Tiết 14 Các biện pháp chăm sóc cây trồng

1- Mục tiêu:

a) Kiến thức:

Nêu được các công việc và vai trò mỗi công việc trong khâu chăm sóc cây trồng sau khi gieo trồng. Nêu được nội dung và yêu cầu từng công việc chăm sóc cây trồng.

b) Kĩ năng:

Tham gia với gia đình chăm sóc một số cây trồng trong vườn để có sản phẩm tốt.

c) Thái độ:

Chăm sóc cây trồng gồm nhiều công việc đều có vai trò quan trọng ngang nhau. Từ nhận thức này mà hình thành quan điểm hệ thống trong sản xuất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 14 Các biện pháp chăm sóc cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 20 Ngày:14-1-09 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 1- Mục tiêu: a) Kiến thức: Nêu được các công việc và vai trò mỗi công việc trong khâu chăm sóc cây trồng sau khi gieo trồng. Nêu được nội dung và yêu cầu từng công việc chăm sóc cây trồng. b) Kĩ năng: Tham gia với gia đình chăm sóc một số cây trồng trong vườn để có sản phẩm tốt. c) Thái độ: Chăm sóc cây trồng gồm nhiều công việc đều có vai trò quan trọng ngang nhau. Từ nhận thức này mà hình thành quan điểm hệ thống trong sản xuất. 2- Chuẩn bị: a) Giáo viên: Bảng phụ ghi các biện pháp chăm sóc cây. b) Học sinh: Học bài, Xem bài trước. 3- Phương pháp dạy học: Phương pháp đàm thoại, học tập theo nhóm. 4- Tiến trình: 4.1- Ổn định tổ chức: KD 7a1 7a2 7a3 4.2- Kiểm tra bài cũ: Không 4.3- Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Quá trình sản xuất bất kì một loại cây trồng nào cũng gồm nhiều giai đoạn như làm đất, bón phân lót gieo trồng. Sau khi gieo trồng điều quan trọng là phải chăm sóc cây mới có thể sinh trưởng, phát triển tốt và cho thu hoạch. Vậy kĩ thuật chăm sóc như thế nào ta xét bài hôm nay.. Hoạt động 2: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. - Chăm sóc cây trồng gồm những biện pháp nào? +Tỉa cây, dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới nước, tiêu nước, bón thúc. Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung các biện pháp chăm sóc cây trồng -Sử dụng bảng phụ kẻ sẵn, ghi các biện pháp Các biện pháp Nội dung (a) Nội dung (b) 1) Tỉa cây 2) Dặm cây 3) Làm cỏ 4) Vun xới 5) Tưới nước 6) Tiêu nước 7) Bón thúc. - GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận xác định nội dung, vai trò của từng biện pháp -Học sinh thảo luận nhóm trình bày. 1a) Bỏ các cây yếu, sâu bệnh. 1b) Loại bỏ cây bệnh, đảm bảo mật độ 2a) Trồng vào chỗ cây chết, thưa 2b) Đảm bảo mật độ 3a) Diệt hết cỏ mọc xen với cây trồng 3b) Loại bỏ cây dại tranh chất dinh dưỡng và ành sáng của cây trồng. 4a) Giữ cho cây vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxi cho cây, hạn chế bốc hơi nước. 5a) Cung cấp nước làm cho đất đủ độ ẩm. 5b) Đảm bảo đủ nước, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 6a) Tháo nước bớt đi để cây không bị ngập nước, đất thoáng khí. 6b) Cây không bị thiếu oxi 7a) Cung cấp thêm phân để cây trồng đủ chất dinh dưỡng 7b) Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. I- Tỉa, dặm cây: - Bỏ các cây yếu, sâu, bệnh. - Trồng vào chỗ cây chết thưa để đảm bảo mật độ không cách. II- Làm cỏ, vun xới: -Loại bỏ cây dại, cỏ mọc tranh chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây -Giữ cho cây vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxi cho cây, hạn chế bốc hơi nước III- Tưới, tiêu nước: 1- Tưới tiêu: -Đảm bảo đủ nước cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. -Tiêu nước: tháo nước bớt đi để cây không bị ngập nước, đất thoáng khí. 2- Phương pháp tưới: - Tưới theo hàng, vào giống cây. - Tưới thấm. - Tưới ngập - Tưới phun mưa. IV- Bón phân thúc: - Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây - Qui trình bón phân + Bón phân + Làm cỏ, vun xới vùi phân vào đất. 4.4- Củng cố và luyện tập: – Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Làm bài tập 1) Ghi chữ “Đ” vào câu đúng, chữ “S” vào câu sau: a) Lúa sau khi cấy cần chú ý tỉa, dặm để đảm bảo mật độ và khoảng cách. Đ b) Khi cây ngô lên cao phải chú ý làm cỏ và vun gốc. c) Cây lúa phát triển ở thời kỳ làm đồng cần vun gốc. d) Khi đậu ra hoa cần xới và vung cao e) Khi lúa, lạc bị sâu bệnh hại nên bơm nước ngập hết cây sẽ diệt được sâu, bệnh. 2) Chọn câu ở cột A ghép với cột B sao cho phù hợp Cột a Cột b Trả lời Xới , vun gốc Làm cỏ Tưới nước Bón thúc Bỏ các cây yếu, sâu bệnh Bằng cách tưới tràn, phun Cung cấp thêm chất dinh dưỡng Thêm đất màu vào gốc, làm đất thoáng Trồng vào chỗ còn thưa Diệt hết cỏ mọc xen với cây trồng 1.d 2.g 3.b 4.c 4.5- Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học thuộc bài - Trả lời câu hỏi cuối bài - Chuẩn bị tiết sau “ Thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản” 5- Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTiet 14.doc
Giáo án liên quan