Giáo án Công nghệ 7 Học kì II Năm học 2013 -2014

1. Kiến thức:

- Giải thích được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất trồng trọt và tác dụng của các phương pháp canh tác này.

2. Kỹ năng:

- Ứng dụng các hình thức luân canh, xen canh, tăng vụ vào sản xuất.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, để làm thay đổi cây trồng, phá vỡ thế độc canh và làm tăng sản phẩm nông sản tại gia đình.

 

doc70 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 5875 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ 7 Học kì II Năm học 2013 -2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cỏ sinh trưởng và phỏt triển nhanh đem lại hiệu quả kinh tế.. Hoạt động của trũ Trợ giỳp của GV Hoạt động 1: I.Chăm súc cho tụm cỏ 1.Thời gian cho ăn. -Nghiờn cứu thụng tin phần I trả lời cõu hỏi. -Nhận xột. Rỳt ra kết luận thời gian cho tụm cỏ ăn hợp lớ Kết luận:Cho tụm cỏ ăn vào lỳc nhiệt độ mỏt( 20-300), khoảng 7h sỏng Bổ sung thức ăn (phõn bún) vào mựa xuõn hoặc cỏc thỏng từ thỏng 8-1 2.Cho ăn Cho cỏ ăn đỳng kĩ thuật Cho ăn “lượng ớt và nhiều lần” Hoạt động 2: II/ Quản lớ 1. Kiểm tra ao nuụi tụm, cỏ Xem bảng 9 Qs Hỡnh 84 SGK Cụng việc: bảng 9 2.Kiểm tra sự tăng trưởng của tụm, cỏ Kiểm tra định kỡ theo chiều dài và khối lượng của cỏ. Hoạt động : III/Một số phương phỏp phũng và trị bệnh cho cỏ. 1.Phũng bệnh. a.Mục đớch Tạo điều kiện cho động vật thuỷ sản luụn khoẻ mạnh b.Biện phỏp Cú hệ thống kiểm dịch Đủ nước, sạch Cú hệ thống cấp thoỏt nước riờng. +Xoỏ nơi ẩn nấp +Cải tạo ao (Hạn chế sự lõy lan mầm bệnh) -Ao nuụi đỳng kĩ thuật -Vệ sinh mụi trường nước -Cho ăn no đủ chất dinh dưỡng -Dựng thuốc, hoỏ chất phũng bệnh. 2.Chữa bệnh a. Mục đớch Diệt cỏc tỏc nhõn gõy bệnh b. Một số thuốc thường dựng Dựng cỏc hoỏ chất tõn dược hoặc thảo mộcđể chữa bệnh cho cỏ. Hoạt động 4: Tổng kết – đỏnh giỏ- dặn dũ: -Đọc ghi nhớ SGK,trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài vào vở bài tập. Tại sao phải tập trung cho ăn vào buổi sỏng (7-8h) ? Tại sao phải bún phõn vào mựa xuõn hoặc cỏc thỏng từ 8-1? Tại sao phải hạn chế bún phõn từ thỏng 4-6? Cho tụm, cỏ ăn vào thời gian nào trong ngày và trong năm giỳp tụm cỏ hấp thu được lựơng thức ăn? Cho cỏ ă đủ chất và đủ lượng nhằm mục đớch gỡ? Vỡ sao cho cỏ ăn thức ăn tinh cần cú mỏng đựng? GV giảng giải thờm về cỏch cho ăn lượng ớt và nhiều lần. Nếu bỏ cựng lỳc xuống ao nhiều lượng thức ăn thỡ cú ảng hưởng gỡ đến sự tiờu hoỏ của cỏ? Cỏc cụng việc cần tiến hành để kiểm tra ao nuụi cỏ? Để kiểm tra chiều dài của cỏ người ta cần tiến hành biện phỏp gỡ? Kiểm tra khối lượng cỏ bằng cỏch nào? Vỡ sao phải kiểm tra khối lượng sự tăng trưởng của cỏ? Tại sao phải coi trọng việc phũng bệnh hơn chữa bệnh cho vật