Tiết 46-47 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 -Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh

 - Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh.

 - Hiểu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

 - Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 46-47 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 23-03-2014 Tiết 46-47 CHUỒNG NUễI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUễI Mục tiờu bài học: -Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh - Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh. - Hiểu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. - Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái. II.Chuẩn bị: 1.GV:Bảng phụ ghi bài tập, sơ đồ 10 , 1. 2.HS:Xem trước bài mới, ghi bt vào vở. III.Tiến trỡnh dạy học: 1.Ổn định lớp:Kiểm tra sỉ số 2.Kiểm tra bài cũ: Giỏo viờn trả bài kiểm tra 3.Giảng bài mới: Muốn chăn nuụi hiệu quả cao và số lượng nhiều cần chăn nuụi khoa học và chỳ ý qui trỡnh giữ vệ sinh trong chăn nuụi. Hoạt động của trũ Hoạt động của GV Hoạt động 1: I.Chuồng nuụi 1.Tầm quan trọng của chuồng nuụi - Nghiờn cứu thụng tin phần1 SGK, làm bài tập n SGK, nờu vai trũ của chuồng nuụi. Làm vệ sinh chuồng nuụi sạch sẽ thường xuyờn, lấy phõn vật nuụi ủ thành đống để hoai, đào hố chứa phõn, làm chuồng nuụi xa khu dõn cư. Kết luận:Chuồng nuụi là nhà ở của vật nuụi, chuồng nuụi giỳp bảo vệ sức khỏe cho vật nuụi, gúp phần năng cao năng suất chăn nuụi. 2.Tiờu chuẩn chuồng nuụi hợp vệ sinh Quan sỏt sơ đồ 10, hũan thành bài tập a theo nhúm Đại diện nhúm hũan thành bài tập ở bảng phụ. Nhận xột, nờu cỏc tiờu chuẩn chuồng nuụi hợp vệ sinh. Trả lời cõu hỏi. Kết luận:Sơ đồ 10 SGK. CDVH: Nắm chắc tầm quan trọng của chuồn nuụi cũng như cỏc tiờu chuẩn xõy dựng chuồng nuụi Tiết 2 Nờu?cỏc tiờu chuẩn xõy dựng chuồng nuụi Hoạt động 2: II. Vệ sinh phũng bệnh cho vật nuụi. 1.Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuụi Tỡm hiểu thụng tin và trả lời cõu hỏi về vệ sinh phũng bệnh trong chăn nuụi. Tầm quan trọng của việc phũng bệnh hơn chữa bệnh. Kết luận:Vệ sinh thõn thể cho vật nuụi tốt để diệt trừ mầm mống bệnh tật, nõng cao sức chống đỡ bệnh tật. 2.Cỏc biện phỏp vệ sinh phũng bệnh trong chăn nuụi QS sơ đồ 1 về vệ sinh phũng bệnh trong chăn nuụi, nờu những YC cần đạt về vệ sinh phũng bệnh trong chăn nuụi. Kết luận:Sơ đồ 1 3.Vệ sinh thõn thể cho vật nuụi. Nờu cỏc cụng việc cần làm để vệ sinh thõn thể cho vật nuụi. Kết luận: Vệ sinh thõn thể cho vật nuụi cần cho ăn uống đầy đủ, vận động tắm chải hợp lớ. Hoạt động 4: Tổng kết – đỏnh giỏ- dặn dũ: -Đọc ghi nhớ SGK,trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài vào vở bài tập. Chuồng của vật nuụi cú vai trũ như nhà ở của con người. Cho HS làm bài tập ở bảng phụ Chuồng nuụi cú vai trũ như thế nào trong chăn nuụi? GDBVMT: cần giữ gỡn chuồng nuụi như thế nào để khụng gõy ảnh hưởng mụi trường? Treo sơ đồ 10: tiờu chuẩn chuồng nuụi hợp vệ sinh, YC HSChuồng nuụi hợp vệ sinh cần đạt những tiờu chuẩn nào? YC HS làm bài tập a Muốn chuồng nuụi hợp vệ sinh khi xõy dựng chuồng nuụi cần chỳ ý những vấn đề gỡ? Tại sao khi làm chuồng nuụi, phải chọn hướng Nam hoặc hướng Đụng Nam. Để cú độ chiếu sỏng phự hợp, phải chọn kiểu chuồng như thế nào? Vệ sinh trong chăn nuụi cú vai trũ như thế nào? Em hiểu như thế nào là phũng bệnh hơn chữa bệnh? YC HS quan sỏt sơ đồ 1: Cho biết vệ sinh mụi trường sống của vật nuụi phải đạt những yờu cầu nào? Vệ sinh thõn thể cho vật nuụi cần làm những cụng việc gỡ? - Chỉ định 1-2 HS đọc phần hgi nhớ. Dặn dũ:Trả lời cõu hỏi cuối bài, hoàn thành cỏc bt đó làm ở lớp vào vở và xem trước bài mới

File đính kèm:

  • docCONG NGHE TIET 4647.doc
Giáo án liên quan