Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 22

I . Mục đích – Yu cầu

1 . Mục dích Bồi dưỡng cho hs hiểu được nội dung cơ bản về lịch sử dnh giặc giữ nước v truyền thống vẻ vang của dn tộc ta trong sưn nghiệp đnh giặc giữ nước

2 .Yu cầu : Nghim tc học tập , hiểu đng , đủ nội dung của bi .Tiếp tục học tập kế thừa v pht huy truyền thống đnh giặc giữ nước v sự nghiệp bảo vệ tổ quốc sau ny .

II. Nội dung thời gian

1 . Nội dung :

- Lịch sử đnh giặc giữ nước của dn tộc Việt Nam

III . Tổ chức – Phương php

1 . Tổ chức : Học tập trung cả lớp học

2 . Phương php :

- GV sử dụng phương php thuyết trình, giảng giải minh hoạ qua cc tư lệu lịch sử

- HS ghi chp bi đầy đủ , trả lời những vấn đề m GV đặt ra

IV . Địa điểm – phương tiện

1 . địa điểm : học tại phịng học

2 . Phương tiện : Gio n v cc ti liệu lin quan

 

doc38 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 22, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đã hướng dẫn. IV. Gợi ý tiến trình dạy học. Quá trình giảng day. Hoạt động 3: Tiến, lùi; qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí. Cũng tương tự như hai hoạt động trên, giáo viên làm rõ cho học sinh hiểu được các trường hợp vận dụng và ở cương vị tiểu đội trưởng biết cách chỉ huy tiểu đội tiến, lùi, qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí. Khi thực hiện động tác mẫu, giáo viên làm theo hai bước như trên, nói đến đâu, kết hợp sử dụng đội mấu thể hiện ngay đến đó. Sau khi giảng xong nội dung, giáo viên triển khai luyện tập. Triển khai luyện tập. - Kiểm tra nhận thức của học sinh: Sau khi giảng hết nội dung đã được xác định của tiết thứ nhất, giáo viên iểm tra nhận thức của học sinh, kịp thời uốn nắn sửa sai cho học sinh (nếu có) làm cơ sở để triển khai luyện tập. - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm. + Nội dung luyện tập. + Thời gian luyện tập. + Tổ chức và phương pháp luyện tập. Tổ chức luyện tập: giáo viên chia lớp học thành các tổ, mỗi tổ (9 - 10 học sinh) biên chế thành 1 tiểu đội, các tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. Bước 1: Từng người tự nghiên cứu nội dung động tác. Từng người đứng trong đội hình vừa nghiên cứu để nhớ lại nội dung vừa tự làm động tác. Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác tập hợp đội hình. Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng để tập hợp đội hình. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (chỉ tại sân tập). + Quy ước tập: Kết hợp còi và khẩu lệnh. - Triển khai các tổ về đúng vị trí quy định. - Theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh: Quá trình luyện tập giáo viên luôn bám sát, theo dõi và sửa tập cho các bộ phận, thực hiện sai đâu sửa đó, ít người sai thì sửa trực tiếp, nếu nội dung sai có tính phổ biến thì tập trung các nhóm trưởng hoặc toàn lớp học để thống nhất lại nội dung đó. Khi sửa tập chủ yếu dùng khẩu lệnh, làm động tác mẫu để sửa, không dùng tay sửa trực tiếp cho người tập, sửa tập phải kiên trì, tỉ mỉ, không nóng vội, không gò ép người tập. - Nhận xét và kết thúc buổi học. Ti ết 18 : Ki ểm tra 45 ph út (thực hành) Tiết 19 : Luyện tập các nội dung của tiết 15,16,17 Tiết 20 Bài :4 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Phần I: Ý ĐỊNH BÁO CÁO Mục đích. Giôùi thieäu cho HS biết vận dụng linh hoạt coù toå chöùc vaøo trong hoạt động haøng ngaøy II. Yêu cầu. - Nắm chắc nội dung, cách thức tổ chức III. Nội dung. Đ ội h ình trung