Bài giảng môn Hình học 8 - Tiết : 4: Luyện tập

 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM

1. Kiến thức : Nắm vững định nghĩa về hình thang cân và các tính chất.

2. Kỹ năng : Biết vẽ và nhận dạng hình thang cân. Biết vận dụng định nghĩa và tính chất htc vào việc giải toán.

 3. Thái độ : Thấy được các hình thang cân trong thực tế.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vivian | Lượt xem: 1712 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học 8 - Tiết : 4: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : 4 LUYỆN TẬP A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM 1. Kiến thức : Nắm vững định nghĩa về hình thang cân và các tính chất. 2. Kỹ năng : Biết vẽ và nhận dạng hình thang cân. Biết vận dụng định nghĩa và tính chất htc vào việc giải toán. 3. Thái độ : Thấy được các hình thang cân trong thực tế. B. DỤNG CỤ DẠY HỌC GV : SGK , thước thẳng , bảng phụ HS : SGK , thước thẳng C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I.ỔN ĐỊNH LỚP (1 ph) II. KIỂM TRA (8ph) TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 8 ph Là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau Ta có : A+D=180o ( AB//CD ) Nêu định nghĩa và các tính chất của hình thang cân. Vẽ hình thang cân Cho hình thang cân ABCD có A=120o. Tíng số đo các góc còn lại: Hs lên bảng trả lời II. LUYỆN TẬP TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 30 ph Cho hình thang ABCD có AB//CD Chứng minh rằng : Nếu ^ACD = ^BCD Chứng minh ABCD là hình thang cân Nếu AC = BD chứng minh ABCD là hình thang cân Giải: Chứng minh các tam giác CDE , ABE cân từ đó suy ra AC = BD => ADC = BCD => ^ADC = ^BCD => ABCD là hình thang cân b. Nếu AC = BD chứng minh ABCD là hình thang cân - GV hướng dẩn HS vẽ thêm đường phụ BK // AC chứng minh BDK là tam giác cân ^ACD = ^BDC ABCD là hình thang cân 16 GT cân tại A BD, CE là phân giác KL BEDClàhtc (ED=BE=CD) Cm : Xét và có : A chung B1=C1(BD, CE là đpg của 2 góc đáy tgc ABC ) AB=AC Xét BEDC : B+BED+CDE +C=360o Mà nên : B+BED=180o ABCD là hình thang Mặc khác : B=C nên BEDC là hình thang cân 17 GT ABCD là hình thang (AB//CD) ACD=BDC KL ABCD là htc Cm : Ta có : Mà ACD = BDC ( gt ) nên BAC = ABD Mặc khác : Từ (1)(2) suy ra : AC=BD Vậy ABCD là hình thang cân 18 GT ABCD là hình thang AC=BD BE//AC KL Cm : a. Ta có : Mà AC=BD (gt) nên BE=BD hay b. Ta có:BDE=BED Mà BED=ACD (AB//CD,đv) nên BDE=ACD Xét và có : ACD=BDC(cmt) AC=BD(gt) CD chung Thay vì vẽ hình như trên có thể vẽ AE và BF như thế nào ta vẫn có điều cần chứng minh là : DE = CF Cho hình thang ABCD có AB//CD Chứng minh rằng : Nếu ^ACD = ^BCD Chứng minh ABCD là hình thang cân Nếu AC = BD chứng minh ABCD là hình thang cân GV : có thể vẽ hình thêm cách khác để chứng minh câu trên không ? Chẳng hạn vẽ thêm hai đường cao AH , BK Gv cho Hslàm bài 19 SGK “ cho 3 điểm A, D , K tìm M để 4 điểm đó tạo thành hình thang cân Trước hết hãy chứng minh để chỉ ra AD =AE hay . Từ đó suy ra AED = ADE, suy ra BED = CDE ? Xét và có những cạnh nào bằng nhau, góc nào bằng nhau ? Tiếp theo các em hãy chứng minh BEDC là hình thang. Để chứng minh BEDC là hình thang ta cần phải chứng minh điều gì ? Trước hết hãy chứng minh ? Hãy chỉ ra ? Từ (1)(2) suy ra điều gì ? Hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì ntn ? Nhận xét BE và AC ? Chứng minh BE=BD ? Trước hết hãy chứng minh BDE=BED ? Từ những ý trên hãy chứng minh ABCD là hình thang cân? HS suy nghĩ trã lời HS dựa vào việc phân tích ý nghĩa của việc vẽ vuông góc từ đó nghĩ ra cách vẽ AE , BF HS làm trên phiếu học tập Chứng minh các tam giác CDE , ABE cân từ đó suy ra AC = BD => ADC = BCD => ^ADC = ^BCD => ABCD là hình thang cân b. Nếu AC = BD chứng minh ABCD là hình thang cân - GV hướng dẩn HS vẽ thêm đường phụ BK // AC chứng minh BDK là tam giác cân ^ACD = ^BDC ABCD là hình thang cân Xét và có : A chung B1=C1(BD, CE là đpg của 2 góc đáy tgc ABC ) AB=AC Hai cạnh đối song song, để chứng minh hai cạnh đối song song ta chứng minh hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau Ta có : Mà ACD = BDC ( gt ) nên BAC = ABD Mặc khác : Từ (1)(2) suy ra : AC=BD Hình thang này cân Ta có : Mà AC=BD (gt) nên BE=BD hay Ta có:BDE=BED Mà BED=ACD (AB//CD,đv) nên BDE=ACD Xét và có : ACD=BDC(cmt) AC=BD(gt) CD chung IV. VẬN DỤNG – CŨNG CỐ ( 5PH) TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc hai đường chéo bằng nhau là htc Nhắc lại định nghĩa, tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân ? Là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc hai đường chéo bằng nhau là htc V. HƯỚNG DẨN VỀ NHÀ (1PH) Học bài Bài tập : cho tam giác ABC (AC = AB ) M là trung điểm của cạnh AB . Vẽ tia Mx // BC cắt AC tại N . MNCB là hình gì ? vì sau

File đính kèm:

  • doc4.doc