Đề cương môn học Bóng đá (chuyên sâu)

 

Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên tri thức khái quát về môn thể thao nâng cao; sơ lược lịch sử hình thành và phát triển; các nguyên tắc, phương pháp huấn luyện, giảng dạy môn thể thao nâng cao; các nguyên lý và phương pháp thực hiện kỹ - chiến thuật trong tập luyện, thi đấu; phương pháp tổ chức trọng tài, thi đấu môn thể thao nâng cao.

Phương pháp luận về nghiên cứu khoa học môn thể thao chuyên ngành.

 

Thực hành: Trang bị và hoàn thiện cho sinh viên các kỹ thuật cơ bản và một số kỹ thuật nâng cao của môn thể thao chuyên ngành; các chiến thuật trong thi đấu, các bài tập phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn, tạo nền tảng thể lực để thực hiện tốt các kỹ - chiến thuật. Kết thúc môn học sinh viên tập luyện có đủ kỹ thuật và thể lực để thi đẳng cấp II đạt kết quả; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng thi đấu và phương pháp làm trọng tài.

Năng lực vận dụng: Sinh viên có khả năng tổ chức giảng dạy, huấn luyện, làm trọng tài, tổ chức thi đấu và nghiên cứu khoa học môn thể thao nâng cao.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học Bóng đá (chuyên sâu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g đá. Trang bị khái niệm chiến thuật, nguyên lý chiến thuật, sự phát triển về chiến thuật, vị trí trong đội hình chiến thuật; lập các phần huấn luyện và biết soạn một giáo án giảng dạy. biết chỉ đạo một trận đấu bóng đá cấp cơ sở. 7. Nhiệm vụ sinh viên: - Dự lớp: Sinh viên có mặt ít nhất là 80% tổng số giờ của học phần. - Bài tập: Tự ngoại khoá thêm. - Dụng cụ học tập: Tự trang bị tập luyện ngoài giờ. - Những vấn đề khác: Trang phục áo quần, giầy thật tốt phục vụ học tập, tham khảo tài liệu có liên quan. 8. Tài liệu học tập: 8.1. Giáo trình bóng đá cao đẳng 8.2. Huấn luyện và giảng dạy bóng đá ( tác giả: Nguyễn Thiệt Tình) 8.3. Luật bóng đá 2002 NXB TDTT: luật 11 người; luật 7 người; luật 5 người. 8.4. Giáo trình bóng đá TH TDTT TW III 8.5. Sách bóng đá trường ĐH TDTT I 9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp: Theo qui chế, Thảo luận: Có,  Thi cuối học kỳ: Có 10. Nội dung chi tiết các học phần: Học phần I:  4 ĐVHT ( 60 tiết) Phân bổ thời gian:  Thực hành 40 giờ, Lý thuyết 08 giờ, Bài tập 08 giờ, Kiểm tra 04 giờ   A. Lý thuyết (8 giờ) * Khái niệm về bóng đá (2giờ) * Luật và phương pháp tổ chức tiến hành thi đấu (6 giờ) B. Thực hành (40 giờ) * Học kỹ thuật và thể lực. + Kỹ thuật không bóng: chạy, nhảy, di chuyển( 2giờ) + Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân (4 giờ) + Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong (3 giờ) + Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện.(3 giờ) + Kỹ thuật đá bóng bằng mu ngoài (3 giờ) + Nhận bóng bằng lòng: sệt; bổng. (4 giờ) + Nhận bóng bằng đùi (2 giờ) + Dẫn bóng: lòng, mu trong, mu giữa. (4 giờ) + Kỹ thuật ném biên (3 giờ) + Kỹ thuật đánh đầu (3 giờ) + Thể lực: phát triển thể lực chung (9 giờ) C. Bài tập: - Thi đấu và thực tập làm trọng tài (6 giờ). - Thảo luận luật bóng đá (2 giờ). D. Kiểm tra: (4 giờ) + Lý thuyết: Kiểm tra phần nội dung đã học.