trung đ ội h àng ngang IV. Thời gian. Tổng số thời gian: 45 phùt: V. Tổ chức và phương pháp - Tổ chức: + gi ảng gi ải theo đội hình lớp + Luyện tập theo đội hình từng tổ như biên chế. - Phương pháp: Thể hiện ở hai cương vị. + Cương vị giáo viên lớp : sử dụng phương pháp thuyết trình và giảng giải + Cương vị ti ểu đ ội tr ư ởng : sử dụng phương pháp làm mẫu. VI. Địa điểm: Sân tập VII. Vật chất bảo đảm. Phần II: QUÁ TRÌNH BÁO CÁO A. Thủ tục báo cáo. - Tập hợp đội hình, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến các quy định. - Phổ biến ý định báo cáo. B. Thực hành báo cáo. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của trung đội, 2. Kĩ năng. - Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của trung đội,. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. 3. Thái độ. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội hình tiểu đội, trung đội. - Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu cho phù hợp với từng loại đội hình. 2. Học sinh: - Đọc bài 4 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp. - Đội mẫu luyện tập các nội dung giáo viên đã hướng dẫn. IV. Ti ến trình dạy học. Quá trình giảng day. Hoạt động 4: Đội hình trung đội hàng ngang. Khi giảng nội dung này, giáo viên sử dụng sơ đồ để giới thiệu khái quát cho học sinh nắm được các dạng đội hình cơ bản của trung đội, vị trí đứng trong đội hình, vị trí chỉ huy của trung đội trưởng cũng như vị trí đứng, gián cách, cự ly của cán bộ chiến sĩ trong đội hình. Nhấn mạnh và làm rõ những điểm sửa đổi, bổ sung về đội hình trung đội so với ĐLĐN năm 2002 sau đó mới làm rõ từng loại đội hình cụ thể Thứ tự và cách tiến hành giảng đội hình trung đội hàng ngang tương tự như khi giảng đội hình tiểu đội hàng ngang, lần lượt giảng từ trung đội 1; 2 rồi đến trung đội 3 hàng ngang. Khi giảng nội dung này, những điểm nào giống trong đội hình tiểu đội thì giáo viên không phân tích lại mà chỉ nói những điểm khác sau đó thực hiện động tác. Sau khi giảng xong nội dung, giáo viên triển khai luyện tập. Triển khai luyện tập. - Kiểm tra nhận thức của học sinh: Sau khi giảng hết nội dung đã được xác định của tiết thứ nhất, giáo viên iểm tra nhận thức của học sinh, kịp thời uốn nắn sửa sai cho học sinh (nếu có) làm cơ sở để triển khai luyện tập. - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm. + Nội dung luyện tập. + Thời gian luyện tập. + Tổ chức và phương pháp luyện tập. Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. Luyện tập đội hình trung đội, giáo viên chia lớp học thành hai bộ phận, mỗi bộ phận cũng gồm các tiểu đội để luyện tập. Tiết 21 Bài :4 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Phần I: Ý ĐỊNH BÁO CÁO Mục đích. Giôùi thieäu cho HS biết vận dụng linh hoạt coù toå chöùc vaøo trong hoạt động haøng ngaøy II. Yêu cầu. - Nắm chắc nội dung, cách thức tổ chức III. Nội dung. Đ ội h ình trung trung đ ội h àng d ọc IV. Thời gian. Tổng số thời gian: 45 phùt: V. Tổ chức và phương pháp - Tổ chức: + gi ảng gi ải theo đội hình lớp + Luyện tập theo đội hình từng tổ như biên chế. - Phương pháp: Thể hiện ở hai cương vị. + Cương vị giáo viên lớp : sử dụng phương pháp thuyết trình và giảng giải + Cương vị ti ểu đ ội tr ư ởng : sử dụng phương pháp làm mẫu. VI. Địa điểm: Sân tập VII. Vật chất bảo đảm. Phần II: QUÁ TRÌNH BÁO CÁO A. Thủ tục báo cáo. - Tập hợp đội hình, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến các quy định. - Phổ biến ý định báo cáo. B. Thực hành báo cáo. