Bài tập Kinh tế vĩ mô

1/ Vẽ đồ thị đường cầu và đường cung của SF trên. Xây dựng phương trình đường cung và đường cầu. Xác định giá và lượng cân bằng trên thị trường SF bếp nướng bánh mì nói trên.

2/ Xác định lượng dư thừa hoặc thiếu hụt tại mỗi mức giá nói trên. Mô tả sự biến động của giá trong từng trường hợp.

3/ Đường cầu của bếp sẽ thay đổi như thế nào khi :

- Giá bánh mì giảm trong ngắn hạn .

- Có sự phát minh ra lò nướng bánh mì rất được mọi người ưa chuộng.

Mô tả trong từng trường hợp sự thay đổi của giá và lượng cân bằng của bếp.

4/ Giả sử ở mỗi mức giá lượng cung tăng lên 1000chiếc, các yếu tố khác không đổi. Tính giá và lượng cân bằng mới

 

doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 4375 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Kinh tế vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ngắn hạn sản lượng Q của DN cạnh tranh hoàn hảo phụ thuộc vào số lượng lao động L cho ở bảng sau: Q 24 39 50 60 68 75 81 86 90 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mặt khác có bảng số liệu về chi phí niến đổi bình quân AVC, và chi phí cố định bình quân AFC phụ thuộc vào các mức sản lượng Q như sau: Q 24 39 50 60 68 75 81 86 90 AVC 8,33 7,69 8 8,33 8,82 9,33 9,88 10,47 11,11 AFC 12,15 7,69 6 5 4,41 4 3,7 3,48 3,33 1. Hãy cho biết qui luật sản phẩm biên giảm dần có chi phối việc sx của XN không? 2. Xác định chi phí trung bình và chi phí biên ứng với các mức sản lượng nói trên. Vẽ lên đồ thị hai đường biểu diễn này. 3. Nếu giá thị trường là 6 thì XN nên hành động như thế nào là đúng? Còn nếu giá thị trường là 10 thì sao? Bài 26: Có quan hệ giữa sản lượng và chi phí của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo như sau : Q 0 1 2 3 4 5 6 TC 21 36 49 60 69 79 90 1/ Xác định tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi trung bình tại mức sản lượng Q = 3 2/ Tính các giá trị của AC, AVC, AFC, MC ở các mức sản lượng trên 3/ Xác định mức giá cả để doanh nghiệp có lời, hòa vốn, và đóng cửa. 4/ Nếu giá của sản phẩm là 9 . Doanh nghiệp nên chọn phương án sản xuất như thế nào? Vì sao. Bài 27. 1/ Hãy nêu công thức và điền đầy đủ số liệu vào bảng dưới đây Q FC VC TC AFC AVC AC MC 1 8 10 2 4 3 10 25 4 4,25 5 3 6 4 7 5 8 5,75 9 48 10 22 2. Nếu DN nói trên là DN cạnh tranh hoàn hảo, tìm những múc giá sinh lời, hòa vốn và đóng cửa của DN 3.Giả sử giá bán sản phẩm trên thị trường là 7. DN muốn tối đa hóa lợi nhuận thì số lượng sản phẩm bán tối ưu là bao nhiêu? Tính mức lợi nhuận trong trường hợp này. 4.Xác định lợi nhuận ở mức sản lượng 5, và 10 ( nếu giá vẫn là 7). So sánh với câu 2, anh chị có nhận xét gì? Bài 28. Một hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm AC = 2Q + 2 + 77/Q. Nếu giá thị trường là 30$/SP, yêu cầu : 1. Xác định các hàm AVC, AFC, VC, FC, TC, MC. 2. Tính sản lượng tối đa hóa lợi nhuận và mức lợi nhuận đó. Bài 29 Có quan hệ giữa sản lượng Q và tổng chi phí TC như sau: Q (tấn) 0 1 2 3 4 5 6 TC (1000USD) 12 27 40 57 60 70 80 1. Tính VC, FC tại mức sản lượng Q = 4 2. Tính AVC, AFC, MC 3. Ở những mức giá nào thì DN có lời, hòa vốn và đóng cửa Bài 30. Giả sử có 100 DN CTHH tham gia SX SP A. Đường tổng chi phí ngắn hạn của các DN giống nhau và có dạng: STC = 1/300 q3 + 0,2 q2 + 4q + 10. 1. Xác định đường cung ngắn hạn của mỗi DN 2. Xác định đường cung thị trường SP A 3. Giả sử đường cầu thị trường đối với SP A là Q = 8.000 – 200P. Xác định giá bán và số lượng cung ứng của mỗi DN khi thị trường SP A cân bằng trong ngằn hạn. 4. Giả sử thu nhập của người tiêu dùng tăng lên, dẫn đến đường cầu thị trường SP A là Q = 10.000 – 200P. Xác định lợi nhuận mỗi DN thu được khi thị trường SP A cân bằng trong ngắn hạn. Bài 31. Giả sử một thị trường CTHH bao gồm : 10 DN tham gia cung ứng SP và 1.000 người tiêu dùng giống hệt nhau, đường cầu của mỗi người tiêu dùng có dạng : q = 1- 0,005P và đường tổng phí ngắn hạn của mỗi DN có dạng STC = 10q + q2. 