Đề kiểm tra giữa học kỳ II Lớp 12 môn Hóa học

Bài 1. Hòa tan hết 7,74g hh bột Mg, Al bằng 500 ml dd hh HCl 1M và H2SO4 0,28M thu đc dd X và 8,736 l khí H2 đktc. Cô cạn dd X thu đc muối khan là.

A. 38,93 g B. 25,95 g C. 103,85 g D. 77,86 g

Bài 2. X là hh CO2 và SO2. Cho 0,112 l đktc X lội chậm qua 500 ml dd Ba(OH)2 aM. Để trung hòa Ba(OH)2 dư cần dùng 25 ml dd HCl 0,2M. trị số của a là.

A. 0,03M B. 0,02M C. 0,025M D. 0,015M

Bài 3. 1 hh gồm O2,O3 đktc có tỉ khối đối với H2 là 20 thành phần % về thể tích O3 trong hh là.

A. 40% B. 50% C. 60% D. 75%

Bài 4. Đốt cháy hh gồm 1,92g Mg và 4,48g Fe với hh khí X gồm Clo và oxi sau pư chỉ thu đc hh Y gồm các oxit và muối clorua ( không còn khí dư) hòa tan Y bằng 1 lượng vừa đủ 120 ml dd HCl 2M thu đc dd Z. cho AgNO3 dư vào dd Z thu đc 56,69g kết tủa. phần % thể tích của clo trong hh X là

A. 51,72% B.76,7% C. 53,85% D. 56,36%

 

docx1 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ II Lớp 12 môn Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II LỚP 12 ( Thời gian 60’) Bài 1. Hòa tan hết 7,74g hh bột Mg, Al bằng 500 ml dd hh HCl 1M và H2SO4 0,28M thu đc dd X và 8,736 l khí H2 đktc. Cô cạn dd X thu đc muối khan là. 38,93 g 25,95 g 103,85 g 77,86 g Bài 2. X là hh CO2 và SO2. Cho 0,112 l đktc X lội chậm qua 500 ml dd Ba(OH)2 aM. Để trung hòa Ba(OH)2 dư cần dùng 25 ml dd HCl 0,2M. trị số của a là. 0,03M 0,02M 0,025M 0,015M Bài 3. 1 hh gồm O2,O3 đktc có tỉ khối đối với H2 là 20 thành phần % về thể tích O3 trong hh là. 40% 50% 60% 75% Bài 4. Đốt cháy hh gồm 1,92g Mg và 4,48g Fe với hh khí X gồm Clo và oxi sau pư chỉ thu đc hh Y gồm các oxit và muối clorua ( không còn khí dư) hòa tan Y bằng 1 lượng vừa đủ 120 ml dd HCl 2M thu đc dd Z. cho AgNO3 dư vào dd Z thu đc 56,69g kết tủa. phần % thể tích của clo trong hh X là 51,72% B.76,7% C. 53,85% D. 56,36% Bài 5. Hoàn tan hoàn toàn 1,23g hh X gồm Cu và Al vào dd HNO3 đặc nóng thu đc 1,344 l khí NO2 sp khử duy nhất ở đktc và dd Y. sục từ từ NH3 dư vào dd Y sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu đc m gam kết tủa. phần % về khối lượng của Cu trong hh H và giá trị của m lần lượt là.. 21,95% và 0,78 78,05% và 0,78 78,05% và 2,25 21,95% và 2,25 Bài 6. Cho m gam hh X gồm Al Cu vào dd HCl dư sau khi kết thúc pư sinh ra 3,36l khí ở đktc. Nếu cho m gam hh X trên vào 1 lượng dư HNO3 đặc nguội sau khi kết thúc pư sinh ra 6,72 l NO2 sp khử duy nhất. giá trị của m là. 11,5 B. 10,5 C. 12,3 D. 15,6 Bài 7. Hòa tan 10,14g hợp kim Cu,Mg,Al bằng 1 lượng vừa đủ dd HCl thu đc 7,84 l khí X đktc và 1,54g chất rắn Y và dd Z cô cạn dd Z thu đc m gam muối. giá trị m là. 21,025 g 33,45 g 14,8125 g 18,6 g Bài 8. Hòa tan hoàn toàn 3,22g hh X gồm Fe, Ag,Al bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng thu đc 1,344 l đktc và dd chứa m gam muối. giá trị m là 9,52 g 10,27 g 8,98 g 7,25 g Bài 9. Cho 11,9 g hh Al, Zn td vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu đc 3,92 l hh 2 khí H2S và SO2 có tỉ khối đối với H2 là 23,429. Tính khối lượng muối thu đc sau khi cô cạn dd. 57,5 g 49,5 g 43,5 g 46,9 g Bài 10. Hòa tan hoàn toàn 3,58g hh gồm Al,Fe,Cu bằng dd HNO3 thu đc hh sp gồm 0,04 mol NO và 0,06 mol NO2 khối lượng muối có trong dd sau pư là. 16,58 g 15,32 g 14,74 g 18,22 g

File đính kèm:

  • docxDE KIEM TRA GIUA HOC KY II LOP 12DE KIEM TRA GIUA HOC KY II LOP 12 24032014 17032014.docx
Giáo án liên quan