Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Thể dục

1. Do đặc điểm dạy và học môn TD phụ thuộc nhiều vào cơ sở vật chất, thời tiết ở các vùng khác nhau, nên các trường có thể đảo nội dung giữa các khối cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tính khoa học bộ môn, không cắt xén chương trình. Việc đảo nội dung Tổ chuyên môn phải có kế hoạch từ đầu năm học, duyệt với Ban Giám hiệu nhà trường.

2. Không bố trí dạy vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều, không bố trí học hai tiết liền cùng buổi hoặc trái buổi (riêng môn Bơi do nhà trường quy định nhưng nội dung học và lượng vận động phải luôn vừa sức HS, bố trí học không quá 2 tiết/buổi).

3. Môn thể thao tự chọn (TTTC): Ngoài 5 môn được biên soạn trong chương trình và sách giáo viên, có thể lựa chọn môn thể thao khác nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của phòng GD&ĐT và báo cáo về Sở GD&ĐT để chỉ đạo, nhằm phát triển các môn Thể thao thế mạnh ở địa phương và phù hợp với điều kiện của nhà trường, trên nguyên tắc: Phòng GD&ĐT tổ chức biên soạn chương trình (xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá và biên soạn chi tiết) bảo đảm thời lượng, nội dung vừa sức HS. Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định và phê duyệt trước khi đưa vào giảng dạy.

4. Môn Chạy bền dạy trong hai học kì hoặc học kì II. Những tiết có nội dung chạy bền, GV cần phải tính toán kỹ lượng vận động của các nội dung trong cùng tiết dạy để đưa ra lượng vận động hợp lí cho HS theo nhóm sức khoẻ và giới tính sao cho vừa sức HS, tránh hiện tượng quá tải. Trong một tiết dạy, nội dung chạy bền được sắp xếp một cách hợp lí vào cuối phần cơ bản, như vậy thời gian chạy bền khoảng 4 – 8 phút. Khi HS đã học đủ thời lượng và luyện tập thường xuyên thì GV kiểm tra chạy bền vào học kì II.

 

