Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1, Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam

I- MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Hiểu được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

2. Về thái độ

Có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc; có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II- CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết,

- Đọc trước bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Tổ chức lớp học

- Ổn định lớp

- Giới thiệu bài : Nêu một vài tấm gương về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường với cách đánh mưu trí, sáng tạo của ông cha ta để dẫn dắt vào nội dung bài học

2. Tổ chức các hoạt động dạy học

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1, Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 10 TuÇn :1 TiÕt:1 Bài 1 TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM I- MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Hiểu được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta. 2. Về thái độ Có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc; có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 1 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta. III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Tổ chức lớp học - Ổn định lớp - Giới thiệu bài : Nêu một vài tấm gương về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường với cách đánh mưu trí, sáng tạo của ông cha ta để dẫn dắt vào nội dung bài học 2. Tổ chức các hoạt động dạy học Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I : Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 1: nh÷ng cuéc chiÕn tranh ®Çu tiªn: + Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam có từ khi nhà nước Văn Lang đến nay, chia làm 6 thời kì : * Thời kì đất nước trong buổi đầu lịch sử: Cuộc kháng chiến giữ nước đầu tiên mà sách sử ghi lại là cuộc kháng chiến chống quân Tần(Tần Thủy Hoàng). Năm 214 TCN, nhà Tần mang quân sang xâm lược nước ta. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của vua Hùng và sau đó là Thục Phán đứng lên kháng chiến. Sau cuộc kháng chiến chống quân Tần, cuộc kháng chiến của nhân dân Âu Lạc do An Dương Vương lãnh đạo chống quân xâm lược của Triệu Đà từ năm 184 đến năm 179 TCN bị thất bại. Từ đây, đất nước ta rơi vào thảm họa hơn một nghìn năm phong kiến Trung Hoa đô hộ (thời kì Bắc thuộc) 2: C¸c cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp (TK I ®Õn TK X) * Cuộc đấu tranh giành độc lập từ thế kỉ I đến thế kỉ X: Dưới ách thống trị của chính quyền đô hộ. Dân ta quyết không chịu khuất phục, đã nêu cao tinh thần bất khuất, kiên cường và bền bỉ chống áp bức, bốc lột, giữ gìn bản sắc dân tộc và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), Bà Triệu (248), Lí Bí (542), Triệu Quang Phục (548), Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng ( 766), Khúc Thừa Dụ (905). Năm 906, nhân dân ta đã giành lại quyền tự chủ. Tiếp đó, là hai cuộc chiến tranh chống quân Nam Hán xâm lược dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ (931) và Ngô Quyền (938). Với chiến thắng Bạch Đằng (938), dân tộc ta giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc GV nêu tóm tắc nội dung trong SGK Thông qua hiểu biết, câu chuyện GV kể và đọc SGK, HS trả lời câu hỏi dẫn dắt vào bài của GV, tạo không khí học tập. - GV nêu câu hỏi : Các cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc ta trải qua mấy thời kì, đối tượng là ai và do ai lãnh đạo HS trả lời GV khái quát tiến trình lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam GV nêu câu hỏi HS trả lời * Cũng cố: GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 1.doc