nuụi thuỷ sản? Phũng bệnh bằng cỏch nào? Thiết kế ao nuụi thế nào là hợp lớ? Mục đớch của vệ sinh mụi trường? Tai sao phải dựng hệ thống cấp thoỏt nước riờng biệt? Người ta thường trị bệnh cho tụm, cỏ bằng cỏch nào? Vỡ sao việc trị bệnh cho vật nuụi thuỷ sản gặp khú khăn. Ở địa phương em cú sử dụng biện phỏp chăm súc, quản lớ và phũng bệnh cho vật nuụi thuỷ sản khụng?Tiến hành như thế nào? Đọc ghi nhớ học bài và trả lời cõu hỏi - Chỉ định 1-2 HS đọc phần ghi nhớ. Dặn dũ:Trả lời cõu hỏi cuối bài. Tiết 49: Bài 53:THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THUỶ SẢN I. Mục tiờu bài học: (SGK) II.Chuẩn bị: 1.GV:Bảng phụ 2.HS: làm bài tập III.Tiến trỡnh dạy học: 1.Ổn định lớp:Kiểm tra sỉ số 2.Kiểm tra bài cũ: Khụng kiểm tra. 3.Giảng bài mới: Thu hoạch bảo quản sản phẩm thuỷ sản là khõu quan trọng bảo đảm chất lượng nụng sản Hoạt động của trũ Trợ giỳp của GV Hoạt động 1: I.Thu hoạch -Nghiờn cứu thụng tin phần I trả lời cõu hỏi. Kết luận: Thu hoạch tụm cỏ cần nhanh gọn, đủ độ lớn theo 2 phương phỏp: đỏnh tỉa thả bự và thu hoạch tũan bộ tụm, cỏ trong ao. Hoạt động 2: II/ Bảo quản 1. Mục đớch Nhằm hạn chế sự hao hụt về chất và lượng của sản phẩm 2.Cỏc phương phỏp bảo quản: Cú 3 phương phỏp bảo quản: Ướp muối, làm khụ, làm lạnh. Hoạt động 3: III.Chế biến. 1. Mục đớch: Chế biến sản phẩm thủy sản nhằm làm tăng giỏ trị sử dụng thực phẩm và nõng cao chất lượng sản phẩm. 2. Cỏc phương phỏp chế biến Cú 2 phươngphỏp chế biến : Phương phỏp thủ cụng và PP cụng nghiệp. Hoạt động 4: Tổng kết – đỏnh giỏ- dặn dũ: -Đọc ghi nhớ SGK,trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài vào vở bài tập. Em hóy nờu yờu cầu cần thiết khi thu hoạch nụng sản? Khi thu hoạch thủy sản người ta thường tiến hành theo những phương phỏp nào? Nờu ưu nhược điểm của phương phỏp thu hoạch bằng cỏch đỏnh thả bự và thu hoạch tũan bộ? Bảo quản tụm, cỏ nhằm mục đớch gỡ? Quan sỏt hỡnh 86 nờu cỏc phương phỏp bảo quản tụm, cỏ? Trong 3 pp bảo quản sản phẩm thủy sản, pp nào là phổ biến nhất? Vỡ sao? Tại sao muốn bảo quản sản phẩm lõu hơn ta cần tăng tỉ lệ muối? Vỡ sao sản phẩm thủy sản sau khi thu hoạch cần được chế biến? Người ta thường dựng pp nào để chế biến sản phẩm thủy sản? Quan sỏt hỡnh 87, nờu những sản phẩm được chế biến bằng PP thủ cụng và phưong phỏp cụng nghiệp? Chỉ định 1-2 HS đọc phần ghi nhớ. Trả lời cõu hỏi. Dặn dũ:Trả lời cõu hỏi cuối bài. Tuần 35 Tiết 50: Bài 53:BẢO VỆ MễI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN I. Mục tiờu bài học: (SGK) II.Chuẩn bị: 1.GV:Bảng phụ 2.HS: làm bài tập vào bảng phụ III.Tiến trỡnh dạy học: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2.Kiểm tra bài cũ: Em hóy nờu cỏc biện phỏp thu hoạch tụm cỏ? Tại sao phải bảo quản sản