Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 6, Bài 2: Lịch sử, Truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam

 I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

Hiểu được kiến thức cơ bản về. Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

2. Về thái độ

Cú ý thức trỏch nhiệm trong việc gỡn giữ và phỏt huy truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 6, Bài 2: Lịch sử, Truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :6 Tiết:6 Bài 2 Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức Hiểu được kiến thức cơ bản về. Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam 2. Về thỏi độ Cú ý thức trỏch nhiệm trong việc gỡn giữ và phỏt huy truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; cú thỏi độ học tập và rốn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 1 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Truyền thống đỏng giặc và giữ nước của dõn tộc ta 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xột và cho điểm 2: Phần cơ bản A:Lịch sử, truyền thống Quõn đội nhõn Việt Nam II: Truyền thống quõn đội nhõn dõn Việt Nam 1. Trung thành vụ hạn với sự nghiệp cỏch mạng của Đảng. * Biểu hiện: - Chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng - Quân đội nhân dân đã hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ chiến đấu trong cuộc KCCP và KCCM... - Kiên quyết đấu tranh với những âm mưu và hành động xâm hại đến mục tiêu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng. * Ngày nay: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, - Sự trung thành của Quõn đội nhõn dõn Việt Nam, trước hết thể hiện trong chiến đấu vỡ mục tiờu, lý tưởng của Đảng là độc lập dõn tộc và Chủ nghĩa xó hội. Mục tiờu, lý tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống của Quõn đội nhõn dõn. - Đảng lónh đạo Quõn đội nhõn dõn Việt Nam theo nguyên tắc “tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt”. Tổ chức Đảng trong Quõn đội được thực hiện theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở. Tổng cục Chớnh trị Quõn đội nhân dân Việt Nam tiến hành cụng tỏc Đảng, cụng tỏc chớnh trị để bảo đảm sự lónh đạo của Đảng đối với Quõn đội. + Khỏi quỏt và ngợi khen Quõn đội ta, Bỏc Hồ núi “Quõn đội ta trung với Đảng, hiếu với dõn, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khú khăn nào cũng vượt qua, kẻ thự nào cũng đỏnh thắng” Quyết chiến, quyết thắng, biết đỏnh, biết thắng * Biểu hiện: - Ta biết tạo nên sức mạnh tổng hợp của CT - Trong chiến đấu và chiến dịch, biết tập trung ưu thế lực lượng để đánh thắng địch * Ngày nay: Để đánh thắng chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch, ta phải tạo và phát huy được sức mạnh tổng hợp. 3. Gắn bú mỏu thịt với nhõn dõn. ‘’Quân với dân như cá với nước’’ - Truyền thống đú được thể hiện tập trung trong 10 lời thề danh dự của quõn nhõn và 12 điều kỉ luật của quõn nhõn khi quan hệ với nhõn dõn Cũng cố: 35’ 2’ Hơn 60 năm xõy dựng, trưởng thành và chiến thắng, Quõn đội nhõn dõn Việt Nam đó viết lờn những truyền thống vẻ vang, đú là: * Vì sao? - Mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng cũng là mục tiêu chiến đấu của Quân đội nhân dân qua các thời kỳ ( Khi nghiên cứu vai trò của LLVT nói chung và QĐND nói riêng, Đảng ta xác định các LLVT có vai trò rất to lớn trong KNVT giành chính quyễn....) Điều lệ Đảng CSVN, NXB CTQG, Hà Nội, 2006, tr. 4 ghi: “Đảng Cộng sản VNđại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là CNCS”. - Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng cũng đang nhằm thực hiện mục tiêu đã xác định. * Vì sao? - Thực tiễn lịch sử, ta luôn phải chống lại sự XL của nước lớn hơn nước ta và có số lượng quân tham chiến lớn hơn quân ta. - Qui luật của CT: mạnh được yếu thua. - Quõn đội nhõn dõn Việt Nam từ nhõn dõn mà ra, vỡ nhõn dõn mà chiến đấu. Với chức năng: đội quõn chiến đấu, đội quõn cụng tỏc và lao động sản xuất, Quõn đội ta trong lịch sử của mỡnh đó làm nờn truyền thống gắn bú mỏu thịt với nhõn dõn. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 6.doc