Bài 14: Thực hành cắm hoa ( tiết 1)

 1. Kiến thức:

- Biết được một số mẫu cắm hoa dạng toả tròn

 2. Kĩ năng:

 - HS sử dụng được các mẫu cắm hoa phù hợp với trang trí, đạt yêu cầu thẩm mĩ.

 3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc cắm hoa trang trí, làm đẹp nhà ở.

4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Trang trí, giữ gìn nơi ở sạch đẹp và làm đẹp môi trường xung quanh

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3106 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 14: Thực hành cắm hoa ( tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16 Ngày soạn: 28/11/2013 Tiết: 31 Ngày dạy: 02/12/2013 Bài 14: Thực hành CẮM HOA ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được một số mẫu cắm hoa dạng toả tròn 2. Kĩ năng: - HS sử dụng được các mẫu cắm hoa phù hợp với trang trí, đạt yêu cầu thẩm mĩ. 3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc cắm hoa trang trí, làm đẹp nhà ở. 4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Trang trí, giữ gìn nơi ở sạch đẹp và làm đẹp môi trường xung quanh II. Phương tiện dạy học: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh ảnh cắm hoa dạng tỏa tròn, hoa, lá, cành, bình cắm thấp, mút xốp, kéo. 2. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm tranh ảnh cắm hoa dạng tỏa tròn, hoa, lá, cành, bình cắm thấp, mút xốp III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh phòng học 6A1:…………………………6A2: ……………………6A3: ………………………… 6A4:…………………………6A5: ……………………6A6: ………………………… 2. Bài mới. a. Giới thiệu bài: Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu về cắm hoa trang trí. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em thực hành cắm hoa dạng tỏa tròn . b. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Tên thực hành Vật liệu – dụng cụ Quy trình thực hành Kết quả thực hành Cắm hoa dạng tỏa tròn Tranh ảnh cắm hoa dạng tỏa tròn, hoa, lá, cành, bình cắm thấp, mút xốp, kéo. - GV giới thiệu cách làm. - HS tiến hành thực hành. c. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Tổ chức thực hành - GV: Để cắm hoa dạng tỏa tròn các em cần chuẩn bị những dụng cụ và vật liệu nào? - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ – vật liệu của học sinh theo nhóm - GV: Nhận xét và rút kinh nghiệm cho sự chuẩn bị dụng cụ – vật liệu cho tiết thực hành sau - GV hướng dẫn phần nội dung. - GV yêu cầu HS quan sát h2.32 ? Em cho biết độ dài các cành chính. - GV hướng dẫn quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn - Gv hướng dẫn HS thực hiện quy trình cắm hoa. GV vừa thao tác vừa giảng lí thuyết. - GV lưu ý khi thao tác quy trình cắm hoa cần giữ vệ sinh nơi làm việc và cần đảm bảo an toàn khi sử dụng cụ. - HS: Hoa, lá, cành, bình cắm thấp, mút xốp, kéo. - HS đặt tất cả dụng cụ – vật liệu đã chuẩn bị lên bàn - HS chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau. HS: chú ý lắng nghe và quan sát - HS: Quan sát hình 2.32 - HS: Đều bằng nhau. - Chú ý lắng nghe - Chú ý quan sát - Lắng nghe, ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành - GV cho HS thực hiện theo nhóm theo nội dung GV đã hướng dẫn. - Các nhóm thực hiện hoàn thiện quy trình. - GV theo dõi hướng dẫn các nhóm. - Giải đáp thắc mắc. - HS thực hiện theo yêu câu của GV Hoạt động 3: Đánh giá kết quả thực hành - GV yêu cầu HS dừng hoạt động, thu dọn vệ sinh nơi thực hành. - GV cho các nhóm nhận xét chéo nhau - GV nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm cho lần sau. - GV nhận xét chung tiết thực hành về: + Sự chuẩn bị của hs. + Cách thực hiện quy trình. + Thái độ học tập. + Vệ sinh nơi thực hành. - HS: Thu dọn vệ sinh nơi thực hành - Các nhóm nhận xét chéo nhau. - HS: Chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm 3. Dọn vệ sinh lớp – dụng cụ thực hành: - Hướng dẫn học sinh vệ sinh lớp học. 4. Nhận xét - dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc trong giờ thực hành của học sinh - Chuẩn bị bình cắm thấp, hoa, lá, cành phụ, mút xốp để tiết sau tiếp tục thực hành cắm hoa dạng tỏa tròn IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 16 Ngày soạn: 28/11/2013 Tiết: 32 Ngày dạy: /12/2013 Bài 14: Thực hành CẮM HOA ( tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được một số mẫu cắm hoa dạng toả tròn 2. Kĩ năng: - HS sử dụng được các mẫu cắm hoa phù hợp với trang trí, đạt yêu cầu thẩm mĩ. 3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc cắm hoa trang trí, làm đẹp nhà ở. 4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Trang trí, giữ gìn nơi ở sạch đẹp và làm đẹp môi trường xung quanh II. Phương tiện dạy học: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh ảnh cắm hoa dạng tỏa tròn, hoa, lá, cành, bình cắm thấp, mút xốp, kéo. 2. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm tranh ảnh cắm hoa dạng tỏa tròn, hoa, lá, cành, bình cắm thấp, mút xốp III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh phòng học 6A1:…………………………6A2: ……………………6A3: ………………………… 6A4:…………………………6A5: ……………………6A6: ………………………… 2. Bài mới. a. Giới thiệu bài: Ở tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành cắm hoa dạng tỏa tròn. b. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Tên thực hành Vật liệu – dụng cụ Quy trình thực hành Kết quả thực hành Cắm hoa dạng tỏa tròn Tranh ảnh cắm hoa dạng tỏa tròn, hoa, lá, cành, bình cắm thấp, mút xốp, kéo. - GV giới thiệu cách làm. - HS tiến hành thực hành. c. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Tổ chức thực hành - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ – vật liệu của học sinh theo nhóm - GV: Nhận xét và đánh giá về thái độ cho sự chuẩn bị dụng cụ – vật liệu cho tiết thực hành sau - GV hướng dẫn phần nội dung. - GV yêu cầu HS quan sát h2.32 ? Em cho biết độ dài các cành chính. - GV vừa hướng dẫn, vừa làm mẫu nhanh quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn - GV lưu ý khi thao tác quy trình cắm hoa cần giữ vệ sinh nơi làm việc và cần đảm bảo an toàn khi sử dụng cụ. - HS đặt tất cả dụng cụ – vật liệu đã chuẩn bị lên bàn - HS chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau. HS: chú ý lắng nghe và quan sát - HS: Quan sát hình 2.32 - HS: Đều bằng nhau. - Chú ý quan sát - Lắng nghe, ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành - GV cho HS thực hiện theo nhóm theo nội dung GV đã hướng dẫn. - Các nhóm thực hiện hoàn thiện quy trình. - GV theo dõi hướng dẫn các nhóm. - Giải đáp thắc mắc. - HS thực hiện theo yêu câu của GV Hoạt động 3: Đánh giá kết quả thực hành - GV yêu cầu HS dừng hoạt động, thu dọn vệ sinh nơi thực hành. - GV cho các nhóm nhận xét chéo nhau - GV nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm cho lần sau. - GV nhận xét chung tiết thực hành về: + Sự chuẩn bị của hs. + Cách thực hiện quy trình. + Thái độ học tập. + Vệ sinh nơi thực hành. - HS: Thu dọn vệ sinh nơi thực hành - Các nhóm nhận xét chéo nhau. - HS: Chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm 3. Dọn vệ sinh lớp – dụng cụ thực hành: - Hướng dẫn học sinh vệ sinh lớp học. 4. Nhận xét - dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc trong giờ thực hành của học sinh - Chuẩn bị bình cắm, hoa, lá, cành phụ, mút xốp để tiết sau tiếp tục thực hành cắm hoa dạng tự do IV. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docCN6 tiet 31 32.doc