Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 10, Bài 2: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt nam

I- MỤC TIU

1. Kin thc: - Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.

 - Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.

2. K n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

 3. Th¸i ®: TÝch cc, t gi¸c trong hc tp.

II- CHUẨN BỊ

1. Gio vin

- Nghin cứu bi 3 trong SGK, SGV v cc ti liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bt viết,

- Đọc trước bài 3 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 10, Bài 2: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :10 TiÕt:10 Bài 2 TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CƠNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Cơng an. - Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Cơng an. 2. Kû n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, tù gi¸c trong häc tËp. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 3 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 3 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam: 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xét và cho điểm 2: Phần cơ bản II. Cơng an nhân dân. 1 Tổ chức và hệ thống tổ chức trong CAND VN: a.Tổ chức: - Căn cứ để tổ chức: + Lực lượng ANND. + Lực lượng CSND. b. Hệ thống tổ chức: - Nhìn tổng quát, tổ chức CAND VN bao gồm: + Bộ Cơng an + Các cơ quan Bộ CA + CA tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ. + CA huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. + CA xã, phường, thị trấn + Các học viện, nhà trường đào tạo cán bộ sĩ quan cơng an và hạ sĩ quan chuyên nghiệp cơng an. 2.Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong CA: a) Bộ CA: - Là cơ quan lãnh đạo, chỉ huy cao nhất. - Nhiệm vụ: + Quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an tồn xã hội. + Xây dựng nền an ninh nhân dân và các lực lượng cơng an. b) Tổng cục an ninh: - Là lực lượng nồng cốt của Cơng an. - Nhiệm vụ: + Nắm chắc tình hình. + Đấu tranh, phịng chống tội phạm. + Làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm an ninh quốc gia. + Bảo vệ an ninh quốc gia. c) Tổng cục Cảnh sát: - Là lực lượng nồng cốt. - Nhiệm vụ: + Chủ động đấu tranh phịng, chống tội phạm. + Làm thất bại mọi âm mưu hành động gây mất trật tự, an tồn xã hội. + Bảo vệ trật tự an tồn xã hội. d) Tổng cục Xây dựng lực lượng: - Là cơ quan chuyên trách đảm nhiệm cơng tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nghiệp vụ trong Bộ Cơng an. e) Tổng cục Hậu cần: - Là cơ quan tham mưu, bảo đảm về mặt hậu cần, cơ sở vật chất và khai thác sử dụng vật tư, trang bị cho các lực lượng của Bộ Cơng an. g )Tổng cục tình báo: - Là lực lượng đặc biệt, nhắm ngăn chặn và đập tan những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia. h) Tổng cục Kỹ thuật: - Là cơ quan đảm bảo trang bị, phương tiện kỹ thuật cho các hoạt động, ứng dụng những thành tựu khoa học cơng nghệ vào nghiệp vụ cơng an. i) Bộ Tư lệnh cảnh vệ: - Là lực lượng bảo vệ cán bộ cao cấp, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và các đồn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngồi đến cơng tác tại VN. Ngồi ra, cịn cĩ các cơ quan khác thuộc Bộ Cơng an. - Văn phịng - Thanh tra - Cục quản lí trại giam - Vụ Tài chính - Vụ Pháp chế - Vụ hợp tác quốc tế - Cơng an xã 3- Cấp hiệu, phù hiệu, Cơng an hiệu: a. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: - Hạ sĩ quan cĩ 3 bậc - Sĩ quan cấp Úy 4 bậc - Sĩ quan cấp Tá 4 bậc - Sĩ quan cấp Tướng 4 bậc b. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên mơn kỹ thuật: - Hạ sĩ quan cĩ 3 bậc - Sĩ quan cấp Úy 4 bậc - Sĩ quan cấp Tá 3 bậc c. Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ cĩ thời hạn: - Chiến sĩ cĩ 2 bậc - Hạ sĩ quan cĩ 3 bậc Cũng cố: 35’ 2’ - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Nghe gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m. GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận - Cơng an hiệu: - Cấp hiệu: GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 10.doc