Biên bản bàn giao chất lượng học sinh lên lớp

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LÊN LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012

 Thời gian bắt đầu: . giờ . ngày . tháng 5 năm 2012

 Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc

 Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

 Giáo viên chủ nhiệm lớp

 Khối trưởng khối .

 Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

 

doc1 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản bàn giao chất lượng học sinh lên lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BB-THXM BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LÊN LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 Thời gian bắt đầu: . giờ . ngày .. tháng 5 năm 2012 Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm lớp Khối trưởng khối .. Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường Thư ký: Nguyễn Thị Quế Nội dung: Thực hiện việc bàn giao chất lượng học sinh lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 – 2012. Giáo viên chủ nhiệm lớp . cam kết bàn giao chất lượng học sinh lên lớp với số lượng học sinh như sau: TSHS được lên lớp: ., trong đó: Xếp loại Giỏi: ... Xếp loại Khá: Xếp loại Trung bình: Biên bản kết thúc vào .giờ .., ngày . tháng . năm 2012./. THƯ KÝ CHỦ TỌA .. GVCN KHỐI TRƯỞNG TB THANH TRA .. ....................................... Nơi nhận: - GVCN năm học 2011-2012; - Lưu VT, hồ sơ.

File đính kèm:

  • docBIEN BAN BAN GIAO CHAT LUONG HOC SINH LEN LOP NAMHOC 2011 2012.doc
Giáo án liên quan