Bài soạn dạy lớp 1 tuần 8

Môn:Thủ công

 Bài: Xé , dán hình cây đơn giản (Tiết 1)

 Tiết : 8 Tuần 8

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức:Học sinh biết cách xé, dán hình cây đơn giản. Nắm được thao tác xé

 2/. Kỹ năng :Xé, dán được hình cây đơn giản. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.

*HSKT:Xé, dán được hình cây đơn giản. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể xé được thêm hình cây đơn giản có kích thước khác, hình dạng, màu sắc khác

3/. Thái độ :Kiên trì, cẩn thận khi thực hiện các thao tác. Có ý thức giữ vệ sinh. Giáo dục tính thẩm mỹ, yêu cái đẹp

II/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên :Bài mẫu hình cây đơn giản.Giấy nháp, giấy màu. Hồ, bút chì, khăn lau

2/. Học sinh: Tập thủ công, giấy nháp, giấy màu, hồ, bút chì, khăn lau

III.CÁC HOẠT ĐỘNG:

 

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1020 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài soạn dạy lớp 1 tuần 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p và thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Biết làm tính cộng trong phạm vi 5 ; tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng. HD HS bài 1, 2, 4a * Nếu còn thời gian HDHSK-G bài 3, 4b -Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bộ đồ dùng học toán 1. Học sinh: SGK – Bộ đồ dùng học toán 1. III.CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Luyện tập - Đọc bảng cộng trong phạm vi 4. - Làm tính: + 1 + 2 + 3 3 2 1 - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Giới thiệu bài. Ghi tựa: Phép cộng trong phạm vi 5. Hoạt động 1: Giới thiệu bảng cộng trong phạm vi 5. a) Hướng dẫn phép cộng : 4 + 1= 5 Đính mô hình tập hợp lên bảng: Ô bên trái có mấy con cá? Ô bên phải có mấy con cá? Vậy có 4 con cá thêm 1 con cá được mấy con cá? => Chỉ vào mô hình và hỏi Bốn thêm một được mấy ? 4 thêm 1 được 5 => Ta viết 4 thêm 1 được 5 như sau: 4+1=5 Đọc mẫu: bốn cộng một bằng năm. b) Hướng dẫn phép cộng 1+4=5 Giáo viên găn mẫu vật hình mũ Ô bên trái có mấy cái mũ ? Thêm 4 cái mũ nữa được mấy cái mũ ? => Ta viết : 1 thêm 4 được 5 như sau: 1+4=5 Đọc một cộng bốn bằng năm + Đính tập hợp chấm tròn: So sánh 4+ 1= 5 và 1+ 4= 5 -Nhận xét về kết quả của 2 phép tính trên? Nhận xét về vị trí của các số trong phép tính? c)Gíới thiệu các phép cộng : 3+2=5 và 2+3=5 các bước tương tự như giới thiệu phép tính 4+1=5 và 1+ 4=5 + Đính tập hợp chấm tròn: So sánh 3+ 2= 5 và 2+ 3= 5 => Trong phép tính cộng, vị trí các số thay đổi nhưng kết quả không thay đổi, do vậy, ta có thể nói: 4 + 1= 1 + 4 2 +3= 3+2 d) Hướng dẫn hs ghi nhớ bảng cộng: xoá dần để hs đọc thuộc Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Miệng YCHS nêu yc bài HDHS thực hiện Bài 2: Bảng YCHS nêu yc bài Chú ý viết số thẳng cột với nhau. Nhận xét Bài 4: Thi đua YCHS nêu yc bài Hướng dẫn học sinh quan sát tranh nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng. Nhận xét * Dành cho HSK-G (nếu còn thời gian) Bài 3: Bảng . YCHS nêu yc bài Lưu ý:vị trí các số trong phép cộng thay đổi nhưng kết quả không thay đổi. Bài 4: Thi đua. YCHS nêu yc bài Hướng dẫn học sinh quan sát tranh nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng. Nhận xét 4. Củng cố: - Đọc bảng cộng trong phạm vi 5 (2,3 hs đọc) - Hỏi tựa bài (Phép cộng trong phạm vi 5) 5. Tổng kết: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Luyện tập. Hát -Học sinh đọc - HS làm bảng ĐT-CN 4 con cá 1 con cá …..được 5 con cá 4 thêm 1 được 5 Cá nhân, đồng thanh. HS lập phép tính cùng với GV. Đọc cá nhân, đồng thanh. 1 cái mũ …..