Đề cương ôn tập thi học kì II-Công nghệ 10 Trường THPT Tây Nam

Câu1-Bài49: BÀI MỞ ĐẦU.

Thế nào là kinh doanh?

-Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Thế nào là cơ hội kinh doanh?

-Cơ hội kinh doanh là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh (doanh nghiệp) thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận).

Thế nào là thị trường?

-Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

Thế nào là doang nghiệp?

-Doanh nghiệplà một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

-Doanh nghiệplà một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định và được đăng kí kinh doanh theo quy định của nhà nước.

 

docx4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 6795 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập thi học kì II-Công nghệ 10 Trường THPT Tây Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ II-CÔNG NGHỆ 10 Năm học: 2013-2014 ----{-–&—-{---- PHẦN I: LÝ THUYẾT Câu1-Bài49: BÀI MỞ ĐẦU. Thế nào là kinh doanh? -Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. ‚Thế nào là cơ hội kinh doanh? -Cơ hội kinh doanh là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh (doanh nghiệp) thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận). ƒThế nào là thị trường? -Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ. „Thế nào là doang nghiệp? -Doanh nghiệpŒlà một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh. -Doanh nghiệplà một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định và được đăng kí kinh doanh theo quy định của nhà nước. Câu2-Bài50: DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DN. Kinh doanh hộ gia đình là gì? -Kinh doanh hộ gia đình là một loại hình kinh doanh nhỏ, thuộc sở hữu tư nhân. Cá nhân (chủ gia đình) là chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh. ‚Đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình? - Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình: +Loại hình kinh doanh nhỏ do cá nhân là chủ. +Quy mô kinh doanh nhỏ. +Công nghệ kinh doanh đơn giản. +Lao động thường là thân nhân trong gia đình. ƒTổ chức vốn và sử dụng lao động trong kinh doanh hộ gia đình như thế nào? -Tổ chức vốn kinh doanh: +Vốn kinh doanh được chia làm hai loại: vốn cố định và vốn lưu động. +Nguồn vốn chủ yếu là của bản thân gia đình. +Nguồn vốn khác: vay ngân hàng, vay khác,… -Tổ chức sử dụng lao động: +Sử dụng lao động của gia đình. +Tổ chức việc sử dụng lao động linh hoạt: một lao động có thể làm nhiều việc khác nhau. Câu3-Bài51: LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH. Nêu các lĩnh vực kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp? -Các lĩnh vực kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp: +Sản xuất: công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. +Thương mại: mua bán trực tiếp, đại lí bán hàng. +Dịch vụ: sửa chữa, bưu chính viễn thông, văn hóa; du lịch. ‚Căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh? - Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh: +Thị trường có nhu cầu +Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. +Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội. +Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp. ƒThế nào là lĩnh vực kinh doanh phù hợp? -Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. „Đề xuất một số lĩnh vực kinh doanh phù hợp với gia đình và bản thân? -Một số lĩnh vực kinh doanh phù hợp với gia đình và bản thân: Câu4-Bài53: XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH. Để lập kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp dựa vào những căn cứ nào? -Căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của của doanh nghiệp: +Nhu cầu thị trường. +Tình hình phát triển kinh tế - xã hội. +Pháp luật hiện hành. +Khả năng của doanh nghiệp. ‚Nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp? -Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: +Kế hoạch bán hàng. +Kế hoạch sản xuất. +Kế hoạch mua hàng. +Kế hoạch tài chính. +Kế hoạch lao động. -Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: –Kế hoạch bán hàng =Mức bán hàng thực tếtrong thời gian qua+-Các yếu tố tăng giảm. –Kế hoạch mua hàng=Mức bánkế hoạch+-Nhu cầu dự trữ hàng hóa. –Kế hoạchvốn kinh doanh =Vốn hàng hóa+tiền công+tiền thuế. –Kế hoạch lao độngcần sử dụng =Doanh số bán hàng (dịch vụ)Định mức lao động của một người . –Kế hoạch sản xuất =Năng lực sản xuất 1 tháng ×số tháng. Câu5-Bài54: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. Ý tưởng kinh doanh có thể xuất phát từ những lí do nào? -Xác định ý tưởng kinh doanh: +Nhu cầu làm giàu cho bản thân và có ích cho xã hội. +Các điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. ‚Thị trường của doanh nghiệp bao gồm những gì? -Thị trường của doanh nghiệp bao gồm: +Khách hàng hiện tại: quan hệ mua bán hàng hóa thường xuyên với doanh nghiệp. +Khách hàng tiềm năng: khách hàng mà doanh nghiệp có khả năng phục vụ và sẽ đến với doanh nghiệp. ƒNghiên cứu thị trường là làm những công việc gì? -Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp là nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh trên thị trường. +Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào 3 yếu tố: ŸThu nhập bằng tiền của dân cư. ŸNhu cầu tiêu dùng hàng hóa. ŸGiá cả hàng hóa trên thị trường. -Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp là tìm ra phần thị trường cho doanh nghiệp (tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên thị trường phù hợp với khả năng của doanh nghiệp). „Hồ sơ đăng kí kinh doanh và nội dung của đơn đăng kí kinh doanh? -Hồ sơ đăng kí kinh doanh: +Đơn đăng kí kinh doanh. +Điều lệ hoạt động kinh doanh. +Xác nhận vốn đăng kí kinh doanh. -Nội dung đơn đăng kí kinh doanh: +Tên doanh nghiệp. +Địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp. +Mục tiêu và nghành, nghề kinh doanh. +Vốn điều lệ. +Vốn của doanh nghiệp. +Họ, tên, chữ kí, địa chỉ thường trú của doanh nghiệp. Câu6-Bài55: QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP. Những đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp? -Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp: +Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bao gồm những bộ phận cá nhân khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc vào nhau, được giao những nhiệm vụ, công việc nhất định nhằm thực hiện mục tiêu xác định của doanh nghiệp. +Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp có hai đặc trưng cơ bản: ŸTính tập trung là quyền lực của tổ chức tập trung vào một cá nhân hay một bộ phận. ŸTính tiêu chuẩn hóa đòi hỏi các bộ phận, các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi nội quy, quy chế của doanh nghiệp. ‚Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là gì? -Hạch toán kinh tế là việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh (doanh thu) của doanh nghiệp. ƒNội dung và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là gì? -Nội dung hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp: +Doanh thu là lượng tiền bán sản phẩm hàng hóa hoặc tiền thu từ hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. +Chi phí của doanh nghiệp là những khoảng mà chủ doanh nghiệp phải trang trải trong thời kì kinh doanh để đạt được lượng doanh thu xác định. +Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong một thời kì nhất định. -Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp: +Nếu mức chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là một số dương, có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh có lãi. +Nếu mức chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là một số âm, có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ. „Nêu một số biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp? -Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: +Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp. +Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. +Đổi mới công nghệ kinh doanh. +Tiết kiệm chi phí. PHẦN II: BÀI TẬP ----------{{{CHÚC CÁC BẠN THI THẬT TỐT{{{----------

File đính kèm:

  • docxDe cuong on thi Cong Nghe 10Hoc ki II.docx
Giáo án liên quan