Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 28

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

-Bồi dưỡng cho học sinh hiểu được nội dung cơ bản lịch sử đánh giặc giữ nước và truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước; góp phần xây dựng lòng tự hào, tinh thần yêu nước đối với thế hệ trẻ.

2. yêu cầu.

-Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng đủ nội dung, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

-Có trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

II. Nội dung, thời gian.

1. Nội dung. Gồm 2 phần chính

 I. Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 II. Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.

2. Trọng tâm.

 Phần II. Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.

 Trách nhiệm của thanh niên học sinh đối với sự nghiệp QP – AN

3. Thời gian

 - Tổng số: 4 tiết

 - Phân bố thời gian

 Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước cử dân tộc Việt Nam.

 Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước. (mục 1, 2)

 Tiết 3: Mục 3, 4

 Tiết 4: Mục 5, 6

III. Tổ chức, phương pháp

1. Tổ chức

 - Lên lớp lí thuyết tập trung.

 - Trao đổi giáo viên, HS ở lớp.

 

doc103 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
điểm số” thỡ thứ tự tiểu đội 1, 2, 3 điểm số. Lưu ý : * Tiểu đội trưởng khụng phải điểm số. + Nếu nghe khẩu lệnh “Điểm số” thỡ toàn trung đội điểm số từ số 1 đến hết, cỏc tiểu đội trưởng cũng phải điểm số. Động tỏc điểm số từng người như phần điểm số ở đội hỡnh tiểu đội. v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ : - Trước khi chỉnh đốn hàng ngũ phải hụ cho trung đội đứng nghiờm. - Khẩu lệnh : “Nhỡn trước... thẳng” cú dự lệnh và động lệnh. - Động tỏc : Nghe dứt động lệnh “Thẳng” toàn B giúng hàng dọc. Người đứng sau nhỡn gỏy người đứng trước (khụng nhỡn thấy gỏy người thứ 2 đứng trước mỡnh). Khi đó giúng hàng xong B trưởng hụ “Thụi” rồi đi về phớa đầu đội hỡnh, cỏch từ 3 - 5 bước quay vào đội hỡnh để sửa. Động tỏc sửa của trung đội như sửa của tiểu đội. v GIẢI TÁN : Thực hiện như ở đội hỡnh hàng ngang. e/ ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 2 HÀNG DỌC 5 - 8 bước 1 2 3 Trung đội 2 hàng dọc í nghĩa : Đội hỡnh trung đội 2 hàng dọc thường dựng để hành quõn, di chuyển khi ở ngoài bói tập được khẩn trương và nhanh chúng. Thực hiện thứ tự như sau : v TẬP HỢP : Cơ bản giống như tập hợp đội hỡnh trung đội 1 hàng dọc. Những điểm khỏc nhau : - Khẩu lệnh “Trung đội X... thành 2 hàng dọc... tập hợp” - Vị trớ tập hợp theo thứ tự : Tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3 (Mỗi tiểu đội thành 2 hàng dọc, số lẻ đứng bờn phải, số chẵn đứng bờn trỏi). v ĐIỂM SỐ : Đội hỡnh 2 hàng dọc khụng điểm số. v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ VÀ GIẢI TÁN Cơ bản như chỉnh đốn hàng ngũ ở đội hỡnh Trung đội 1 hàng dọc. * Điểm khỏc là : Khi nghe động lệnh thẳng cỏc A trưởng bước qua trỏi 1/2 bước để đứng trước - chớnh giữa đội hỡnh của tiểu đội. Tất cả giúng hàng ngang và hàng dọc. 3. ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 3 HÀNG DỌC í nghĩa : Đội hỡnh Trung đội 3 hàng dọc như ý nghĩa đội hỡnh Trung đội 1 hàng dọc - 2 hàng dọc. v TẬP HỢP : Cơ bản như tập hợp đội hỡnh trung đội 1 hàng dọc. * Những điểm khỏc : - Khẩu lệnh : “Trung đội X... thành 3 hàng dọc... tập hợp”. - Vị trớ tập hợp đứng sau Trung đội trưởng theo thứ tự : 5 - 8 bước 3 2 1 Trung đội 3 hàng dọc Tiểu đội 1 đứng sau Trung đội trưởng. Tiểu đội 2 đứng bờn trỏi tiểu đội 1. Tiểu đội 3 đứng bờn trỏi tiểu đội 2. (Mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc - Trung đội 3 hàng dọc). v ĐIỂM SỐ : Khi điểm số, chỉ tiểu đội 1 điểm số. Cỏc tiểu đội khỏc lấy số của tiểu đội 1 để tớnh số mỡnh. Nếu tiểu đội 2, tiểu đội 3 thừa hoặc thiếu so với quõn số của tiểu đội 1 thỡ bỏo cỏo Trung đội trưởng như ở đội hỡnh 3 hàng ngang. v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ VÀ GIẢI TÁN : Thực hiện như ở đội hỡnh 2 hàng dọc. Ngày soạn: 11/04/09 Tiết theo ppct: 27 Đội hình trung đội hàng ngang Hđ của gv và học sinh Nội dung í nghĩa : Đội hỡnh trung đội 1 hàng ngang thường dựng trong hạ đạt mệnh lệnh, kiểm tra, khỏm sỳng, giỏ sỳng, đặt sỳng. Đối với học sinh được vận dụng trong sinh hoạt học tập ngoài trời, thể dục... Đội hỡnh trung đội (lớp) 1 hàng ngang thực hiện như sau - Khẩu lệnh : “từng tiểu đội điểm số” khụng cú dự lệnh. - Nghe dứt động lệnh, cỏc tiểu đội lần lượt điểm số theo thứ tự tiểu đội 1 - tiểu đội 2 - tiểu đội 3. * Cỏc tiểu đội trưởng khụng điểm số. Người đứng cuối cựng của từng tiểu đội điểm số của mỡnh và hụ “Hết” khụng phải quay mặt. Nghe dứt động lệnh “Điểm số” toàn trung đội điểm số, cỏc tiểu đội trưởng cũng điểm số lần lượt từ tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3. Người cuối cựng của tiểu đội 3 khi điểm số xong thỡ hụ “hết”. í nghĩa : Giới thiệu đội hỡnh trung đội 2 hàng ngang để cỏc em nắm được. Trung đội 2 hàng ngang thường dựng trong hạ đạt mệnh lệnh, huấn luyện, núi chuyện kiểm tra, điểm nghiệm, khỏm sỳng, giỏ sỳng, đặt sỳng. * Đối với lớp học được ỏp dụng khi tập hợp ngoài trời, kiểm tra, núi chuyện ngoại khúa, thể dục. Thực hiện thứ tự như sau : Cả 2 hàng phải quay mặt giúng hàng - cả hàng ngang và hàng dọc. Người làm chuẩn nhỡn thẳng, thứ tự sửa của Trung đội trưởng, từ hàng trờn đến hàng dưới. - Động tỏc : Nghe dứt động lệnh “Tập hợp” toàn trung đội vào vị trớ tập hợp theo thứ tự : + Tiểu đội 1 đứng bờn trỏi Trung đội trưởng + Tiểu đội 2 đứng sau tiểu đội 1 + Tiểu đội 3 đứng sau tiểu đội 2. (Mỗi tiểu đội thành 1 hàng ngang) * Vị trớ chỉ huy của Trung đội trưởng và động tỏc của trung đội thực hiện tập hợp như đội hỡnh 2 hàng ngang. Vớ dụ : Tiểu đội 1 cú 10 người. Tiểu đội 2 cú 8 người. Tiểu đội 3 cú 11 người. Khi bỏo cỏo người đứng cuối của tiểu đội 2 bỏo cỏo “Tiểu đội 2 thiếu 2 người” - Người cuối của tiểu đội 3 bỏo “Tiểu đội 3 thừa 1 người”. 2. ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI a/ ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 1 HÀNG NGANG v TẬP HỢP : - Khẩu lệnh “Trung đội X thành 1 hàng ngang tập hợp” cú dự lệnh và động lệnh. - Động tỏc : + Trung đội trưởng xỏc định vị trớ và hướng tập hợp xong, quay mặt vào hướng cỏc chiến sĩ hụ khẩu lệnh “Trung đội X” toàn trung đội quay mặt vào hướng Trung đội trưởng đứng nghiờm chờ lệnh. Khi thấy mọi người đó sẵn sàng chờ lệnh, Trung đội trưởng hụ tiếp “Thành một hàng ngang tập hợp”. Sau đú quay về hướng định tập hợp làm chuẩn. + Nghe dứt động lệnh “Tập hợp” toàn trung đội nhanh chúng, im lặng vào vị trớ tập hợp bờn trỏi B trưởng theo thứ tự tiểu đội 1 - 2 - 3. (Tiểu đội thành 1 hàng ngang. Trung đội thành 1 hàng ngang) + Khi tiểu đội 1 đó vào vị trớ, B trưởng quay nửa bờn trỏi, chạy đều ra vị trớ chỉ huy, ở chớnh giữa phớa trước đội hỡnh, cỏch đội hỡnh từ 5 - 8 bước, quay vào đội hỡnh đụn đốc trung đội tập hợp. + Cỏc chiến sĩ đứng vào đội hỡnh, giúng hàng ngang đỳng gión cỏch - đứng nghỉ. v ĐIỂM SỐ : - Điểm số theo từng tiểu đội để tiện khi đổi hỡnh, đổi hướng. - Điểm số toàn trung đội để nắm quõn số : Khẩu lệnh “Điểm số” khụng cú dự lệnh. v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ : Khẩu lệnh động tỏc của Trung đội trưởng và trung đội như ở phần động tỏc chỉnh đốn đội hỡnh tiểu đội 1 hàng ngang. v GIẢI TÁN : Khẩu lệnh - động tỏc như ở phần tiểu đội. b/ ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 2 HÀNG NGANG v TẬP HỢP Cơ bản giống như tập hợp đội hỡnh tiểu đội 2 hàng ngang. Những điểm khỏc : - Khẩu lệnh : “Trung đội X thành 2 hàng ngang... tập hợp”. - Vị trớ tập hợp theo thứ tự : Tiểu đội 1 - Tiểu đội 2 - Tiểu đội 3 (Mỗi tiểu đội thành 2 hàng ngang) Toàn bộ trung đội thành 2 hàng ngang. 5- 8 bước 3 2 1 ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 2 HÀNG NGANG v ĐIỂM SỐ Trung đội 2 hàng ngang khụng điểm số. v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ Khẩu lệnh, động tỏc của Trung đội trưởng và của trung đội thực hiện như chỉnh đốn đội hỡnh trung đội 1 hàng ngang. Những điểm khỏc : v GIẢI TÁN Thực hiện như ở đội hỡnh 1 hàng ngang. c/ ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 3 HÀNG NGANG í nghĩa : Như đội hỡnh 2 hàng ngang. - Thực hiện thứ tự như sau : v TẬP HỢP - Khẩu lệnh : “Trung đội X thành 3 hàng ngang... tập hợp”. 2 3 5 - 8 bước TRUNG ĐỘI 3 HÀNG NGANG v ĐIỂM SỐ - Khẩu lệnh “Điểm số” khụng cú dự lệnh. - Nghe dứt động lệnh “Điểm số” + Tiểu đội 1 điểm số (Động tỏc như tiểu đội 1 hàng ngang điểm số). Tiểu đội trưởng khụng điểm số. + Tiểu đội 2 - Tiểu đội 3 khụng điểm số mà lấy số đó điểm của tiểu đội 1 để tớnh số của tiểu đội mỡnh. - Nếu tiểu đội 2 và 3 thừa hoặc (thiếu) quõn số so với quõn số đó điểm của tiểu đội 1 thỡ người đứng hàng cuối của tiểu đội 2 - tiểu đội 3 phải bỏo cho Trung đội trưởng biết. Khi bỏo cỏo phải đứng nghiờm. Bỏo cỏo xong mới đứng nghỉ. v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ VÀ GIẢI TÁN Thực hiện như phần đội hỡnh 2 hàng