Giáo án Giáo dục công dân 7 - Tiết 15: Đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

I.MỤC TIÊU.

1.kiến thức

-Hiểu biết về truyền thống đoàn kết của các dân tộc ở Ninh Bình trong lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước,xây dựng quê hương giàu đẹp và giá trị to lớn của truyền thống này

-Biết được chủ trương,chính sách đại đoàn kết,chính sách dân tộc của Đảng,Nhà nước ta và việc thực hiên các chính sách này ở Ninh Bình

2.Kĩ năng

-Có khả năng phân định những hành vi tốt, xấu trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc

-Biết nhận xết về các thủ đoạn gây mất đoàn kết dân tộc của các lực lượng phản động

-Biết cách thực hiện những việc làm giữ gìn sự đoàn kết giữa các dân tộc ở Ninh Bình

3. Thái độ

-Quý trọng truyền thống đoàn kết của các dân tộc ở địa phương

-Tôn trọng,thân thiện khi giao tiếp với đồng bào,học sinh thuộc các dân toocjkhacs nhau tránh phân biệt đối xử

-ủng hộ những việc làm thể hiện sự giữ gìn khối đoàn kết dân tộc và biết phê phán những việc làm phá hại khối đoàn kết dân tộc đó.

 

doc7 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 7 - Tiết 15: Đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 27/11/2012 Ngày dạy: Tiết 15: đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình i.mục tiêu. 1.kiến thức -Hiểu biết về truyền thống đoàn kết của các dân tộc ở Ninh Bình trong lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước,xây dựng quê hương giàu đẹp và giá trị to lớn của truyền thống này -Biết được chủ trương,chính sách đại đoàn kết,chính sách dân tộc của Đảng,Nhà nước ta và việc thực hiên các chính sách này ở Ninh Bình 2.Kĩ năng -Có khả năng phân định những hành vi tốt, xấu trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc -Biết nhận xết về các thủ đoạn gây mất đoàn kết dân tộc của các lực lượng phản động -Biết cách thực hiện những việc làm giữ gìn sự đoàn kết giữa các dân tộc ở Ninh Bình 3. Thái độ -Quý trọng truyền thống đoàn kết của các dân tộc ở địa phương -Tôn trọng,thân thiện khi giao tiếp với đồng bào,học sinh thuộc các dân toocjkhacs nhau tránh phân biệt đối xử -ủng hộ những việc làm thể hiện sự giữ gìn khối đoàn kết dân tộc và biết phê phán những việc làm phá hại khối đoàn kết dân tộc đó. ii.Chuẩn bị 1.Về nội dung Giúp Hs tìm hiểu các hoạt động nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết ,chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình qua đó Hs hiểu rằng Đảng và Nhà nước ta luôn giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc,dang tích cực tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Ninh Bình có cuộc sống ngày càng no ấm,tiến bọ, văn minh, bình đẳng với tất cả các dân tộc khác trên đất nước Việt nam. 2.Tài liệu và phương tiện -Tranh ảnh về các hoạt động thể hiện chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc của tỉnh Ninh Bình -Bảng phụ. iii.Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học -Gv kết hợp những hiểu biết thực tế của Hs với việc giảng của Gv trên lớp -Thảo luận nhóm,xử lí tình huống,sắm vai iv.Tiến trình dạy học ổn định tổ chức Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs Bài mới A.Hoạt động 1: Giới thiệu bài Cho Hs hát bài Kết đoàn Gv dẫn dắt vào bài:Đoàn kết là sức mạnh,vì vậy đoàn kết các dân tộc trên đất nước nói chung và ở Ninh Bình nói riêng là vân đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm B. Hoạt động 2: Khai thác phần thông tin sự kiện Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Gv yêu cầu Hs đọc mục 1,2 trong phần Truyện đọc,Thông tin tài liệu dùng cho Hs Gv đặt câu hỏi theo gợi ý trong sách Hs Hs đọc theo yêu cầu của Gv Hs làm việc theo 4 nhóm để trả lời Nhóm 1.Ninh Bình có bao nhiêu dân tộc đang sinh sống?Phân bố của các dân tộc trên phạm vi các huyện ,thị xã, thành phố? Nhóm 2. Đời sống của đồng bào các dân tộc? Nhóm 3. Tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc cùng chung sống trên địa bàn tỉnh Ninh binhftrong kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mĩ được thể hiện như thế nào?Sự đoàn kết đó đã mang lại kết quả gì? Nhóm 4.Kết quả của chính sách dân tộc, tôn giáo tỉnh Ninh Bình Hs các nhóm trình bày nhận xét bổ sung Gv Tổng hợp kết luận -Tỉnh Ninh Bình có nhiều dân tộc cùng chung sống.Đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung ở huyện Nho Quan và thị xã Tam Điệp.Đời sống của đông bào dân tộc đã được quan tâm song vẫn con gặp không ít khó khăn -Tinh thần đoàn kết ở dân tộc ở Ninh Bình được biểu hiện trong chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số lên đường nhập ngũ.Nhiều người con của đồng bào dân tộc thiểu số ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộcSự đoàn kết đó đã tạo nên sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù xâm lược,giải phóng quê hương đất nước. -Nhờ phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tinh Ninh Bình đã và đang tiến hành nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đồng bào dân tộc thiểu số nhằm củng cố và tăng cường khối đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động 3:Trưng bày tranh ảnh và phân tích tranh về các hoạt độngthực hiện chính sách đoàn kết,bình đẳng dân tộc của Đảng và Nhà nước ta tại Ninh Bình.(Bài tập 1 sách Hs) Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Gv yêu cầu các tổ,nhóm trình tranh ảnh mình sưu tầm được trên tờ giấy rô ki Gv yêu cầu Hs trình bày theo nhóm Hs tự phân tích bức ảnh mình sưu tầm về tinh thân đoàn kết trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hs trình bày theo nhóm nhận xét bổ sung Kết luận: Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc,đang tích cực tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Bình có cuộc sống ngày càng ấm no, văn minh,bình đẳng với mọi dân tộc khác trên đất nước Việt Nam. Hoạt động 4:Xử lí tình huống bằng phương pháp sắm vai(Bài tập 2 sách Hs) Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Gv gọi 2-3 Hs lên sắm vai Gv chốt lại vấn đề Hs lên sắm vai hoàn thành bài tập 2 Củng cố Gv khái quát nội dung toàn bài yêu cầu Hs hoàn thành bài tâp vào vở Hướng dẫn về nhà Học bài cũ và tìm đọc tài liệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng hyoj ở tỉnh Ninh Bình. v.Rút kinh nghiệm .. Sơn Hà, ngày tháng năm 2012 Kí duyệt của BGH Vương Thị Thanh Vân Ngày soạn 5/12/2012 Ngày dạy Tiết 16: Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của gia đình,dòng họ ở tỉnh Ninh Bình i.mục tiêu. 1.Kiến thức -Hiểu được truyền thống tốt đẹp của gia đình,dòng họ ở đia phương Ninh Bình. Biết được những biểu hiện giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ở Ninh Bình. Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ 2.Kĩ năng -Biết xác định những truyền thống tốt đẹp của gai đình,dòng họ -Biết thực hiện bổn phận của bản thân để tiếp nối và phát huy truyền thông tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 3.Thái độ. Trân trọng tự hào truyền thống tốt đẹp cuaur gia đình dòng họ ii. chuẩn bị -Tranh ảnh,băng hình tư liệu về gia đình văn hóa, gia đình hiếu học dòng họ nổi tiếng ở địa phương và truyền thống của những dòng họ ấy -Thông tin về phong trào xây dựng xã hội học tập,khuyến học ở đia phương -Tấm gương người tốt việc tốt trên báo Ninh Bình -Những thông tin về các nghệ nhân Ninh Bình -Các anh hùng của quê hương Ninh Bình Iii Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Thảo luận, xem tranh ảnh, xem phim,câu chuyện gần gũi và thực tế với địa phương iv.Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức 2.Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs 3.Bài mới A, Hoạt động 1:Giới thiệu bài B. Hoạt động 2:giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ Hoạt động của Gv-Hs Nội dung Gv Chia nhóm yêu cầu Hs thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi Nhóm 1.Dòng họ Nguyễn Tử có truyền thống tốt đẹp nào? Nhóm 2.Em có nhận xét gì về những việc làm của ban khuyến học khuyến tài dòng họ Nguyễn Tử? Nhóm 3.Kết quả việc làm của Ban khuyến học,khuyến tài dòng họ Nguyễn Tử?Kết quả đó ảnh hưởng như thế nào đến những người con dòng họ Nguyễn Tử? Hs thảo luận trình bày,trao đổi nhận xét, bổ sung Gv kết luận Gv nêu câu hỏi ?Em hãy kể một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ em.Gia đình, dòng họ em ảnh hưởng đối với em như thế nào?Em tự hào điều gì về truyền thống của gia đình,dòng họ mình? Hs trình bày cả lớp tao đổiảnh hưởng của những truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ Gv cho Hs xem hình ảnh về những làng nghề truyền thống ở Ninh Bình; làng đá ở Ninh Vân,làng cói ở Kim Chính –Kim Sơn,làng thêu ở Ninh Hải- Hoa Lư,Nghề gốm ở Nho Quan. Gv cho Hs xem những hình ảnh gia đình hiếu học ở địa phương Ninh Bình ?Em hiểu thế nào là truyền thống tốt đẹp?Kể tên một số truyền thống tốt đẹp ở Ninh Bình mà em biết? ?Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thông tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Hs hoạt động nhóm và trả lời Gv kết luận. Tìm hiểu về dòng họ Nguyễn Tử ở Thư Điền Ninh Nhất(Thành phố Ninh Bình) -Dòng họ Nguyễn Tử có truyền thống hiếu học -Ban khuyến học khuyến tài dòng họ Nguyễn Tử hàng năm tổ chức đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, nêu những điểm mạnh, chỉ ra những hạn chế động viien khen ngợi lịp thời -Kết quả việc làm của Ban khuyến học,khuyên tài dòng họ Nguyễn Tử có nhiều người đỗ đạt, nhiều người có học vị caokết quả đó là niềm tự hào của những người con dòng họ Nguyễn Tử. 2.Tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ -Truyền thống tốt đẹp là những giá trị mang lại lợi ích cho con người và xã hội. -Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là nối tiếp, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy. C.Hoạt động 3:Biểu hiện của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Hoạt động của Gv-Hs Nội dung Gv yêu cầu Hs sưu tầm những tấm gương giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trên báo Ninh Bình Hs đọc trước lớp -Gia đình hiếu học ở địa phương Ninh Bình. -Anh hùng ở địa phương Gv? Em có nhận xét gì về việc làm qua những tấm gương đó? HsĐó là những tấm gương biết tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của gia dình, dòng họ kiên trì học tập và và làm theo những truyền thống đó. Gv kết luận Như mục 2 nội dung bài học sách Hs D.Hoạt động 4: Hướng dẫn Hs thực hiện bổn phận của bản thân Hoạt động của Gv-Hs Nội dung Gv hướng dẫn cho Hs tự nhận xét về việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ của bản thân,vì sao phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?nêu dự kiến những việc em sẽ làm trong thời gian tới, trong tương lai. Hs tự bộc lộ Gv hướng dẫn Hs viết đoạn văn ngắn nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ em(Bài tạp 1 sách Hs) Hs trao đổi trình bày nhận xét, bổ sung bình luận xem ai viết hay nhất Gv kết luận Như mục 3 phần nội dung bài học sách Hs E.Hoạt động 5:Giải quyết tình huống Gv đưa ra 1-2 tình huống để hs giải quyết theo nhóm Hs giải quyết tình huống 4.Củng cố Gv hệ thống nội dung bài học 5 Hướng dẫn về nhà Yêu cầu Hs tiếp tục tìm hiểu về những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ở địa phương mình v.Rút kinh nghiệm .. Sơn Hà, ngày tháng năm 2012 Kí duyệt của BGH Vương Thị Thanh Vân

File đính kèm:

  • doctTiet 1516.doc
Giáo án liên quan