Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 8, Bài 2: Lịch sử, Truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam

I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

Hiểu được kiến thức cơ bản về. Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

2. Về thái độ

Cú ý thức trỏch nhiệm trong việc gỡn giữ và phỏt huy truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; có thái độ học tập và rốn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 8, Bài 2: Lịch sử, Truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :8 Tiết:8 Bài 2 Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức Hiểu được kiến thức cơ bản về. Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam 2. Về thỏi độ Cú ý thức trỏch nhiệm trong việc gỡn giữ và phỏt huy truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; cú thỏi độ học tập và rốn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 1 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Truyền thống Quõn đội nhõn dõn Việt Nam 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xột và cho điểm 2: Phần cơ bản B:Lịch sử, truyền thống Cụng an nhõn dõnViệt Nam I: lịch sử Cụng an nhõn dõn Việt Nam 1 : Thời kỳ hỡnh thành - Sau khi Cỏch mạng Thỏng Tỏm năm 1945 thành cụng, yờu cầu bảo vệ chớnh quyền cỏch mạng được đặc biệt coi trọng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chớ Minh, lực lượng Cụng an được thành lập ngày 19 thỏng 8 năm 1945, để cựng với cỏc lực lượng khỏc bảo vệ thành quả cỏch mạng. Từ đú, ngày 19 thỏng 8 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cụng an nhõn dõn Việt Nam. - Ở Bắc Bộ đó thành lập “Sở Liờm phúng” và “Sở Cảnh sỏt”. Cỏc tỉnh đều thành lập “Ti Liờm phúng” và “Ti Cảnh sỏt”. Cỏc tổ chức tiền thõn của lực lượng cụng an nhõn dõn cựng nhõn dõn tham gia tổng khởi nghĩa giành chớnh quyền, đồng thời bảo vệ thành cụng Quốc khỏnh đầu tiờn của nước ta. 2. Thời kỳ xõy dựng và trưởng thành trong hai cuộc khỏng chiến chống thực dõn Phỏp và đế quốc Mỹ 1945 – 1975 a. Thời kỳ khỏng chiến chống thực dõn Phỏp (1945 – 1954) - Đầu năm 1947, Nha Cụng an Trung ương được chấn chỉnh về tổ chức gồm: Văn phũng, Ty Điệp bỏo, Ty Chớnh trị, bộ phận An toàn quõn khu. Thỏng 6 năm 1949, Nha Cụng an Trung ương tổ chức hội nghị Điều tra toàn quốc. Ngày 15 thỏng 1 năm 1950, Hội nghị Cụng an toàn quốc xỏc định Cụng an nhõn dõn Việt Nam cú 3 tớnh chất: “dõn tộc, dõn chủ, khoa học”. Ngày 28 thỏng 2 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định sỏp nhập bộ phận Tỡnh bỏo Quõn đội vào Nha Cụng an” . - Trong Chiến dịch Điện Biờn Phủ, Ban Cụng an tiền phương nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận. Nhiệm vụ của Ban là bảo vệ cỏc lực lượng tham gia chiến dịch, bảo vệ dõn cụng, bảo vệ giao thụng vận tải, bảo vệ kho tàng và đường hành quõn của bộ đội, gúp phần làm nờn chiến thắng lịch sử Điện Biờn Phủ, kết thỳc cuộc khỏng chiến chống thực dõn Phỏp. - Thời kỳ này đó xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm như tấm gương hy sinh của Vừ Thị Sỏu, đội viờn cụng an xung phong Đất Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa; trong phong trào phỏ tề, trừ gian cú: Trần Việt Hựng đội trưởng trừ gian của cụng an Hải Dương. b.Thời kỳ khỏng chiến chống Mỹ ( 1954 – 1975) - Giai đoạn từ năm 1954-1960, Cụng an nhõn dõn Việt Nam gúp phần ổn định an ninh, phục vụ cụng cuộc khụi phục kinh tế, cải tạo xó hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giữ gỡn và phỏt triển lực lượng ở miền Nam. - Giai đoạn 1961 - 1965, Cụng an nhõn dõn tăng cường xõy dựng lực lượng, đẩy mạnh đấu tranh chống phản cỏch mạng và tội phạm khỏc, bảo vệ cụng cuộc xõy dựng chủ nghĩa xó hội ở miền Bắc, gúp phần đỏnh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. - Giai đoạn 1965-1968, Cụng an nhõn dõn Việt Nam giữ gỡn an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội, gúp phần đỏnh thắng chiến tranh phỏ hoại miền Bắc lần thứ nhất và làm thất bại “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam. - Giai đoạn 1969 - 1973, Cụng an . Thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước đi lờn chủ nghĩa xó hội từ 1975 đến nay - Đất nước hoà bỡnh, thống nhất và đi lờn chủ nghĩa xó hội, trờn trận tuyến mới, Cụng an nhõn dõn Việt Nam đó đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi õm mưu, thủ đoạn của cỏc thế lực thự địch, giữ vững an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội trong mọi tỡnh huống. - Trờn 60 năm xõy dựng và trưởng thành, Cụng an nhõn dõn Việt Nam đó được Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hựng lực lượng vũ trang nhõn dõn, Huõn chương Sao Vàng, Huõn chương Hồ Chớ Minh và những phần thưởng cao quý khỏc. * Cũng cố: 35’ 2’ GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 8.doc