Kiểm tra học kỳ II 2008 - 2009 môn: Giáo dục công dân lớp 6 trường THCS Lê Hồng Phong

Câu 1: ( 4đ)

a) Nêu những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông? Theo em nguyên nhân nào là chủ yếu ?

b) Nêu các nhóm quyền được quy định trong công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em và ý nghĩa của mỗi nhóm quyền này?

Câu 2: (4 điểm)

1. Theo em, những hành vi dưới đây vi phạm quyền gì của công dân mà em đã học:

a/ Con đến tuổi đi học mà cha mẹ không cho đến trường.

b/ Nhặt được thư của người khác mở ra xem.

c/ Chửi mắng, đánh đập người làm thuê.

d/ Tự ý vào nhà người khác khi không có mặt chủ nhà.

2. Em sẽ làm gì khi gặp những trường hợp sau?

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II 2008 - 2009 môn: Giáo dục công dân lớp 6 trường THCS Lê Hồng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Bài 12 1 2 1 2 Bài 14 1 2 1 2 Bài 15 1 0,5 1 0,5 Bài 16 1 0,5 1 2 2 2,5 Bài 17 1 0,5 1 1 2 1,5 Bài 18 1 0,5 1 1 2 1,5 Tổng 1 2 5 4 3 4 9 10 ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lê Hồng Phong Lớp : . Họ và tên: . KIỂM TRA HỌC KỲ II 2008-2009 Môn: GDCD - Lớp 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI: Câu 1: ( 4đ) a) Nêu những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông? Theo em nguyên nhân nào là chủ yếu ? b) Nêu các nhóm quyền được quy định trong công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em và ý nghĩa của mỗi nhóm quyền này? Câu 2: (4 điểm) 1. Theo em, những hành vi dưới đây vi phạm quyền gì của công dân mà em đã học: a/ Con đến tuổi đi học mà cha mẹ không cho đến trường. b/ Nhặt được thư của người khác mở ra xem. c/ Chửi mắng, đánh đập người làm thuê. d/ Tự ý vào nhà người khác khi không có mặt chủ nhà. 2. Em sẽ làm gì khi gặp những trường hợp sau? - Em nhặt được thư của người khác. - Có người tự ý đòi vào khám xét nhà em. Câu 3: (2đ) Bài tập tình huống Sơn và Hải cùng học lớp 6A. Hai bạn ngồi cạnh nhau. Một hôm Sơn bị mất chiếc bút đẹp mới mua. Tìm mãi không thấy, Sơn đổ cho Hải lấy cắp. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Hải đã đánh Sơn chảy máu mũi. Cô giáo đã kịp thời mời hai bạn lên phòng hội đồng kỉ luật giải quyết Hãy nhận xét cách ứng xử của hai bạn. Nếu là Sơn hoặc Hải em sẻ xử sự như thế nào ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM Câu 1: (4đ) (2đ) Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông: - Do dân số tăng, các phương tiện giao thông ngày càng nhiều, do quản lí của nhà nước về tai nạn giao thông còn hạn chế, do thiếu hiểu biết về luật lệ giao thông, do thiếu ý thức của người tham gia giao thông - Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông b) (2đ) Có 4 nhóm quyền throng công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em + Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ + Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại. + Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng các nhhu cầu cho sự phát triển một cách toàn dện như được học tập, vui chơi, giải trí + Nhóm quyền tham gia: là những quyền đươch tham gia vào các công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Câu 2: (4 điểm) 1. Những hành vi dưới đây vi phạm quyền của công dân là (2 đ - mỗi ý trả lời đúng cho 0,5 đ): a/ Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân b/ Quyền được đảm bảo bí mật bề thư tín, điện thoại, điện tín c/ Quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân d/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 2. Các tính huống ứng xử là: ( 2 đ - mỗi ý trả lời đúng cho 1 đ) - Em nhặt được thư của người khác. Em sẽ trả lại cho người mất - Có người tự ý đòi vào khám xét nhà em. Em sẽ không cho vào đồng thời báo cho bố mẹ biết để xử lí kịp thời. C©u 3: Bµi tËp t×nh huèng (2 điểm) - S¬n ®· sai v× ch­a cã chøng cø ®· ®æ cho H¶i lÊy c¾p, S¬n ®· x©m h¹i ®Õn danh dù ng­êi kh¸c (0,5 đ) - H¶i sai: §¸nh S¬n – x©m h¹i ®Õn th©n thÓ, søc khoÎ ng­êi kh¸c (0,5 ®) - NÕu lµ S¬n em sÏ b×nh tÜnh theo dâi, ®¸nh gi¸ nh¾c nhë H¶i (0,5 ®) - NÕu lµ H¶i em sÏ b×nh tÜnh gi¶i thÝch víi S¬n(NÕu m×nh trung thùc) (0,5 ®)

File đính kèm:

  • docKTHKIICD6coda.doc