được 5 cái mũ . HS cùng thực hiện. Cá nhân, bàn , đồng thanh. Giống nhau kết quả là 5. Chúng thay đổi vị trí. 4+1=5 và 1+ 4=5 - Học sinh nhắc lại. - Học sinh đọc thuộc. 1.Tính : 4 + 1 = 5 2 + 3 = 5 2 + 2 = 4 … 2.Tính: + + + 4 2 2 … 1 3 2 … 5 5 4 … 4. Viết phép tính thích hợp: a) 4 + 1 = 5 hoặc 1 + 4 = 5 3 Số ? 4+1=5 5=4+1 3+2=5 1+4=5 5=1+4 2+3=5 4. Viết phép tính thích hợp: b) 3+2=5 hoặc 2+3=5 Thứ năm , ngày 7 tháng 10 năm 2010 Môn: Toán Bài : Luyện tập Tiết : 31 Tuần 8 I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết làm tính cộng trong phạm vi 5. Kĩ năng: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính cộng. HD HS bài 1, 2, 3(dòng 1), 5 * Nếu còn thời gian HDHSK-G bài 3(dòng 2), 4 Thái độ: Giáo dục học sinh tính nhanh, chính xác. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh minh họa. ĐDHT Học sinh: SGK . DCHT III.CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Phép cộng trong phạm vi 5. - Đọc bảng cộng trong phạm vi 5. - Tính: 4 + 1 = 1 + 4 = 3 + 2 = 2 + 3 = - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Giới thiệu bài. Ghi tựa : Luyện tập HD HS bài 1, 2, 3(dòng 1), 5 Hoạt động 1: Luyện tập miệng Bài 1: YCHS nêu yc bài HDHS làm bài GV nêu phép tính hs nêu kết quả Nhận xét Hoạt động 2: Luyện tập bảng Bài 2: YCHS nêu yc bài HDHS viết các số thẳng cột với nhau Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập bảng cài Bài 3: (dòng 1) YCHS nêu yc bài Hoạt động 4: thi đua Bài 5: YCHS nêu yc bài a)Cho học sinh xem tranh rồi nêu bài toán và viết phép tính ứng với tình huống. b) Tiến hành tương tự bài a - Giáo viên nhận xét. * Dành cho HSK-G(nếu còn thời gian) Bài 3: Bảng YCHS nêu yc bài HDHS thực hiện trên bảng Bài 4: Thiđua YCHS nêu yc bài Tổ chức 2 nhóm hs thi đua Nhận xét- tuyên dương 4. Củng cố: - Đọc bảng cộng trong phạm vi 5 -Hỏi tựa bài 5. Tổng kết: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Số 0 trong phép cộng. Hát - Học sinh đọc. - Học sinh làm bảng con. ĐT-CN 1. Tính: 1+1=2 2+1=3 … 1+2=3 2+2=4 … 1+3=4 2+3=5 1+4=5 2. Tính: 2 1 3 2 … 2 4 2 3 … 4 5 5 5 … 3. Tính : 2+1+1=4 3+1+1=5 1+2+2=5 5. Viết phép tính thích hợp: a) 3 + 2 = 5 Hoặc 2 + 3 = 5 b) 1 + 4 = 5 Hoặc 4 + 1 = 5 3. Tính : 1+2+1=4 1+3+1=5 2+2+1=5 4. ><= ? 3+2=5 4>2+1 … 3+1<5 4<2+3 … - Luyện tập Thứ sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010 Môn: Toán Bài Số 0 trong phép cộng Tiết : 32 Tuần 8 I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng với 1 số với 0 cho kết quả là chính số đó, biết thực hành tính trong trường hợp này. Kĩ năng: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp. HD HS bài 1, 2, 3 * Nếu còn thời gian HDHSK-G bài 4 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Sử dụng bộ đồ dùng học toán- Các mô hình – Vật thật. Học sinh: Bộ đồ dùng học toán – Bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Luyện tập - Đọc bảng cộng trong phạm vi 5. - Tính: 1 + 4 = 5 = 4 + … 5 = 2 + … 3 + 2 = … - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới:Giới thiệu bài. Ghi tựa: Số 0 trong phép cộng Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 1 số với 0 - Giới thiệu 3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3. - HDHS quan sát hình vẽ thứ nhất trong bài học và nêu bài toán: Lồng thứ 1 có 3 con chim, lồng thứ 2 có 0 con chim. Hỏi cả hai lồng có mấy con chim? - Giáo viên viết bảng: 3 + 0 = 3. - Giới thiệu phép cộng: 0 + 3 = 3. - Xem hình vẽ cuối cùng và học sinh nhận biết: 3 + 0 = 0 + 3 = 3. - Giáo viên thêm phép cộng với 0. 