Khảo nghiệm giống cây trồng

1. Mục tiêu

 1.1. Kiến thức:

- Biết được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng.

- Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh giống, kiểm tra kĩ thuật, sản xuất quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng

 1.2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng so sánh (qua các loại thí nghiệm khác nhau)

 1.3. Thái độ:

- Có ý thức đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất và kiểm tra cẩn thận với giống không rõ nguồn gốc và tìm hiểu giống mới có ảnh hưởng đến hệ sinh thái không?

2. Trọng tâm:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng,

- Mục đích và nội dung của từng loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng,

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 6807 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo nghiệm giống cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 5 tháng 8 năm 2012 Bài: 2 - Tiết PPCT:1 Chương 1: TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG Tuần dạy: 1 KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức: - Biết được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng. - Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh giống, kiểm tra kĩ thuật, sản xuất quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng 1.2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng so sánh (qua các loại thí nghiệm khác nhau) 1.3. Thái độ: - Có ý thức đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất và kiểm tra cẩn thận với giống không rõ nguồn gốc và tìm hiểu giống mới có ảnh hưởng đến hệ sinh thái không? 2. Trọng tâm: - Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng, - Mục đích và nội dung của từng loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng, 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: - Nghiên cứu sgk, sgv và tài liệu tham khảo. 3.2. Học sinh: - Đọc sgk và trả lời câu hỏi trước ở nhà. 4. Tiến trình 4.1. Ổn định tổ chức: 4.2. Kiểm tra bài cũ: Không 4.3. Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học ª Hoạt động 1: Vào bài GV: Phương hướng nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, phẩm chất tốt. Vậy sau khi chọn tạo giống mới, cần phải làm thế nào để giống được đưa vào sản xuất đại trà? Trả lời câu hỏi này là nội dung của bài học hôm nay. HS: Lắng nghe ªHoạt động 2: Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng GV: Khái niệm khảo nghiệm? HS: Trả lời GV: Khảo nghiệm giống cây trồng là gì? HS: Trả lời GV: Khảo nghiệm giống là xem xét, theo dõi các chỉ tiêu sinh học, kinh tế, kĩ thuật của 1 giống, qua đó đánh giá, xác nhận để đưa vào sản xuất. ? Tại sao phải khảo nghiệm giống mới trước khi đưa vào sản xuất đại trà? HS: Trả lời GV: Có cần đánh giá thêm về ảnh hưởng của giống mới tới hệ sinh thái như thế nào? Có làm mất cân bằng sinh thái trong khu vực không? HS: Trả lời ª Hoạt động 3: Tìm hiểu các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng GV: Để tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng người ta tiến hành làm các loại thí nghiệm nào? HS: Trả lời GV: Thí nghiệm so sánh giống do cơ quan nào thực hiện? HS: Trả lời GV: Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào? Tại sao? HS: Trả lời GV: So sánh về các chỉ tiêu nào? HS: Trả lời GV: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật do cơ quan nào thực hiện? HS: Trả lời GV: Mục đích của thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật là gì? HS: Trả lời GV: Thí nghiệm sản xuất quảng cáo do cơ quan nào thực hiện? HS: Trả lời GV: Thí nghiệm sản xuất quảng cáo được tiến hành trên phạm vi nào? Nhằm mục đích gì? HS: Trả lời I. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng - Nhằm đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh. - Cung cấp những thông tin chủ yếu về yêu cầu kĩ thuật canh tác và hướng sử dụng giống mới. II. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng 1. Thí nghiệm so sánh giống - Do cơ quan chọn tạo giống tiến hành - Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với các giống trong sản xuất đại trà. - Chỉ tiêu so sánh: Sự sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh. 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật - Do Trung tâm khảo nghiệm giống Quốc gia trồng thí nghiệm. - Nhằm xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón→ xây dựng quy trình kĩ thuật gieo trồng. 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo - Do cơ quan chọn tạo giống tiến hành. - Được tiến hành trên phạm vi rộng lớn, -Nhằm đưa giống mới vào sản xuất đại trà. 4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: HS thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập 1.Chọn phương án đúng nhất: Giống được cấp giấy chứng nhận Quốc gia khi giống đáp ứng yêu cầu sau khi đã tổ chức thí nghiệm; a, Thí nghiệm so sánh c. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo b. Thí nghiệm kiểm tra kí thuật d. Không cần thí nghiệm Đáp án: a/ Thí nghiệm so sánh giống 2. Sắp xếp các hoạt động tương ứng với các thí nghiệm trong công tác khảo nghiệm giống cây trồng Thí nghiệm khảo nghiệm giống Các hoạt động Đáp án 1.Thí nghiệm so sánh giống 2.Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo a. Bố trí thí nghiệm trên diện rộng, tổ chức hội nghi đầu bờ và quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng b. Bố trí sản xuất giống mới với giống sản xuất đại trà c. Bố trí sản xuất so sánh các giống với nhau d. Bố trí sản xuất với các chế độ bón phân và tưới tiêu nước khác nhau 1…b 2…d 3…a 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Về nhà học bài 2 và trả lời câu hỏi SGK - Xem trước bài 3 5. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docppct-1.doc
Giáo án liên quan