Phân phối chương trình chi tiết Môn Công Nghệ Lớp 6

Các loại vải thường dùng trong may mặc

I.1.a) Nguồn gốc: Quy trình sản xuất vải sợi thiên

nhiên

I.2.a) Nguồn gốc: Quy trình sản xuất vải sợi hóa

học

(không dạy)

Tích hợp bảo vệ môi trường

pdf13 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 3603 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình chi tiết Môn Công Nghệ Lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
= 7 tiết) 46 44 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi 47 44 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi(tt) 48 45 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi (Phần II trang 120 đọc thêm) 49 46 Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi 50 47 Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi 51 Ôn tập học kỳ II 52 Kiểm tra học kỳ II Phân phối chương trình mônCông nghệ- THCS – Năm học 2011-2012 7 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 Cả năm 37 tuần (52 tiết) Học kỳ 1: 19 tuần (27 tiết) Học kỳ 2: 18 tuần (25 tiết ) (Giáo viên tùy chọn PPCT có phần lâm nghiệp hoặc có phần thủy sản mà áp dụng cho phù hợp ở địa phương mình) PHẦN I: TRỒNG TRỌT Chương I Đại cương về kĩ thuật trồng trọt ( 9 LT+ 3 TH+ 0 BT+ 0 KT =12 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1 1 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt 2 2 Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng 3 3 Một số tính chất chính của đất trồng 4 4 Thực hành:Xác định thành phân cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản. 5 5 Thực hành; xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu 6 6 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất 7 7 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt 8 9 Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường 9 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng (mục 4.III trang 25 không dạy) 10 11 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng (Nêu thêm ví dụ nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô.) 11 12, 13 Sâu, bệnh hại cây trồng và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng 12 8, 14 Nhận biết một số loại phân bón thông thường, một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại. (mục 2 trang 36 không dạy) Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt ( 5 LT+ 1 TH+ 1 ÔT+ 1KT = 8 tiết) Tiết Bài Tên bài -Nội dung thực hiện Ghi chú 13 15 Làm đất và phân bón lót 14 16 Gieo trồng cây nông nghiệp 15 17 Xử lí hạt giống bằng nước ấm 16 19 Các biện pháp chăm sóc cây trồng 17 20 Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản 18 21 Luân canh, xen canh, tăng vụ 19 Ôn tập Phân phối chương trình mônCông nghệ- THCS – Năm học 2011-2012 8 20 Kiểm tra 1 tiết PHẦN II: CHĂN NUÔI Chương I: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi (9 LT+ 4TH+ 1ÔT+ 1 KT = 15 tiết) 21 30 Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi 22 31 Giống vật nuôi ( phần 3.I trang 84 không bắt buột dạy.) 23 32 Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi ( Phần II trang 87 không dạy) 24 33 Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi (phần III trang 90 không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng chỉ giới thiệu cho HS nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi.) 25 34 Nhân giống vật nuôi 26 Ôn tập học kỳ I 27 Kiểm tra học kỳ I 28 35 Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều (bước 2 trang 95 không bắt buộc) 29 36 Thực hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều (mục I,II trang 97, 98 phần chuẩn bị vật nuôi thật không bắt buộc và không bắt buộc đo một số chiều đo.) 30 37 Thức ăn vật nuôi 31 38 Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 32 39 Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 33 40 Sản xuất thức ăn vật nuôi 34 41 Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt 35 42 Thực hành:Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men 36 Ôn tập 37 Kiểm tra 1 tiết Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ( 5 LT+ 0TH+ 1ÔT+ 1 KT = 7 tiết) 38 44 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi 39 44 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi(tt) 40 45 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi (Phần II trang 120 đọc thêm) 41 46 Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi 42 47 Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi PHẦN III: THỦY SẢN Chương I: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản (3 LT+ 2TH+ 0ÔT+ 0 KT = 5 tiết) 43 49 Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản 44 50 Môi trường nuôi thủy sản (mục II trang 133 chỉ Phân phối chương trình mônCông nghệ- THCS – Năm học 2011-2012 9 giới thiệu tính chất chính) 45 51 Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản 46 52 Thức ăn của động vật thủy sản (tôm,cá) 47 53 Thực hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản (3 LT+ 0 TH+ 1Ôn tập + 1 KT =5 tiết) 48 54 Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá) (mục II trang 146 chỉ giới thiệu cho HS biết.) 49 55 Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản 50 56 Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản 51 Ôn tập học kỳ II 52 Kiểm tra học kỳ II Phân phối chương trình mônCông nghệ- THCS – Năm học 2011-2012 10 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 Cả năm 37 tuần (52 tiết) Học kỳ 