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của trung đội, 2. Kĩ năng. - Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của trung đội,. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. 3. Thái độ. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội hình tiểu đội, trung đội. - Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu cho phù hợp với từng loại đội hình. 2. Học sinh: - Đọc bài 4 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp. - Đội mẫu luyện tập các nội dung giáo viên đã hướng dẫn. IV. Ti ến trình dạy học. Quá trình giảng day. Hoạt động 5: Đội hình trung đội hàng dọc. Cách thức tiến hành như hoạt động 4. Sau khi giảng xong đội hình trung đội, giáo viên giảng những điểm cần chú ý kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm khi thực hiện động tác. Khi giảng những điểm cần chú ý cũng nên theo trình tự những điểm cần chú ý của trung đội trưởng rồi đến cán bộ, chiến sĩ. Sau khi giảng xong nội dung, giáo viên triển khai luyện tập. Luyện tập đội hình trung đội, giáo viên chia lớp học thành hai bộ phận, mỗi bộ phận cũng gồm các tiểu đội để luyện tập. Ti ết 22: Bài :4 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Phần I: Ý ĐỊNH BÁO CÁO Mục đích. Giôùi thieäu cho HS biết vận dụng linh hoạt coù toå chöùc vaøo trong hoạt động haøng ngaøy II. Yêu cầu. - Nắm chắc nội dung, cách thức tổ chức III. Nội dung. Luy ện t ập đ ội h ình ti ểu đ ội v à đ ội h ình trung đ ội , ki ểm tra đ ánh gi á IV. Thời gian. Tổng số thời gian: 45 phùt: V. Tổ chức và phương pháp - Tổ chức: + gi ảng gi ải theo đội hình lớp + Luyện tập theo đội hình từng tổ như biên chế. - Phương pháp: Thể hiện ở hai cương vị. + Cương vị giáo viên lớp : sử dụng phương pháp thuyết trình và giảng giải + Cương vị ti ểu đ ội tr ư ởng : sử dụng phương pháp làm mẫu. VI. Địa điểm: Sân tập VII. Vật chất bảo đảm. Phần II: QUÁ TRÌNH BÁO CÁO A. Thủ tục báo cáo. - Tập hợp đội hình, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến các quy định. - Phổ biến ý định báo cáo. B. Thực hành báo cáo. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của ti ểu đ ội, trung đội, 2. Kĩ năng. - Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của ti ểu đ ội, trung đội,. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. 3. Thái độ. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội hình tiểu đội, trung đội. 2. Học sinh: - Đọc bài 4 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp. IV. Ti ến trình dạy học. Quá trình giảng day. Hoạt động 6: Kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả. Trước khi kết thúc nội dung toàn bài, giáo viên tổ chức kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả luyện tập. Trình tự nội dung và phương pháp tiến hành một buổi kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả như sau: - Phổ biến ý định kiểm tra (hội thao), nội dung cụ thể gồm. + Nội dung kiểm tra (hội thao). + Tổ chức và phương pháp. + Thời gian kiểm tra. + Những quy định kiểm tra (thang điểm, cách tính thành tích). Giáo viên thực hành kiểm tra (hội thao) theo đúng kế hoạch đã phổ biến. Tổ chức kiểm tra (hội thao) xong, giáo viên nhận xét đánh giá kết quả, phân loại chất lượng học tập của học sinh. Nếu có điều kiện, tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm sau đó tổng hợp tình hình mọi mặt báo cáo lên cấp trên.

File đính kèm:

  • docGIAO AN GDQPANPRO.doc
Giáo án liên quan