Kỳ khảo sát chất lượng năm học 2013-2014 Đề thi môn: toán 8

Câu 1: Rút gọn biểu thức: 2x(x-2y) - 2y(y - 2x) là:

 A. 2x2 - 8xy - 2y2 B. 2x2 + 2y3 C. 2x2 - 2y2 D. x2 - y2

Câu 2: Kết quả phân tích đa thức: 2x - 1 - x2 thành nhân tử là:

 A. (x-1)2 B. - (x - 1)2 C. - (x + 1)2 D. (-x -1)2

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ khảo sát chất lượng năm học 2013-2014 Đề thi môn: toán 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT BÌNH XUYÊN TRƯỜNG THCS TRUNG MỸ KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: TOÁN 8 Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên: ................................................................................... Lớp: ........... A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Học sinh làm bài bằng cách chọn phương án trả lời đúng nhất ứng với A, B, C hoặc D rồi dùng bút chì đen tô kín phương án đó ở phiếu trả lời trắc nghiệm của bộ môn. Câu 1: Rút gọn biểu thức: 2x(x-2y) - 2y(y - 2x) là: A. 2x2 - 8xy - 2y2 B. 2x2 + 2y3 C. 2x2 - 2y2 D. x2 - y2 Câu 2: Kết quả phân tích đa thức: 2x - 1 - x2 thành nhân tử là: A. (x-1)2 B. - (x - 1)2 C. - (x + 1)2 D. (-x -1)2 Câu 3: Mẫu thức chung của hai phân thức và bằng: A. 2x(1 - x2) B. x(1 - x)2 C. 2 (1 - x)2 D. 2x(1- x) Câu 4: Cộng hai phân thức ta được kết quả: A. B. 1 C. D. -1 Câu 5: Phương trình x2 - x - (5x-5) = 0 có tập nghiệm là: A. B. C. D. Câu 6: Hai đường chéo của hình thoi là 6cm và 8cm thì độ dài một cạnh của hình thoi đó bằng: A. 10 cm B. C. 5cm D. 7cm Câu 7: Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác, AB =6 , AC = 9. Vẽ DK//AB. Kết quả nào sau đây sai? A. B. C. 6KD = 9KC D. Tam giác AKD cân. Câu 8: Do nên A. DRSK ~PQM B. DRSK ~ DQPM C. DRSK ~ DMPQ D. DRSK ~ DQMP B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): Bài 1: Giải phương trình sau: a) 3x + 2 = 6x - 3 (1) b) (2) Bài 2: Cho tam giác ABC có Â = 900; AB = 6cm, AC = 8Cm, AD là phân giác của BAC, DÎBC. Đường cao AH (HÎBC). a) Tính BC, BD, DC. b) Tính AH, HD c) Tính tỉ số diện tích của tam giác AHD và diện tích tam giác CAB? PHÒNG GD&ĐT BÌNH XUYÊN TRƯỜNG THCS TRUNG MỸ HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN 8 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C B A C D C C B B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): Bài 1: (3 điểm) a) (1 điểm) 3x + 2 = 6x - 3 3x - 6x = -3 - 2 (0,25 đ) - 3x = - 5 (0,25 đ) x = (0,25 đ) Tập nghiệm của phương trình là (0,25 đ) b) (2 điểm) ĐKXĐ: x ¹ 3 và x ¹ -3 (0,5 diểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) => x2 - 3x + x + 3 - 2 = 0 x2 - 2x + 1 = 0 (0,25 điểm) (x - 1)2 = 0 (0,25 điểm) x - 1 = 0 x = 1 (thỏa mãn ĐKXĐ) (0,25 điểm) Tập nghiệm của phương trình (2) là S = {1} (0,25 điểm) 6cm 8cm B H D C A Bài 2: (3 điểm) Vẽ hình ghi giả thiết kết luận đúng (0,25 điểm) a) * BC2 = AB2 + AC2 (định lí pytago) => BC = = 10 cm (0,5 điểm) * (tính chất đường phân giác) hay BD = (cm) (0,5 điểm) * DC = BC - BD = 10 - (cm) (0,25 điểm) b) Ta có: * SABC = AH . BC = AB . AC AH = = 4,8 cm (0,5 điểm) * HB = = 3,6 (cm) => HD = BD - HB = (cm) (0,5 điểm) c) SABC = = 24 (cm2) SAHD = (cm2) => (0,5 điểm)

File đính kèm:

  • dockscl(1).doc
Giáo án liên quan