Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 1, Bài 2: Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam

I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

- Giúp cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử ,bản chất,truyền thống anh hùng của quân đội ,công an.

- Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm khi được trở thành quân nhân trong QĐ,CANDVN.

- Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng ,bảo vệ tổ quốc trong thời kì mới.

II. NỘI DUNG - THỜI GIAN – TRỌNG ĐIỂM:

1. Nội dung- Thời gian:

 - Tên bài: Lịch sử và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam ; 5 tiết

 - Nội dung 1: Sự hình thành ,phát triển và chiến thắng của QĐND Việt Nam ; 1 tiết.

 - Nội dung 2: Truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam;2tiết.

 - Nội dung 3: Sự hình thành ,phát triển của công an Nhân Dân Việt Nam ; 2 tiết.

2. Trọng tâm:

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 1, Bài 2: Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 là ngày thành lập QĐNDVN, ngày hội quốc phòng toàn dân. Bài 2 : Lịch Sử Và Truyền Thống QĐND VN ( Tiết 2 ) Ngày soạn 15/09/2008 Mục tiêu bài giảng: Giúp cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử ,bản chất,truyền thống anh hùng của quân đội công an. Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm khi được trở thành quân nhân trong QĐ,CANDVN. Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng ,bảo vệ tổ quốc trong thời kì mới. II. Nội dung - thời gian – trọng điểm: 1. Nội dung- Thời gian: - Tên bài: Lịch sử và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam ; 5 tiết - Nội dung 1: Sự hình thành ,phát triển và chiến thắng của QĐND Việt Nam ; 1 tiết. - Nội dung 2:Truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam;2tiết. - Nội dung 3: Sự hình thành ,phát triển của công an Nhân Dân Việt Nam ; 2 tiết. 2. Trọng tâm: III. tổ chức – phương pháp: 1. Tổ chức: Lấy đội hình lớp học để giảng dạy 2. Phương pháp: - Đối với giáo viên: Sử dụng phương pháp giới thiệu, minh hoạ qua sơ đồ, kiểm tra. - Đối với học sinh: + Giờ lên lớp ghi chép đầy đủ các nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày. Trả lời những vấn đề giáo viên đặt ra. + Trao đổi mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến của mình. IV. địa điểm- vật chất bảo đảm: 1.Địa điểm: - Học lý thuyết: Trong lớp học - Học thực hành: 2. Vật chất bảo đảm: - Đối với giáo viên: + Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo và mô hình, học cụ, tranh vẽ...phục vụ giảng dạy. + Phổ biến các quy định của lớp học và các quy định về bảo đảm an toàn. - Đối với học sinh : + Vở ghi, bút viết, tài liệu tham khảo(nếu có) và trang phục gọn gàng. + Chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, quy định lớp học. Phần 2: Thực hành giảng dạy Hoạt động 3: Tìm hiểu truyền thống của QĐNDVN. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Học sinh chia nhóm thảo luân và trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Từng nhóm tập hợp các ý kiến để trả lời. Gv hướng dẫn từng nhóm trả lời và bổ sung. Gv lấy sự kiện lịch sử để minh hoạ và liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy truyền thống vẻ vang đó. GV nêu khái quát 6 truyền thống cách mạng. . Những truyền thống cách mạng. - Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng. - Quyết chiến, quyết thắng , biết đánh , biết thắng. - Gắn bó máu thịt với nhân dân. - Nội bộ đoàn kết thống nhất,kỉ luật tự giác, nghiêm minh. - Độc lập, tự chủ, t tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước. - Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng,đoàn kết thuỷ chung với bạn bè quốc tế. Bài 2 : Lịch Sử Và Truyền Thống QĐND VN ( Tiết 3) Ngày soạn 15/09/2008 Mục tiêu bài giảng: Giúp cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử ,bản chất,truyền thống anh hùng của quân đội công an. Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm khi được trở thành quân nhân trong QĐCANDVN. Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng ,bảo vệ tổ quốc trong thời kì mới. II. Nội dung - thời gian – trọng điểm: 1. Nội dung- Thời gian: - Tên bài: Lịch sử và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam ; 5 tiết - Nội dung 1: Sự hình thành ,phát triển và chiến thắng của QĐND Việt Nam ; 1 tiết. - Nội dung 2: Bản chất cách mạng và những truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam;2tiết. - Nội dung 3: Sự hình thành ,phát triển của công an Nhân Dân Việt Nam ; 2 tiết. 2. Trọng tâm: III. tổ chức – phương pháp: 1. Tổ chức: Lấy đội hình lớp học để giảng dạy 2. Phương pháp: - Đối với giáo viên: Sử dụng phương pháp giới thiệu, minh hoạ qua sơ đồ, kiểm tra. - Đối với học sinh: + Giờ lên lớp ghi chép đầy đủ các nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày. Trả lời những vấn đề giáo viên đặt ra. + Trao đổi mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến của mình. IV. địa điểm- vật chất bảo đảm: 1.Địa điểm: - Học lý thuyết: Trong lớp học - Học thực hành: 2. Vật chất bảo đảm: - Đối với giáo viên: + Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo và mô hình, học cụ, tranh vẽ...phục vụ giảng dạy. + Phổ biến các quy định của lớp học và các quy định về bảo đảm an toàn. - Đối với học sinh : + Vở ghi, bút viết, tài liệu tham khảo(nếu có) và trang phục gọn gàng. + Chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, quy định lớp học. Phần 2: Thực hành giảng dạy Hoạt động 3: Tìm hiểu truyền thống của QĐNDVN. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Học sinh chia nhóm thảo luân và trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Từng nhóm tập hợp các ý kiến để trả lời. Gv hướng dẫn từng nhóm trả lời và bổ sung. Gv lấy sự kiện lịch sử để minh hoạ và liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy truyền thống vẻ vang đó. GV nêu khái quát 6 truyền thống cách mạng. . Những truyền thống cách mạng. - Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng. - Quyết chiến, quyết thắng , biết đánh , biết thắng. - Gắn bó máu thịt với nhân dân. - Nội bộ đoàn kết thống nhất,kỉ luật tự giác, nghiêm minh. - Độc lập, tự chủ, t tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước. - Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng,đoàn kết thuỷ chung với bạn bè quốc tế. Bài 2 : Lịch Sử Và Truyền Thống QĐND VN ( Tiết 4 ) Ngày soạn 15/09/2008 I- Mục tiêu bài giảng: Giúp cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử ,bản chất,truyền thống anh hùng của quân đội công an. Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm khi được trở thành quân nhân trong QĐ,CANDVN. Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng ,bảo vệ tổ quốc trong thời kì mới. II. Nội dung - thời gian – trọng điểm: 1. Nội dung- Thời gian: - Tên bài: Lịch sử và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam ; 5 tiết - Nội dung 1: Sự hình thành ,phát triển và chiến thắng của QĐND Việt Nam ; 1 tiết. - Nội dung 2: Bản chất cách mạng và những truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam;2tiết. - Nội dung 3: Sự hình thành ,phát triển của công an Nhân Dân Việt Nam ; 2 tiết. 2. Trọng tâm: III. tổ chức – phương pháp: 1. Tổ chức: Lấy đội hình lớp học để giảng dạy 2. Phương pháp: - Đối với giáo viên: Sử dụng phương pháp giới thiệu, minh hoạ qua sơ đồ, kiểm tra. - Đối với học sinh: + Giờ lên lớp ghi chép đầy đủ các nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày. Trả lời những vấn đề giáo viên đặt ra. + Trao đổi mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến của mình. IV. địa điểm- vật chất bảo đảm: 1.