(viết). + Thực hành: kiểm tra 2 nội dung 1. Đá bóng chết bằng lòng vào cầu môn 2m*2m; 5quả xa 15m (nam), 11m(nữ). 2. Đánh đầu tại chỗ bằng trán giữa vào hành lang rộng 4m; đánh 3 lần lấy lần có thành tích cao nhất. Học phần II:  5 ĐVHT (75 tiết) Phân bổ thời gian: Thực hành 49 giờ, Lý thuyết 10 giờ, Bài tập 10 giờ, Kiểm tra  06 giờ. A. Lý thuyết( 10 giờ) + Củng cố lại phần công tác tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài ở học phần I đã giới thiệu( 2 giờ). + Xu hướng phát triển bóng đá hiện đại trên thế giới và của nước ta hiện nay. (2 giờ) + Phân tích nguyên lý kỹ thuật bóng đá ( đá bóng, đánh đầu, ném biên, động tác giả và nhận bóng) ( 6 giờ). B. Thực hành ( 49 giờ) * Phần kỹ thuật: ( 37 giờ) + Củng cố kỹ thuật không bóng. ( 2giờ) + Củng cố kỹ thuật đá bóng bằng lòng. (3 giờ) + Củng cố kỹ thuật đá bóng bằng mu trong. (4 giờ) + Củng cố kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện. (3 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật đá bóng bằng mu ngoài.( 2 giờ) + Củng cố kỹ thuật nhận bằng lòng, bằng đùi. (2 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật nhận bóng bằng gan bàn chân.( 2 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật dừng bóng bằng ngực. (2 giờ) + Củng cố kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng, mu trong, mu chính diện. (2 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật dẫn bóng bằng mu ngoài (2giờ) + Củng cố kỹ thuật ném biên và giới thiệu kỹ thuật chạy đà ném biên.(3 giờ) + Củng cố kỹ thuật đánh đầu tại chỗ và giới thiệu kỹ thuật bật nhảy đánh đầu bằng trán giữa. (3 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật tranh cướp bóng trước mặt và hai bên (4 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật động tác giả thân (3 giờ). * Chiến thuật: (6 giờ) + Chiến thuật chạy chỗ dẫn bóng qua người (2 giờ) + Chiến thuật nhóm (2 chống 1) (2 giờ) + Chiến thuật nhóm (3 chống 2) (2 giờ) * Thể lực: Bài tập phát triển tốc độ và sức mạnh tốc độ (6 giờ). C. Bài tập: - Thi đấu và thực tập làm trọng tài (8 giờ). - Thảo luận phần kỹ thuật bóng đá hiện đại (2 giờ). D. Kiểm tra học phần (6 giờ) + Lý thuyết: Kiểm tra phần nguyên lý kỹ thuật (viết). + Thực hành: 1. Đá mu trong bóng chết vào cầu môn 2m*2m; đá 5 quả bằng chân thuận, xa 20m (nam). 