doc23 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Thể dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
46: - Nhảy xa: Như nội dung tiết 42. - Ném bóng: hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 47: - Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. - Ném bóng: Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa (chuẩn bị kiểm tra) - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 48: - Kiểm tra đánh giá: Ném bóng. Tiết 49: - Nhảy xa: Như nội dung tiết 47, một số trò chơi phát triển sức mạnh chân (do GV chọn). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 50: - Nhảy xa: Như nội dung tiết 49. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 51: - Nhảy xa: Như nội dung tiết 49. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 52: - Nhảy xa: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” (chuẩn bị kiểm tra) - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 53: - Kiểm tra đánh giá: Nhảy xa kiểu “Ngồi”. Tiết 54-63: - Môn TC: Thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền (nội dung do GV chọn) Tiết 64: - Kiểm tra đánh giá: Môn TTTC ( nội dung do GV chọn). Tiết 65: - Kiểm tra đánh giá: Chạy bền. Tiết 66-67: - Ôn tập và kiểm tra đánh giá cuối năm (nội dung kiểm tra đánh giá do GV chọn một trong các môn đã học trong học kỳ II) Tiết 68-70: - Kiểm tra đánh giá: Tiêu chuẩn RLTT (2 nội dung còn lại) Chú ý: Kiểm tra đánh giá Tiêu chuẩn RLTT không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ kiểm tra đánh giá thể lực HS. LỚP 9 (Áp dụng từ năm học 2011 - 2012) Cả năm: 37 tuần = 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần = 36 tiết Học kỳ 2: 18 tuần = 34 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: - Mục tiêu nội dung chương trình lớp 9 (tóm tắt). . Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn. Tiết 2: - Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn); Ôn: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 3: - Chạy ngắn: Ôn trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”; tư thế sẵn sàng- xuất phát”. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền; giới thiệu một số động tác hồi tĩnh. Tiết 4: - Chạy ngắn: Trò chơi “Chạy đuổi”; Ngồi mặt hướng chạy- xuất phát; Tư thế sẵn sàng- xuất phát. - Bài TD: Học từ nhịp 1-10 (bài TD phát triển chung nam, nữ riêng). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Giới thiệu hiện tượng “chuột rút” và cách khắc phục. Tiết 5: - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Tại chỗ đánh tay. - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-10, Học nhịp 11-18(nữ),11-19 (nam) - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 6: - Lý thuyết: Một số hướng dẫn luyện tập sức bền. Tiết 7: - Chạy ngắn: Ôn như nội dung tiết5; Xuất phát cao- chạy nhanh 60m. - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-19 (nam), 1-18 (nữ). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 8: - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh; Học: Ngồi vai hướng chạy- xuất phát. - Bài TD: Như nội dung tiết 8; Học từ nhịp 19-25 (nữ), 20-26 (nam). - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 9: - Lý thuyết: Một số hướng dẫn luyện tập sức bền (tiếp theo) Tiết 10: - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao- chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy- xuất phát; Học: Ngồi lưng hướng chạy- xuất phát. - Bài TD: Ôn từ nhịp 19-25 (nữ), 20-26 (nam); Học từ nhịp 26-29 (nữ), 27-36 (nam). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 11: - Chạy ngắn: Ôn xuất phát cao- chạy nhanh (cự ly 40m-60m); Học kĩ thuật xuất phát thấp. - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-29 (nữ), 1- 36 (nam). - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 12: - Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp; Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”; Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao. - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-29 (nữ), 1- 36 (nam); Học từ nhịp 30-34 (nữ), 37-40 (nam). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 13: - Chạy ngắn: Xuất phát thấp- chạy lao và chạy giữa quãng (cự ly 50m) - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 34 (nữ), 1-40 (nam). - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 14: - Chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng. - Bài TD: Như nội dung tiết 13; Học từ nhịp 35-39 (nữ), 41-45 (nam). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 15: - Chạy ngắn: Ôn luyện nâng cao kĩ thuật, bổ sung một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự ly ngắn). - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-39 (nữ), 1-45 (nam); Học từ nhip 40- 45 (nữ) - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 16: - Chạy ngắn: Luyện tập nâng cao kĩ thuật, thành tích. - Bài TD: Ôn và hoàn thiện bài TD (nam, nữ riêng) - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 17: - Chạy ngắn: Luyện tập nâng cao kĩ thuật, thành tích. - Bài TD: Ôn và hoàn thiện bài TD và chuẩn bị kiểm tra. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 18: - Kiểm tra đánh giá: Bài TD (Nam,Nữ riêng) Tiết 19: - Chạy ngắn: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và chuẩn bị kiểm tra. Tiết 20: - Kiểm tra đánh giá: Chạy ngắn Tiết 21: - Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang; Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Trò chơi “ lò cò tiếp sức” - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 22: - Nhảy cao: Như nội dung tiết 21, chạy đà chính diện- giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 23: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao (do GV chọn), giai đoạn chạy đà (xác định điểm giậm nhảy; Đo đà và chỉnh đà). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 24: - Nhảy cao: Như nội dung tiết 23; Giới thiệu giai đoạn giậm nhảy, phối hợp chạy đà- giậm nhảy. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 25: - Nhảy cao: Ôn chạy đà- giậm nhảy, các động tác bổ trợ (do GV chọn); Học: Kĩ thuật giậm nhảy- đá lăng. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 26: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà- giậm nhảy (do GV chọn); Học: Giai đoạn trên không và tiếp đất (kiểu “Bước qua”). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 27: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ, phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 28: - Nhảy cao: Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 29: - Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 30: - Nhảy cao: Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 31: - Nhảy cao: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao (chuẩn bị kiểm tra). - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 32 : - Kiểm tra đánh giá: Nhảy cao kiểu “Bước qua”. Tiết 33-34 :- Ôn tập, kiểm tra đánh giá học kì do GV chọn một môn của học kì I. Tiết 35-36: - Kiểm tra đánh giá Tiêu chuẩn RLTT (GV chọn 2 nội dung) Chú ý: Kiểm tra đánh giá Tiêu chuẩn RLTT không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ kiểm tra để đánh giá thể lực HS. HỌC KÌ II Tiết 37: - Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước- giậm nhảy (vào ván giậm)- bật cao; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn). - Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối- ra sức cuốí cùng ném bóng xa (không bóng). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 38: - Nhảy xa: Ôn chạy 3-5 bước phối hợp giậm nhảy- trên không; Một số động tác bổ trợ giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - “Bước bộ” trên không (do GV chọn). - Ném bóng: Đà 2-4 bước cuối- ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng); Một số động tác bổ trợ kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 39: - Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 5-7 bước- giậm nhảy- “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng; Một số động tác bỗ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không. - Ném bóng: Như nội dung tiết 38. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 40: - Nhảy xa: Ôn như nội dung tiết 39; Một số bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn). - Ném bóng: Chạy đà- 4 bước cuối- ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 41: - Nhảy xa: Ôn chạy đà- giậm nhảy- trên không- tiếp đất (bằng 2 chân), một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn). - Ném bóng: Như nội dung tiết 40. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 42: - Nhảy xa: Ôn chạy đà- giậm nhảy- trên không- tiếp đất. - Ném bóng: Như nội dung tiết 40. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 43: - Nhảy xa: Ôn chạy đà- giậm nhảy- trên không- tiếp đất (bằng 2 chân), động tác bổ trợ cho giai đoạn tiếp đất, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn). - Ném bóng: Như nội dung tiết 40. Tiết 44: - Nhảy xa: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”. - Ném bóng: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật ném bóng xa; Giới thiệu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần ném bóng xa) - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 45: - Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” - Ném bóng: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích ném bóng xa. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 46: - Nhảy xa: Trò chơi “Bật cóc tiếp sức”; Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy xa. - Ném bóng: Tiếp tục nâng cao kĩ thuật và thành tích. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 47: - Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích; Giới thiệu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa). - Ném bóng: Như nội dung tiết 46 và chuẩn bị kiểm tra đánh giá. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 48: - Kiểm tra đánh giá: Ném bóng Tiết 49: - Nhảy xa: Tiếp tục nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 50: - Nhảy xa: Như nội dung tiết 49. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 51: - Nhảy xa: Như nội dung tiết 49 và chuẩn bị kiểm tra. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 52: - Kiểm tra đánh giá: Nhảy xa “kiểu ngồi” Tiết 53-61: - Môn TC: Thực hiện kế hoạch của GV. - Chạy bền: (do GV chọn). Tiết 62: - Môn TC: Luyện tập hoàn thiện môn TTTC (chuẩn bị kiểm tra) - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 63: - Kiểm tra đánh giá: Môn TC (nội dung do GV quy định). Tiết 64: - Kiểm tra đánh giá: Chạy bền . Tiết 65-67: - Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối năm (do GV chọn một môn đã học trong kì). Tiết 68-70: - Kiểm tra đánh giá: Tiêu chuẩn RLTT (2 nội dung chưa kiểm tra) Chú ý: Kiểm tra đánh giá Tiêu chuẩn RLTT không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ kiểm tra để đánh giá thể lực HS.

File đính kèm:

  • docThể dục -THCS.doc
Giáo án liên quan