ngang. Nghĩa hưng ngày 13/04/09 Tổ trưởng ký duyệt Ngày soạn: 18/04/09 Tiết theo ppct: 28 Đội hình trung đội hàng dọc Hđ của gv và học sinh Nội dung í nghĩa : Đội hỡnh trung đội 1 hàng dọc thường dựng để hành quõn, di chuyển ngoài bói tập để được nhanh chúng và thuận tiện. Thực hiện thứ tự như sau : - Động tỏc : Nghe dứt động lệnh “tập hợp” toàn trung đội nhanh chúng, im lặng vào vị trớ tập hợp, đứng sau Trung đội trưởng cỏch 1m theo thứ tự: tiểu đội 1 - tiểu đội 2 -tiểu đội 3 (1 tiểu đội 1 hàng dọc). Trung đội 1 hàng dọc (cự ly 1 người cỏch nhau 1m). - Khi thấy tiểu đội 1 đó vào vị trớ, B trưởng quay nửa bờn trỏi, chạy đều ra phớa trước chếch bờn trỏi đội hỡnh. Cỏch 5 - 8 bước, quay vào đội hỡnh để đụn đốc cỏc chiến sĩ tập hợp. Lưu ý : * Tiểu đội trưởng khụng phải điểm số. + Nếu nghe khẩu lệnh “Từng tiểu đội điểm số” thỡ thứ tự tiểu đội 1, 2, 3 điểm số + Nếu nghe khẩu lệnh “Điểm số” thỡ toàn trung đội điểm số từ số 1 đến hết, cỏc tiểu đội trưởng cũng phải điểm số. Động tỏc điểm số từng người như phần điểm số ở đội hỡnh tiểu đội. - Động tỏc : Nghe dứt động lệnh “Thẳng” toàn B giúng hàng dọc. Người đứng sau nhỡn gỏy người đứng trước (khụng nhỡn thấy gỏy người thứ 2 đứng trước mỡnh). Khi đó giúng hàng xong B trưởng hụ “Thụi” rồi đi về phớa đầu đội hỡnh, cỏch từ 3 - 5 bước quay vào đội hỡnh để sửa. Động tỏc sửa của trung đội như sửa của tiểu đội. í nghĩa : Đội hỡnh Trung đội 3 hàng dọc như ý nghĩa đội hỡnh Trung đội 1 hàng dọc - 2 hàng dọc. D / ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 1 HÀNG DỌC v TẬP HỢP : - Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 hàng dọc... tập hợp” cú dự lệnh và động lệnh 5 - 8 bước 1 ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 2 1 HÀNG DỌC v ĐIỂM SỐ : - Giống như điểm số ở đội hỡnh Trung đội 1 hàng ngang. 3 . v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ : - Trước khi chỉnh đốn hàng ngũ phải hụ cho trung đội đứng nghiờm. - Khẩu lệnh : “Nhỡn trước... thẳng” cú dự lệnh và động lệnh. v GIẢI TÁN : Thực hiện như ở đội hỡnh hàng ngang. e/ ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 2 HÀNG DỌC * Điểm khỏc là : Khi nghe động lệnh thẳng cỏc A trưởng bước qua trỏi 1/2 bước để đứng trước - chớnh giữa đội hỡnh của tiểu đội. Tất cả giúng hàng ngang và hàng dọc. 3. ĐỘI HèNH TRUNG ĐỘI 3 HÀNG DỌC v TẬP HỢP : Cơ bản như tập hợp đội hỡnh trung đội 1 hàng dọc. * Những điểm khỏc : - Khẩu lệnh : “Trung đội X... thành 3 hàng dọc... tập hợp”. - Vị trớ tập hợp đứng sau Trung đội trưởng theo thứ tự : Tiểu đội 1 đứng sau Trung đội trưởng. Tiểu đội 2 đứng bờn trỏi tiểu đội 1. Tiểu đội 3 đứng bờn trỏi tiểu đội 2. (Mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc - Trung đội 3 hàng dọc). v ĐIỂM SỐ : Khi 5 - 8 bước 3 2 1 Trung đội 3 hàng dọc v CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ VÀ GIẢI TÁN : Thực hiện như ở đội hỡnh 2 hàng dọc. Luyện tập Nghĩa hưng ngày20/04/09 Tổ trưởng ký duyệt

File đính kèm:

  • docGA QPAN 10 HOAN THIEN.doc