về nhà : + Tập chạy bền hàng ngày trong tuần (chạy việt dã, chạy biến tốc, tăng dần khối lượng và chất lượng) - Xuống lớp. 05p 05-08p - HS thực hiện chạy bền-GV quan sát bấm giờ. - Phương pháp kiểm tra đồng loạt. € ( Sơ đồ 04) - Phương pháp xuống lớp đồng loạt. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (Sơ đồ 05) € Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 THPT MÔN THỂ DỤC (Áp dụng từ năm học 2009 - 2010 ) Cả năm : 37 tuần x 2 tiết = 74 tiết Học kỳ 1: 19 tuần x 2 tiết = 38 tiết Học kỳ 2: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết Phân phối chương trình : ( Áp dụng tuần 2 tiết ghép ) HỌC KỲ I Tuần 1: (Tiết 1,2) CHƯƠNG Lý thuyết - Chạy bền -Lý thuyết: + Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 11( tóm tắt ) biên chế tổ chức tập luyện + Một số nguyên tắc trong tập luyệnTDTT(Phần 1:Nguyên tắc vừa sức) + Một số nguyên tắc trong tập luyện TDTT (Phần 2: nguyên tắc hệ thống) - Chạy bền : + Chạy trên địa hình tự nhiên. Tuần 2 : ( Tiết 3,4 ) CHƯƠNG NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN-CHẠY BỀN - Nhảy xa : + Một số bài tập phát triển sức nhanh và sức mạnh của chân. - TTTC (Bóng chuyền) : + Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình và cao tay chính diện - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 3 : ( Tiết 5,6) - Nhảy xa : +Luyện tập 3, 5 bước đà-giậm nhảy. - TTTC (Bóng chuyền) :+ Kĩ thuật phát bóng + Giới thiệu các vị trí trên sân-Đấu tập. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 4: ( Tiết 7,8) - Nhảy xa : + Mô phỏng động tác ưỡn thân (Nhảy xa kiểu ưỡn thân). - TTTC (Bóng chuyền) : + Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình và cao tay chính diện. Đấu tập. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 5 : ( Tiết 9,10) - Nhảy xa : + Chạy đà-giậm nhảy-động tác ưỡn thân (trên không). - TTTC (Bóng chuyền) : + Kết hợp phát bóng và đệm bóng.Một số điều luật cơ bản thi đấu. Đấu tập-tập làm trọng tài. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 6 : (Tiết 11+12) - Nhảy xa : + Luyện tập chạy đà-giậm nhảy-động tác ưỡn thân. + Luyện tập 04 giai đoạn nhảy xa kiểu ưỡn thân. + Một số điều luật cơ bản trong thi đấu nhảy xa. - TTTC (Bóng chuyền) : + Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình và cao tay chính diện. Giới thiệu luật phát bóng và kí hiệu trọng tài. Đấu tập. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 7 : (Tiết 13+14) - Nhảy xa : + Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân. + Một số điều luật cơ bản trong thi đấu nhảy xa. - TTTC (Bóng chuyền) : + Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình và cao tay chính diện. Đấu tập. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 8 :( Tiết 15+16) - Nhảy xa : + Kiểm tra 1 tiết nhảy xa “ kiểu ưỡn thân”. - TTTC (Bóng chuyền) :+ Kĩ thuật chuyền-đệm-phát bóng. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần9 : (Tiết 17+18) CHƯƠNG THỂ DỤC - BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN - Thể dục : + Nam : Từ động tác 01 - 09 (Bài thể dục phát triển chung). + Nữ : Từ động tác 01 – 04 ( Bài thể dục Aerôbíc) - TTTC (Bóng chuyền) : + Một số kĩ năng học sinh còn yếu : chuyền-đệm-phát bóng. Đấu tập. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 10 : (Tiết 19+20) CHƯƠNG BÓNG CHUYỀN-CHẠY BỀN - TTTC (Bóng chuyền) : + Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình và cao tay chính diện. + Kiểm tra 1 tiết. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 11 : (Tiết 21+22) CHƯƠNG THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC - CHẠY BỀN - Thể dục : + Nam : Từ động tác 10 - 32 (Bài thể dục phát triển chung). + Nữ : Từ động tác 05 – 06 ( Bài thể dục Aerôbíc) - Chạy tiếp sức : + Khái niệm chạy tiếp sức. Một số bài tập bổ trợ. + Giới thiệu 02 cách trao-nhận tín gậy. +Luyện tập cách trao-nhận tín gậy (từ dưới lên). + Cách trao-nhận tín gậy trong khu vực. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 12 : (Tiết 23+24) - Thể dục : + Nam : Từ động tác 33 - 41 (Bài thể dục phát triển chung). + Nữ : Từ động tác 07 – 08 ( Bài thể dục Aerôbíc) - Chạy tiếp sức : + Cách trao-nhận tín gậy trong khu vực + Cách cầm tín gậy xuất phát thấp của người chạy đầu tiên + Luyện tập xuất phát thấp và xuất phát cao 03 điểm chống + Tư thế chuẩn bị xuất phát của người chạy đoạn 2, 3, 4. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 13 : (Tiết 25+26 ) - Thể dục : + Nam : Từ động tác 42 - 50 (Bài thể dục phát triển chung). + Nữ : Động tác 09 và luyện tập 09 động tác ( Bài thể dục Aerôbíc) - Chạy tiếp sức : + Hai người xuất phát trao - nhận tín gậy. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 14 : (Tiết 27+28 ) - Thể dục : + Nam : Từ động tác 01 – 50 (Bài thể dục phát triển chung). + Nữ : Luyện tập 09 đ. Tác có nhạc ( Bài thể dục Aerôbíc) . + Kiểm tra 15 phút. - Chạy tiếp sức : + Luyện tập phối hợp trao – nhận tín gậy 04 người. +Chạy tiếp sức 04 người (có đánh đích). + Một số điều luật cơ bản thi đấu chạy tiếp sức 4x100m. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 15 (Tiết 30+31) CHƯƠNG THỂ DỤC – CHẠY BỀN - Thể dục : + Nam : Bài thể dục phát triển chung. + Nữ : Bài thể dục Aerôbíc . + Kiểm tra 01 tiết. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 16 : Tiết (31+32) CHƯƠNG CHẠY TIẾP SỨC - CHẠY BỀN - Chạy tiếp sức : + Luyện tập phối hợp trao – nhận tín gậy 02 người. + Kiểm tra 01 tiết - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 17 : (Tiết 33+34 ) CHƯƠNG THỂ DỤC - CHẠY BỀN - Thể dục : + Nam : Từ động tác 01 – 50 (Bài thể dục phát triển chung). + Nữ : Luyện tập 09 đ. tác có nhạc ( Bài thể dục Aerôbíc) . + Kiểm tra 15 phút. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 18 : (Tiết 35+36) CHƯƠNG THỂ DỤC – CHẠY BỀN - Thể dục : Kiểm tra HKI. + Nam : Bài thể dục phát triển chung. + Nữ : Bài thể dục Aerôbí - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 19 : (Tiết 37+38) DỰ PHÒNG Tuần 20 : (Tiết 39+40) CHƯƠNG NHẢY CAO - CẦU LÔNG - CHẠY BỀN - Nhảy cao : + Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực. - Cầu lông : + Luyện tập các kĩ thuật dã học ở lớp 10. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 21 : (Tiết 41+42) - Nhảy cao : + Mô phỏng chân lăng qua xà. - Cầu lông : + Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 22 : (Tiết 43+44 ) - Nhảy cao : + Mô phỏng chân giậm qua xà.Chạy đà - giậm nhảy. - Cầu lông : + Kĩ thuật đập cầu chính diện. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 23 : (Tiết 45+46) - Nhảy cao : + Kĩ thuật qua xà “kiểu nằm nghiêng”. - Cầu lông : + Luyện tập kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay - đập cầu. + Luật cầu lông. Đấu tập. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 24 : (Tiết 47+48) - Nhảy cao : + Kĩ thuật qua xà “kiểu nằm nghiêng” - Cầu lông :+ Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay - Chạy bền :+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 25: (Tiết 49 + 50) CHƯƠNG NHẢY CAO - CHẠY BỀN - Nhảy cao : + Kiểm tra 01 tiết “kiểu nằm nghiêng” - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 26 : (Tiết 51 + 52) CHƯƠNG CẦU LÔNG – TTTC (Đẩy tạ) - CHẠY BỀN - Cầu lông : + Kiểm tra 01 tiết. -TTTC (Đẩy tạ) : + Xây dựng khái niệm đẩy tạ “Lưng hướng ném”. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 27 : (Tiết 53 + 54) CHƯƠNG ĐÁ CẦU – TTTC (Đẩy tạ) - CHẠY BỀN - Đá cầu : + Kĩ thuật di chuyển bướt l -TTTC (Đẩy tạ) : + Tư thế chuẩn bị ra sức cuối cùng(tt). - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 28: ( Tiết 55 + 56) - Đá cầu : + Kĩ thuật tâng “giật” cầu. -TTTC (Đẩy tạ) : +Luyện tập. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 29 : (Tiế 57 + 58) - Đá cầu : + Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân. -TTTC (Đẩy tạ) : + Trượt đà. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 30 :( Tiết 59 + 60) - Đá cầu : + Kĩ thuật đánh đầu tấn công. -TTTC (Đẩy tạ) : + Luyện tập trượt đà. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 31 :(Tiết 61 + 62) - Đá cầu : + Một số điều luật trong thi đấu đá cầu. Đấu tập. -TTTC (Đẩy tạ) : + Trượt đà ra sức cuối cùng. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 32 : (Tiết 63 + 64) - Đá cầu : + Luyện tập chuẩn bị kiểm tra 01 tiết. -TTTC (Đẩy tạ) : + Luyện tập trượt đà ra sức cuối cùng. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 33 :( Tiết 65 + 66) - Đá cầu : + Kiểm tra 01 tiết. -TTTC (Đẩy tạ) : +Một số điều luật cơ bản trong thi đấu đẩy tạ. - Chạy bền :+Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 34 :( Tiết 67 + 68) CHƯƠNG TTTC (Đẩy tạ) - CHẠY BỀN -TTTC (Đẩy tạ) + Luyện tập. + Kiểm tra 01 tiết kĩ thuật “Lưng hướng ném”. - Chạy bền + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 35 : (Tiết 69 + 70) CHƯƠNG CẦU LÔNG - CHẠY BỀN - Cầu lông : + Luyện tập kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay chuẩn bị kiểm tra HKII. - Chạy bền : + Kiểm tra 01 tiết. Tuần 36 :(Tiết 71 + 72) - Cầu lông : + Kiểm tra HKII. - Chạy bền : + Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Tuần 37 :(Tiết73 + 74) CHƯƠNG KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ - Gập bụng. - Chạy 05 phút Tổ trưởng chuyên môn Ban Giám Hiệu

File đính kèm:

  • docvo vovinam 4.doc