phẩm thủy sản? Nờu cỏc phương phỏp bảo quản sản phẩm thủy sản? 3.Giảng bài mới: Khi mụi trường thủy sản bị ụ nhiễm sẽ ảnh hưởng đến đời sống của thủy sản như thế nào? Hoạt động của trũ Trợ giỳp của GV Hoạt động 1: I. í nghĩa - Nghiờn cứu thụng tin phần I trả lời cõu hỏi. Kết luận: Mụi trường thủy sản nếu bị ụ nhiễm sẽ gõy ra hậu quả xấu đối với động vật thủy sinh và đời sống con người, do đú cần được bảo vệ. Hoạt động 2: II/ Một số biện phỏp bảo vệ mụi trường 1. Cỏc biện phỏp xử lớ nguồn nước Lắng (lọc) Dựng húa chất dễ kiếm, rẻ tiền 2.Quản lớ Ngăn cản hủy hoại cỏc sinh cảnh đặc trưng Quy định nồng độ tối đa cỏc húa chất và chất độc trong mụi trường nước nuụi thủy sản Phải sử dụng phõn hữu cơ đó ủ, tăng cường bún phõn vi sinh, thuốc trừ sõu hợp lớ. Hoạt động 3: III.Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 1.Hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước. Làm bài tập SGK. Nguồn lợi thủy sản hiện nay của nước ta đang bị giảm sỳt 2. Nguyờn nhõn ảnh hưởng đến mụi trường thủy sản QS sơ đồ 17, thảo luận trả lời cõu hỏi Khai thỏc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lớ. Chống lại sự ụ nhiễm mụi trường nước, đỏnh bắt hợp lớ. Hoạt động 4: Tổng kết – đỏnh giỏ dặn dũ: - Đọc ghi nhớ SGK, trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài vào vở bài tập. Mụi trường thủy sản bị ụ nhiễm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của thủy sản? Những nguyờn nhõn nào làm ụ nhiễm sản phẩm thủy sản? GV giảng giải cỏc cỏch xử lớ nước PP xử lớ lắng, lọc: dựng cho đại trà nhưng khả năng diệt khuẩn chưa cao. PP xử dụng húa chất dễ kiếm, rẻ tiền để xử lớ nước cú ưu điểm là diệt khuẩn rất cao. Theo em nờn chọn PP xử lớ nước nào? Gợi ý cho HS thảo luận so sỏnh ưu nhược điểm của 2 PP xử lớ Trong thực tế ỏp dụng được cả 2 PP tuy nhiờn từng cơ sở sản xuất để ứng dụng phự hợp như nuụi đại trà, diện tớch lớn thường dựng PP lắng, lọc. Quản lớ: để giảm bớt độc hại cho động vật thủy sản và con người thỡ cần phải thực hiện một số biện phỏp như: Ngăn cản hủy hoại cỏc sinh cảnh đặc trưng: bói đẻ.. Quy định nồng độ tối đa cỏc húa chất và chất độc trong mụi trường nước nuụi thủy sản Phải sử dụng phõn hữu cơ đó ủ, tăng cường bún phõn vi sinh, thuốc trừ sõu hợp lớ. YC HS làm bài tập SGK Hiện trạng nguồn lợi thủy sản nước ta hiện nay như thế nào? Chỉnh sửa, rỳt ra kết luận. YC HS quan sỏt sơ đồ 17 cho biết: tại sao khi khai thỏc nguồn lợi thủy sản khụng hợp lớ đều cú ảnh hưởng xấu đến mụi trường thủy sản? Trỡnh bày túm tắt nguyờn nhõn ảnh hưởng đến mụi trường và nguồn lợi thủy sản Khi khai thỏc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lớ cần sử dụng những PP nào? Muốn khai thỏc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lớ cần sử dụng những PP nào? Chỉ định 1-2 HS đọc phần ghi nhớ. Trả lời cõu hỏi. Dặn dũ:Trả lời cõu hỏi cuối bài. Tuần 36 Tiết 51: Bài ễN TẬP I Mục tiờu bài học: Củng cố, hệ thống kiến thức phần thủy sản ễn tập những kiến thức trọng tõm, chuẩn bị thi HKII II.Chuẩn bị: 1.GV:Bảng phụ ghi sơ đồ 18 và cỏc cõu hỏi 2.HS: Soạn cõu hỏi bài ụn tập. III.Tiến trỡnh dạy học: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2.Kiểm tra bài cũ: Em hóy trỡnh bày một số biện phỏp bảo vệ mụi trường? Trỡnh bày túm tắt một số nguyờn nhõn ảnh hưởng đến mụi trường và nguồn lợi thủy sản? 3.Giảng bài mới: Để hệ thống hoỏ lại cỏc kiến thức đó học về phần thủy sản và chuẩn bị cho thi HKII Hoạt động của trũ Trợ giỳp của GV Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức Dựa vào sơ đồ 18, túm tắt qui trỡnh phần thủy sản. Hoạt động 2: Cõu hỏi bài tập - vận dụng: Trả lời cõu hỏi. Cỏ nhõn trả lời, cỏc HS khỏc theo dừi, bổ sung. Hoạt động 3: Tổng kết – đỏnh giỏ dặn dũ: ễn tập cỏc kiến thức đó được GV hệ thống. GV dựa vào sơ đồ 18, hệ thống lại kiến thức phần thủy sản. Vai trũ của nuụi thủy sản. Nhiệm vụ của nuụi thủy sản. Đại cương về kĩ thuật nuụi thủy sản: Mụi trường thủy sản Thức ăn của động vật thủy sản Chăm súc, quản lớ và phũng trị bệnh cho động vật thủy sản. Quy trỡnh sản xuất và bảo vệ mụi trường trong nuụi thủy sản: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản Bảo vệ mụi trường và nguồn lợi thủy sản. I. Phần thủy sản 1. Đại cương về kĩ thuật nuụi thủy sản. Em hóy nờu tớnh chất lớ học, húa học, sinh học của nước nuụi thủy sản? Cần cú những biện phỏp nào để nõng cao chất lượng của vực nước nuụi thủy sản? Trỡnh bày sự khỏc nhau giữa thức ăn tự nhiờn và thức ăn nhõn tạo của tụm và cỏ. Nờu túm tắt biện phỏp chăm súc và quản lớ ao nuụi tụm, cỏ. Tại sao phải coi trọng phương phỏp phũng bệnh cho động vật thủy sản? 2.Qui trỡnh sản xuất và bảo vệ mụi trường trong nuụi thủy sản. Tại sao phải bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản? Nờu một số phương phỏp bảo quản mà em biết Em hóy trỡnh bày một số nguyờn nhõn ảnh hưởng ảnh hưởng đến mụi trường và nguồn lợi thủy sản? Em cú thể nờu một số biện phỏp bảo vệ mụi trường sinh thỏi mà địa phương em đó thực hiện? II.ễn tập thi HKII GV căn cứ vào đề cương ụn tập HKII , YC HS trả lời cỏc cõu hỏi SGK Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn Bài 45:Nuụi dưỡng và chăm súc cỏc loại vật nuụi Bài 46: Phũng trị bệnh thụng thường cho vật nuụi Bài 50: Mụi trường nuụi thuỷ sản. Bài 51: Xỏc định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuụi thủy sản Bài 52: Thức ăn của vật nuụi thủy sản ễn tập kĩ cỏc nội dung chuẩn bị thi HKII

File đính kèm:

  • docgiao an cong nghe 7 k2.doc
Giáo án liên quan