Địa điểm: - Học lý thuyết: Trong lớp học - Học thực hành: 2. Vật chất bảo đảm: - Đối với giáo viên: + Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo và mô hình, học cụ, tranh vẽ...phục vụ giảng dạy. + Phổ biến các quy định của lớp học và các quy định về bảo đảm an toàn. - Đối với học sinh : + Vở ghi, bút viết, tài liệu tham khảo(nếu có) và trang phục gọn gàng. + Chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, quy định lớp học. Phần 2: Thực hành giảng dạy Hoạt động 4 : Tìm hiểu về lịch sử công an nhân dân VN. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Học sinh nghe , trả lời các câu hỏi của giáo viên, ghi chép các kết luận của GV. GV giới thiệu quá trình hình thành công an nhân dân. 1. Thời kì hình thành - 19/08/1945: Là ngày thành lập CA NDVN. - Bắc Bộ thành lập Sở liêm phong và sở Cảnh sát, các tỉnh thành lập các Ti liêm phong và ti cảnh sát. 2. Thời kì chống Pháp,chống Mĩ. - 1947, Nha công an trung ương được tổ chức thành : Văn phòng, Ti điệp báo, Ti chính trị, An toàn khu. - 28/2/1950 : Tình báo quân đội sát nhập vào nha công an. - 1954 : Công an tiền phương thành lập. - 1954 - 1960 : CA NDVN góp phần ổn định an ninh. - 1961- 1965 : Miền Bắc đấu tranh chống lực lượng phản cách mạng,tội phạm..... 3. Thời kì thống nhất, cả nước đi lên CNXH. Bài 2 : Lịch Sử Và Truyền Thống QĐND VN ( Tiết 5 ) Ngày soạn 15/09/2008 I. Mục tiêu bài giảng: Giúp cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử ,bản chất,truyền thống anh hùng của quân đội công an. Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm khi được trở thành quân nhân trong QĐ,CANDVN. Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng ,bảo vệ tổ quốc trong thời kì mới. II. Nội dung - thời gian – trọng điểm: 1. Nội dung- Thời gian: - Tên bài: Lịch sử và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam ; 5 tiết - Nội dung 1: Sự hình thành ,phát triển và chiến thắng của QĐND Việt Nam ; 1 tiết. - Nội dung 2: Bản chất cách mạng và những truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam:2tiết. - Nội dung 3: Sự hình thành ,phát triển của công an Nhân Dân Việt Nam ; 2 tiết. 2. Trọng tâm : III. tổ chức – phương pháp: 1. Tổ chức: Lấy đội hình lớp học để giảng dạy 2. Phương pháp: - Đối với giáo viên: Sử dụng phương pháp giới thiệu, minh hoạ qua sơ đồ, kiểm tra. - Đối với học sinh: + Giờ lên lớp ghi chép đầy đủ các nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày. Trả lời những vấn đề giáo viên đặt ra. + Trao đổi mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến của mình. IV. địa điểm- vật chất bảo đảm: 1.Địa điểm: - Học lý thuyết: Trong lớp học - Học thực hành: 2. Vật chất bảo đảm: - Đối với giáo viên: + Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo và mô hình, học cụ, tranh vẽ...phục vụ giảng dạy. + Phổ biến các quy định của lớp học và các quy định về bảo đảm an toàn. - Đối với học sinh : + Vở ghi, bút viết, tài liệu tham khảo(nếu có) và trang phục gọn gàng. + Chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, quy định lớp học. Phần 2: Thực hành giảng dạy Hoạt động 4 : Tìm hiểu về truyền thống CAND. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Học sinh chia nhóm thảo luân và trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Từng nhóm tập hợp các ý kiến để trả lời. - Gv nhận xét các nhóm. GV khái quát 5 bài học về truyền thống công an nhân dân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng. Vì nhân dân mà phục vụ,dựa vào dân làm việc và chiến đấu. Độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo,dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo,chủ động phòng ngừa, chủ động tiến công tội phạm , tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghệm bảo vệ an ninh trật tự. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình. Gv hướng dẫn học sinh thảo luận theo 5 nhóm , mỗi nhóm 1 truyền thống. Gv tổng kết bài và hướng dẫn học sinh trả lời trong SGK .

File đính kèm:

  • docBai 2 Lich sutruyen thong QDCA.doc