Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 15, Bài 5: Giới thiệu luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và công an

I- MỤC TIÊU

1. KiÕn thøc:

- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN.

- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội.

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội.

2. Kû n¨ng: : Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc hoïc taäp, hieåu ñuùng, ñuû caùc noäi dung cuûa baøi

 3. Th¸i ®é:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội.

II- CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bái 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết,

- Đọc trước bài 5 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 15, Bài 5: Giới thiệu luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và công an, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :15 TiÕt:15 Bài 5 GIỚI THIỆU LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN. - Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội. - Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội. 2. Kû n¨ng: : Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc hoïc taäp, hieåu ñuùng, ñuû caùc noäi dung cuûa baøi 3. Th¸i ®é: - Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 5 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Luật sĩ quan Q ĐNDVN 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-4 em lên trả lời nhận xết và cho đểm 2: Phần cơ bản LUẬT SĨ QUAN QĐNDVN: 3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ của sĩ quan a. Nhóm ngành của sĩ quan - Sĩ quan chỉ huy, tham mưu : là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng, có thể được bổ nhiệm làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tổ chức. - Sĩ quan chính trị: là sĩ quan đạm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. - Sĩ quan hậu cần: là sĩ quan đảm nhiệm công tác hậu cần trong quân đội. Có thể giữ chức vụ khác theo yêu cầu của tổ chức. - Sĩ quan kĩ thuật: là sĩ quan đảm nhiệm công tác kĩ thuật trong quân đội. Có thể đảm nhiệm công tác khác theo yêu cầu của tổ chức. Ngoài ra, trong quân đội còn có các sĩ quan chuyên môn khác đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc 4 nhóm ngành quy định ở trên, như: sĩ quan quân pháp, sĩ quan quân y và thú y... b. Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan - Gồm 3 cấp, 12 bậc: + Cấp uý có 4 bậc: Thiếu uý, trung uý, thượng uý, đại uý + Cấp tá có 4 bậc: Thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá + Cấp tướng có 4 bậc: Thiếu tướng(Chuẩn đô đốc Hải quân), trung tướng(Phó đô đốc Hải quân), thượng tướng(Đô đốc Hải quân), đại tướng. c. Hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan - Trung đội trưởng - Đại đội trưởng - Tiểu đoàn trưởng - Trung đoàn trưởng (tương đưong Huyện, quận, thị đội trưởng) - Lữ đoàn trưởng - Sư đoàn trưởng (tương đươnTỉnh, thành đội trưởng) - Tư lệnh quân đoàn - Tư lệnh quân khu, quân chủng - Chủ nhiệm Tổng cục - Tổng tham mưu trưởng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan QĐNDVN. a. Nghĩa vụ của sĩ quan - Sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tham gia xây dựng đất nước. - Luôn giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt đẻ hoàn thành nhiệm vụ; - Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh và nghiêm chỉnh chấp hành điêu lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội ; giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật quân sự; - Luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bồ đội ; - Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân. b. Trách nhiệm của sĩ quan - Chịu chách nhiệm trước pháp luật, cấp trên và cấp dưới thuộc quyền : về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. - Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức chách được giao : * Những việc sĩ quan không được làm : - Việc trái với pháp luật, kỉ luật quân đội - Việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm. c. Quyền lợi của sĩ quan - Có quyền công dân theo Hiến pháp và Pháp luậ- Được Nhà nước đảm bảo về chính sách, chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất đặc thù quân sự. Cũng cố: 35’ 2’ - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Nghe gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m. GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 15.doc