1 : 19 tuần (27 tiết) Học kỳ 2 : 18 tuần (25 tiết) HỌC KÌ I PHẦN MỘT : VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I : BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC (4 LT + 2 TH + 0 ÔN TẬP + 0 KT = 6 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1 1 Vai trò của BVKT trong sản xuất và đời sống Cấu trúc bài 1 như sau: I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật 2 2 Hình chiếu 3 3 Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể 4 4 Bản vẽ các khối đa diện 5 5 Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện 6 6 Bản vẽ các khối tròn xoay 7 7 Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối tròn xoay CHƯƠNG II: BẢN VẼ KĨ THUẬT ( 5 LT+ 2 TH+ 1 ÔN TẬP + 1 KT = 9 tiết) 8 8,9 Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật. Hình cắt Bản vẽ chi tiết Chuyển nội dung I về bài 1. Bài 8 dạy nội dung: Khái niệm về hình cắt. 9 10 Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt 10 11 Biểu diễn ren 11 12 Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren 12, 13 13 Bản vẽ lắp - Tiết 1 dạy nội dung phần I - Tiết 2 dạy nội dung phần II 14 14 Bản vẽ nhà 15 15 Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật 16 Kiểm tra chương I, II PHẦN HAI : CƠ KHÍ Phân phối chương trình mônCông nghệ- THCS – Năm học 2011-2012 11 CHƯƠNG III : GIA CÔNG CƠ KHÍ (4LT+ 1 TH+ 0 ÔN TẬP + 0 KT = 5 tiết) 17, 18 18 Vật liệu cơ khí Khi dạy bài 18, mục 1, 2 giáo viên lấy ví dụ về các loại vật liệu kim loại, vật liệu phi kim để minh họa. - Tiết 1 dạy nội dung phần I - Tiết 2 dạy nội dung phần II 19 20 Dụng cụ cơ khí 20 21,22 Cưa và đục kim loại Không dạy phần II bài 21 Dũa và khoan kim loại Không dạy phần II bài 22 Ghép nội dung I - bài 21 và nội dung I - bài 22, dạy trong 1 tiết. CHƯƠNG III : CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP ( 5 LT + 0 TH + 1 ÔN TẬP + 1 KT = 7 tiết) 21, 22 24 Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép Hình 24.3 Không dạy. Giáo viên có thể chọn thay bằng hình khác. - Tiết 1 dạy nội dung phần I - Tiết 2 dạy nội dung phần II 23 25 Mối ghép cố định Mối ghép không tháo được 24 26 Mối ghép tháo được 25 27 Mối ghép động 26 Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật và Cơ khí 27 Kiểm tra học kì I (phần Vẽ kĩ thuật và Cơ khí) HỌC KÌ II CHƯƠNG V : TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG ( 2 LT + 1 TH + 0 ÔN TẬP + 0 KT = 3 tiết) 28 29 Truyền chuyển động 29 30 Biến đổi chuyển động 30 31 Thực hành : Truyền và biến đổi chuyển động Mục 3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của mô hình động cơ 4 kì - Không bắt buộc. PHẦN BA : KĨ THUẬT ĐIỆN 31 32 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống CHƯƠNG VI : AN TOÀN ĐIỆN ( 1 LT + 1 TH +1 ÔN TẬP + 1 KT = 4 tiết) 32 33 An toàn điện 33 34, 35 Thực hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện Thực hành : Cứu người bị tai nạn điện 34 Ôn tập chương V, chương VI 35 Kiểm tra chương V, chương VI CHƯƠNG VII : ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH (6 LT + 2 TH + 1 ÔN TẬP + 1 KT = 10 tiết) 36 36 Vật liệu kĩ thuật điện Phân phối chương trình mônCông nghệ- THCS – Năm học 2011-2012 12 37 38, 39 Đồ dùng điện - quang. Đèn sợi đốt Đèn huỳnh quang 38 40 Thực hành : Đèn ống huỳnh quang 39 41 Đồ dùng điện – nhiệt Bàn là điện 40 44 Đồ dùng loại điện – cơ Quạt điện, máy bơm nước Không dạy mục III.Máy bơm nước 41 46 Máy biến áp một pha Không dạy mục 2. Nguyên lí làm việc 42 48 Sử dụng hợp lí điện năng 43 45, 49 Thực hành : Quạt điện Thực hành : Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình 44 Ôn tập chương VII 45 Kiểm tra thực hành chương VII CHƯƠNG VIII : MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ ( 5 LT + 0 TH +1 ÔN TẬP + 1 KT = 7 tiết) 46 50 Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà 47, 48 51 Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà 49 53 Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà 50 55 Sơ đồ điện 51 Ôn tập 52 Kiểm tra học kì II Phân phối chương trình mônCông nghệ- THCS – Năm học 2011-2012 13 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 Cả năm 37 tuần (35 tiết) Học kỳ 1 : 19 tuần (18 tiết) Học kỳ 2 : 18 tuần (17 tiết) HỌC KÌ I (3 LT + 12 TH + 1 ÔN TẬP + 2 KT = 18 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng 2 2 Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 3 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện 4,5,6 4 Thực hành : Sử dụng đồng hồ đo điện 7,8,9 5 Thực hành : Nối dây dẫn điện Không dạy phần Hàn mối nối. 10 Kiểm tra thực hành 11,12 ,13 6 Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện 14,15 ,16 7 Thực hành : Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang 17 Ôn tập 18 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II (3 LT + 9 TH + 2 ÔN TẬP + 3 KT = 17 tiết) 19,20 ,21 8 Thực hành : Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn 22,23 ,24 9 Thực hành : Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 25,26 ,27 10 Thực hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn Không dạy mục 3. Quy trình lắp đặt mạch điện 28 Kiểm tra thực hành 29,30 11 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà 31 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 32,33 Ôn tập 34,35 Kiểm tra học kì II (lí thuyết và thực hành)

File đính kèm:

  • pdfPhan phoi chuong trinh mon Cong Nghe THCS.pdf
Giáo án liên quan