1. Xác định đường cầu thị trường. 2. Xác định đường cung của mỗi DN và đường cung thị trường. 3. Xác định giá bán và sản lượng cung ứng của mỗi DN khi thị trường cân bằng trong ngắn hạn. CHƯƠNG 5 : THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN THUẦN TÚY Bài 32. Một DN có hàm số cầu SP là P = 70 – 2Q và hàm chi phí biến đổi VC = Q2 + 10Q. Yêu cầu: 1. Xác định hàm MR, MC 2. Mức sản lượng và giá bán để DN đạt tổng doanh thu tối đa. 3. Mức sản lượng và giá bán để DN đạt lợi nhuận tối đa. 4. Giả sử FC = 100. Tính mức giá, sản lượng và lợi nhuận DN đạt được nếu muốn tối đa hoá lợi nhuận trong các trường hợp sau: a. Nếu nhà nước tăng thuế t =24 $/sf b. Nếu nhà nước tính thuế khoán T = 200$ c. Nếu thuế thu nhập DN t = 28% d. Nếu mức thuế bao gồm các loại nói trên. Bài 33. Bảng dưới đây cho biết đường cầu của một nhà độc quyền SX ở mức chi phí biên không đổi là 10$ P 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Q 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1. Xác định hàm doanh thu biên của hãng? 2. Tính sản lượng và giá cả để tối đa hóa lợi nhuận? Tính mưc lợi nhuận tối đa đó. 3. Giá cả và sản lượng cân bằng sẽ như thế nào nếu hãng ở trong một ngành cạnh tranh? Bài 34. Một hãng độc quyền đang đứng trước đường cầu SP là P = 11 – Q (P là giá đơn vị tính bằng USD, Q là sản lượng tính bằng ngàn đơn vị). Hãng độc quyền này có chi phí trung bình không đổi là 6 USD. 1. Vẽ đường doanh thu bình quân, doanh thu biên, chi phí trung bình và chi phí biên của hãng 2. Xác định sản lượng và giá bán để tối đa hóa lợi nhuận. Tính mức lợi nhuận đó. 3. Cơ quan điều tiết của chính phủ ấn định giá tối đa là 7 USD/đơn vị. Sản lượng và lợi nhuận của hãng sẽ thay đổi như thế nào? Bài 35. Một DN độc quyền, có hàm chi phí biến đổi VC = 1/10 Q2 + 400 Q và chi phí cố định FC = 3.000.000. Sản phẩm của DN được bán trên thị trường có hàm cầu Q = 22.000 – 10P. Hãy xác định: 1/ Giá và lượng để DN tối đa hóa lợi nhuận , tính lợi nhuận đó 2/ Giá và lượng bán để DN tối đa hóa doanh thu 3/ Nếu chính phủ đánh thuế 200đvt/ sp, DN thay đổi mức giá và sản lượng như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận? Lợi nhuận tăng hay giảm bao nhiêu? 4/ Nếu sản phẩm trên được SX trong điều kiện cạnh tranh thì giá và sản lượng cung ứng trên thị trường sẽ như thế nào? Bài 36 Ở một doanh nghiệp có các hàm tổng doanh thu và tổng chi phí cho như sau: TR = 32Q – 2Q2 ; TC = 20 + 4Q +Q2 1/ Hãy điền đầy đủ số liệu vào bảng sau: Số lượng Q (sản phẩm) TR (đồng) TC (đồng) Tổng lợi nhuận (đồng) 0 0 20 -20 1 2 3 78 4 52 5 45 6 120 7 8 128 116 9 137 10 -40 2/ Xác định mức sản lượng doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa? 3/ Xác định mức sản lượng doanh nghiệp đạt doanh thu tối đa? 4/ Nếu doanh nghiệp muốn có mức lợi nhuận là 15 đồng, thì doanh nghiệp nên sản xuất ở mức sản lượng nào để tối đa hóa tổng doanh thu ? 5/ Giả sử bây giờ, chi phí cố định là 30 đồng. a. Xác định lại mức sản lượng để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận. b. Nếu doanh nghiệp muốn có mức lợi nhuận vẫn là 15 đồng, thì doanh nghiệp nên sản xuất ở mức sản lượng nào để tối đa hóa tổng doanh thu ? Bài 37: Hàm doanh thu trung bình và hàm chi phí trung bình được cho như sau: AR = 1200 - 4Q ; AC = 400/Q + 300 - 4Q + 3Q2 Trong đó AR và AC tính bằng 1000đồng, Q tính bằng 1000 sản phẩm 1/ Xác định phương trình đường cầu, đường tổng doanh thu, doanh thu biên, tổng chi phí, chí phí biên và chi phí cố định của doanh nghiệp độc quyền. 