2 + 0 0 + 2 4 + 0 0 + 4 - KL: một số cộng với 0 bằng chính số đó, 0 cộng với một số bằng chính số đó Hoạt động 2: Thực hành. HD HS bài 1, 2, 3 Bài 1: Miệng YCHS nêu yc bài HDHS thực hiện từng cột phép tính Nhận xét Bài 2: Bảng YCHS nêu yc bài Phép tính cột dọc, lưu ý các số phải thẳng cột. Nhận xét Bài 3: Bảng cài YCHS nêu yc bài HDHS thực hiện trên bảng cài Nhận xét * Dành cho HSK-G (nếu còn thời gian) Bài 4: Thi đua YCHS nêu yc bài Nhìn tranh nêu phép tính Chia lớp thành 2 nhóm thi đua Nhận xét – tuyên dương 4.Củng cố - Hỏi tựa bài 5.Tổng kết: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài: Luyện tập. Hát - Học sinh đọc. - Học sinh làm bảng. ĐT-CN -HS quan sát tranh vẽ - Học sinh nêu: 3 con thêm 0 con là 3 con chim. - Học sinh đọc. - Học sinh đọc. - Học sinh dùng que tính để tìm ra kết quả. 1. Tính: 1+0=1 5+0=5 … 0+1=1 0+5=5 … 2. Tính: 5 3 0 0 1 0 0 2 4 0 5 3 2 4 1 3. Số ? 1+0=1 1+1=2 … 0+3=3 2+0=2 … 4. Viết phép tích thích hợp: a) 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 b) 3 + 0 = 3 0 + 3 = 0 Số 0 trong phép cộng Môn : Sức khỏe răng miệng Tại sao chải răng và khi nào chải răng I. MỤC TIÊU: -Kiến thức: Giúp hs hiểu lý do cần phải chải răng và ích lợi của việc chải răng. Chải răng ngay sau khi ăn và trước khi đi ngủ -Kỹ năng: Nêu được ích lợi của việc chải răng -Thái độ: Thói quen giữ vệ sinh răng miệng II. CHUẨN BỊ: Bàn chải, kem đánh răng và ly nước. Vài cái chén dơ. Tranh 1 em đang chải răng. Tranh 1 em tươi cười do có hàm răng đẹp và 1 em đang ôm mặt khóc vì không chải răng thường xuyên III. CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu bài. Ghi tựa: Tại sao chải răng và khi nào chải răng Hoạt động 1: Tại sao chải răng Bước 1: Quan sát, nhận xét -Đưa chén dơ cho hs qs, muốn chén sạch cần phải làm gì? -Mời 1 hs ăn bánh ngọt, cho xem răng bạn và NX -YC hs đó đi đánh răng -Các em cho biết chải răng để làm gì? -Đính tranh cho hs xem tranh bạn có hàm răng đẹp và 1 bạn khóc do bị đau răng: em hãy so sánh răng của 2 bạn trong tranh Nhận xét Kết luận: Mảng bám vi khuẩn, thức ăn bám quanh răng là nguyên nhân gây viêm nướu và sâu răng Chải răng để lấy thức ăn bàm quanh răng và phòng bệnh sâu răng, viêm nướu Chải răng còn giúp miệng không hôi Bước 2: Hướng dẫn hs đọc thơ Em có hàm răng trắng tinh Nên ăn nhai kĩ và cười rất xinh Cô bảo rằng nhờ em răng tốt Đó là gì em siêng chải răng Hoạt động 2: Khi nào chải răng Bước 1: Quan sát, nhận xét Cho hs qs tranh bạn đang chải răng -Bạn đang làm gì? -Chải răng khi nào? * HSK-G:Lần chải răng nào là quan trọng nhất? Kết luận: Sau khi ăn xong thức ăn bám trên răng và nướu sẽ bị các vi khuẩn có trong miệng lên men tạo thành axit làm hư men răng gây lỗ sâu và gây hư nướu. Mảng bám hình thành sớm và nhiều vào lúc ngủ. Vì vậy cần chải răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Nếu không có bàn chải các em súc miệng nhiều lần với nước Bước 2: Hướng dẫn hs đọc thơ: Với bàn chải trong tay Với bàn chải xinh xinh Em chải răng một mình Em chải răng một mình Thêm một lớp kem thơm Sau mỗi bữa ăn xong Em chải răng cho đều tay Em chải răng thật chăm 3.Củng cố: -Khi ăn xong em phải làm gì? -Vì sao chải răng? -Một ngày em chải răng mấy lần? -Lần chải răng nào là quan trọng nhất? Nhận xét Hỏi tựa bài 4.Dặn dò: Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài :Súc miệng với flour Hát ĐT- CN Quan sát, nhận xét +Rửa sạch -Để lấy thức ăn bám trên răng và nướu sau khi ăn -Một bạn có hàm răng đẹp, 1 bạn khóc do bị sâu răng ĐT-CN Em có hàm răng trắng tinh Nên ăn nhai kĩ và cười rất xinh Cô bảo rằng nhờ em răng tốt Đó là gì em siêng chải răng -chải răng -Sau khi ăn xong *Sau khi ăn ĐT-CN +Chải răng +3 lần +Trước khi đi ngủ … Tại sao chải răng và khi nào chải răng KHỐI TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 08.doc
Giáo án liên quan