2. Dẫn bóng tốc độ cự ly 30m, tối thiểu 5 chạm, dẫn 2 lần lấy lần có thành tích cao nhất. 3. Chạy 400m thể lực. Học phần III: 5 ĐVHT (75 tiết) Phân phối thời gian: Thực hành 49 giờ, Lý thuyết 10 giờ, Bài tập 10 giờ, Kiểm tra 06 giờ. A. Lý thuyết (10 giờ) + Khái niệm về chiến thuật và lịch sử phát triển chiến thuật (2 giờ) + Phân tích nguyên lý chiến thuật (3 giờ) + Phân tích về các vị trí trong đội hình chiến thuật (5 giờ) B. Thực hành (49 giờ)   *  Kỹ thuật: (33 giờ) + Củng cố kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện (3 giờ) + Củng cố kỹ thuật đá bóng bằng mu ngoài (3 giờ) + Nâng cao kỹ thuật đá bóng bằng lòng (3 giờ) + Nâng cao kỹ thuật đá bóng bằng mu trong (4 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật đá vô lê ( trên không) (3giờ) + Củng cố kỹ thuật nhận bóng bằng gan bàn chân, bằng ngực (3 giờ) + Nâng cao kỹ thuật nhận bóng bằng đùi, lòng bàn chân (3 giờ) + Hoàn thiện kỹ thuật ném biên (3 giờ) + Hoàn thiện kỹ thuật đánh đầu trán giữa (2 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật đánh đầu bằng trán bên (2 giờ) + Củng cố kỹ thuật tranh cướp bóng trước mặt và hai bên (2 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật tranh cướp bóng trên không (2 giờ) * Chiến thuật: + Củng cố chiến thuật 2 chống 1 và 3 chống 2 (3 giờ) + Giới thiệu chiến thuật tấn công cá nhân (dừng, dẫn, động tác giả qua người) sút cầu môn (3 giờ) * Thể lực: Tập bài tập phát triển sức mạnh va sức bền tốc độ (10 giờ) C. Bài tập: + Thi đấu và tập làm trọng tài (8 giờ). + Thảo luận phần vị trí chiến thuật và đội hình chiến thuật (2 giờ). D. Kiểm tra: (6 giờ) + Lý thuyết: Thi viết các nội dung đã học. + Thực hành: kiểm tra 3 nội dung 1. Chạy 800 m 2. đá bóng lên vòng tròn trung tâm: Đặt bóng ở khu vực 5m50 đá bằng kỹ thuật mu trong lên vòng tròn trung tâm bằng chân thuận 5 quả. 3. Ném biên có đà vào hành lang rộng 4m, ném 3 lần lấy lần có thành tích cao nhất. Học phần IV : 5 ĐVHT (75 tiết) Phân phối thời gian:  Thực hành 49 giờ, Lý thuyết 10 giờ, Bài tập 10 giờ, Kiểm tra 06 giờ. A. Lý thuyết (10 giờ) * Chương trình giảng dạy và huấn luyện bóng đá. - Khái niệm chung; các nguyên tắc giảng dạy và huấn luyện; cơ cấu của một buổi huấn luyện (2 giờ) - Các nội dung: phương pháp, hình thức giảng dạy và huấn luyện (2 giờ) - Chu kỳ huấn luyện (2 giờ) - Xây dựng kế hoạch, giáo án huấn luyện (2 giờ) - Tuyển chọn đào tạo VĐV trẻ (2 giờ) B. Thực hành (49 giờ) *  Kỹ thuật: + Nâng cao các kỹ thuật đá bóng (4 giờ) + Củng cố kỹ thuật đá bóng vô lê (3 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật đá gót ( 3 giờ) + Nâng cao kỹ thuật nhận bóng bằng gan bàn chân, nửa nảy, bằng ngực (2 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật nhận bóng bằng đầu ( 2 giờ) + Hoàn thiện các kỹ thuật dẫn bóng (2 giờ) + Hoàn thiện kỹ thuật ném biên có đà (2 giờ) + Nâng cao kỹ thuật đánh đầu (3 giờ) + Giới thiệu kỹ thuật  đánh đầu bằng đỉnh đầu (2 giờ)  + Nâng cao kỹ thuật tranh cướp bóng.(2 giờ) + Nâng cao kỹ thuật động tác giả trong tập luyện đối kháng 2 người (3 giờ) + Kỹ thuật thủ môn: kỹ thuật bắt bóng: sệt, trung bình, bổng và kỹ thuật phát bóng bằng tay, chân (5 giờ)  * Chiến thuật: (8 giờ) - Củng cố một chiến thuật cá nhân ( đột phá qua người sút cầu môn).( 3 giờ) - Tập chiến thuật trong tình huống cố định: ném biên, giao bóng, đá phạt góc, đá phạt, phạt 11m, làm hàng rào (5 giờ) * Thể lực: Phát triển thể lực chung và chuyên môn (8 giờ) C. Bài tập: (10 giờ) - Tập làm thủ tục dẫn 2 đội ra sân thi đấu (2 giờ) - Thi đấu và tập làm trọng tài ( 6 giờ). - Thảo luận chu kỳ huấn luyện, kế hoạch huấn luyện (2 giờ). D. Kiểm tra: (6 giờ) + Lý thuyết: Thi viết các nội dung đã học. + Thực hành: kiểm tra 2 nội dung 1.Di chuyển bật nhảy đánh đầu vào cầu môn lớn từ vị trí 11m.Thực hiện 3 lần phân loại ( A- B- C- D)  giỏi- khá- TB- yếu, với điều kiện bóng vào cầu môn. 2. Đá bóng động từ cự ly 15m, đá mỗi chân 5 quả vào cầu môn 2*2m. 3. Thể lực: Chạy 1500m Học phần V : 5 ĐVHT (75 tiết) Phân phối thời gian: Thực hành: 43 giờ, Lý thuyết 10 giờ, Bài tập 16 giờ, Kiểm tra 06 giờ. A. Lý thuyết (10 giờ) - Giới thiệu một số bài tập nhằm hoàn thiện và nâng cao kỹ chiến thuật ( biểu đồ hình vẽ) (6 giờ) - Phương pháp tổ chức chỉ đạo 1 trận đấu:( trước, trong và sau trận đấu) (4 giờ) B. Thực hành (43 giờ) *  Kỹ thuật: + Nâng cao các kỹ thuật đá bóng (10 giờ) + Nâng cao các kỹ thuật nhận bóng trong mọi điều kiện (3 giờ) + Nâng cao kỹ thuật đánh đầu trong mọi điều kiện (3 giờ)  + Nâng cao kỹ thuật tranh cướp bóng trên không, trước mặt và hai bên (3giờ) + Hoàn thiện kỹ thuật động tác giả (giả thân, giả đá, giả chuyển hướng) (3 giờ) + Kỹ thuật thủ môn: - Củng cố kỹ thuật bắt bóng (2 giờ) - Giới thiệu kỹ thuật đấm bóng và bay bắt bóng (2 giờ) * Chiến thuật:(9 giờ) + Củng cố chiến thuật trong tình huống cố định (3 giờ) + Giới thiệu chiến thuật tấn công biên (3 giờ) +  Giới thiệu chiến thuật phòng thủ (kèm người, phòng thủ khu vực) (3 giờ) * Thể lực: Phát triển sức bền chuyên môn (10 giờ)ì C. Bài tập (16 giờ) - Tổ chức cho sinh viên thực tập giáo án giảng dạy kỹ chiến thuật (10 giờ) - Tổ chức thi đấu (6 giờ). D. Kiểm tra:(6 giờ) + Lý thuyết: Thi viết các nội dung đã học. + Thực hành: kiểm tra 3 nội dung 1.Đặt bóng chết 16m50 đá vào cầu môn bằng mu chính diện 5 quả bằng chân thuận. 2. Dẫn bóng luồn cọc (4 cọc) đến vạch 16m50 sút cầu môn 5 quả chân thuận. 3.Chạy 3000m Học phần VI: 3 ĐVHT (45 tiết) Phân phối thời gian: Thực hành 33 giờ, Bài tập 8 giờ, Kiểm tra  4 giờ A. Thực hành (33 giờ) *  Tập luyện các nội dung thi đẳng cấp II ( kỹ thuật) - Đá bóng bằng lòng vào cầu môn nhỏ 2*2m (4 giờ) - Đá bóng chết từ vạch 16m50 vào cầu môn chia 2 phần trên, dưới bằng mu chính diện bằng cả 2 chân (5 giờ) - Đá bóng động vào cầu môn 2*2m cách xa 20m bằng 2 chân (5 giờ) - Dẫn bóng qua 5 cọc sút cầu môn từ 16m50 bằng chân thuận (tính thời gian) (4 giờ) * Thể lực: - Lấy đà bật cao tại chỗ (4 giờ) - Chạy tốc độ 100m (4 giờ) - Chạy 5 lần * 30m (4 giờ) - Chạy 3000m. (3 giờ) B. Bài tập:  Thi đấu và tập làm trọng tài (8 giờ). C. Kiểm tra: (4 giờ) 1. Dẫn bóng qua cọc sút cầu môn từ 16m50 tính thời gian (3 quả, lấy quả có  thành tích cao nhất). 2. Chạy 100m. 3. Chạy 5 lần*30m.

File đính kèm:

  • docde cuong bo mon bong da chuyen sau.doc
Giáo án liên quan