2/ Xác định mức sản lượng và giá cả sản phẩm để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận. Tính mức lợi nhuận tối đa đạt được. 3/ Xác định mức sản lượng và giá cả sản phẩm để doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu Tính mức doanh thu tối đa đạt được. Bài 38: Ở một doanh nghiệp độc quyền có các hàm doanh thu biên MR = 32 – 4Q và hàm tổng chi phí TC = 30 + 4Q + Q2. Xác định mức giá bán, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được trong các trường hợp sau: 1/ Tối đa hóa doanh thu. 2/ Tối đa hóa lợi nhuận CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC QUYỀN NHÓM Bài 39. Hãng hàng không EA bay chỉ có một lộ trình : Chicago – Honolulu. Hàm số cầu hành khách đối với mỗi chuyến bay trên tuyến này là Q = 500 – P. Chi phí của hãng EA để vận hành mỗi chuyến bay là 30.000 USD cộng với 100 USD cho mỗi hành khách 1. Mức giá mà EA sẽ định để tối đa hóa lợi nhuận là bao nhiêu? Sẽ có bao nhiêu hành khách trên mỗi chuyến bay? Lợi nhuận của mỗi chuyến bay là bao nhiêu? 2. Nhân viên kế toán của hãng EA thông báochi phí cố định cho mỗi chuyến bay thật sự là 11.000 USD thay vì 30.000 USD. Liệu hãng sẽ duy trì việc kinh doanh này trong thời gian dài hay không? Minh họa bằng đồ thị 3. Hãng tính rằng có hai loại hành khách khác nhau cùng bay đến Honolulu. Loại 1 là các nhà kinh doanh, có hàm số cầu là P = 650 –2,5 Q1. Loại 2 là các sinh viên có hàm số cầu là P = 400 – 1,67 Q2 ( cầu của sinh viên nhạy cảm nhiều với giá) . Do đó hãng quyết định giá vé khác nhau cho hai loại hành khách trên. Hãy vẽ đường cầu của mỗi loại hành khách và đường cầu tổng hợp cả hai loại hành khách. Tính mức gia 1 hãng áp dụng đối với từng loại hành khách. Số lượng hành khách mỗi loại trên mỗi chuyến bay là bao nhiêu? 4. Lợi nhuận của EA đối với mỗi chuyến bay là bao nhiêu? Liệu hãng có duy trì việc kinh doanh này hay không? Bài 40. Hãng Nha Trang Airline chiếm độc quyền đường bay TP HCM – Nha Trang. Nghiên cứu thị trường cho thấy có 2 loại hành khách đi Nha Trang bằng máy bay. Với mỗi chuyếnbay đường cầu của hành khách nhóm 1 là Q1 = 260 –0,4P , và của khách nhóm 2 là Q2 = 240 – 0,6P. Chi phí cố định cho mỗi chuyến bay là 30.000 đvt và chi cho mỗi hành khách AVC = MC = 100 đvt 1. Hãy vẽ đồ thị đường cầu cho hai nhóm hành khách này và đường cầu thị trường D1, D2, D 2. Nếu không phân biệt giá thì hãng Nha Trang nên tính giá máy bay là bao nhiêu và lợi nhuận đạt được trong trường hợp này? 3. Một chuyên viên phân tích của hãng cho rằng nên áp dụng chính sách giá phân biệt có thể làm tăng lợi nhuận. Điều này đúng hay không? 4. Gần đây chi phí cố định cho những chuyến bay tăng 40% . Sự gia tăng FC có ảnh hưởng đến hoạt động của hãng hay không? Các ký hiệu : Q : Tổng sản lượng L : Lao động K : Vốn AP : Sản phẩm bình quân AP = Q / L MP : Sản phẩm biên (năng suất biên) MPL = DQ / DL MPK = DQ / DK TR : Tổng doanh thu TR = PQ AR : Doanh thu bình quân AR = TR / Q = P MR : Doanh thu biên MR = DTR / DQ MR = dTR / dQ TC : Tồng chi phí TC = VC + FC VC : Tổng chi phí biến đổi FC : Tổng chi phí cố định AC : Chi phí bình quân AC = TC / Q AVC :Chi phí biến đổi bình quân AVC = VC / Q AFC : Chi phí cố định bình quân AFC = FC / Q MC : Chí phí biên MC = DTC / DQ MC = dTC / dQ P : Lợi nhuận P = TR – TC Pmax khi sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó có : MR = MC Đối với doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, để đạt được lợi nhuận tối đa, DN cần tiến hành sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó có mức giá bằng chi phí biên ( P = MC)

File đính kèm:

  • docbai tap kinh te vi mo.doc
Giáo án liên quan