Kế hoạch môn học khối 5 - Tuần 14

 Bài : Người liên lạc nhỏ

I.Mục tiêu :

 A . Tập đọc :

-Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện với lời nhân vật.

-Hiểu ND:Kim Đồng là một người liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

 B . Kể chuyện .

 Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

Ghi chú:HS khá, giỏi kể lại được tồn bộ câu chuyện.

II. Đồ dùng dạy học :

 Bản đồ để giới thiệu vị trí cao bằng

Bảng phụ viết đoạn 3 cho hs luyện đọc

 

doc18 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch môn học khối 5 - Tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tiết :...... Mụn : Toỏn Bài : Chia số cú hai chữ số cho số cú một chữ số I.Mục tiờu : -Biết đặt tớnh và tớnh chia số cú hai chữ số cho số cú một chữ số (chia hết và chia cú dư). -Biết tỡm một trong cỏc phần bằng nhau của một số và giải bài túan cú liờn quan đến phộp chia. Ghi chỳ:BT cần làm:Bài 1(cột 1,2,3), Bài 2, Bài 3. II.Đồ dựng dạy học : Que tớnh III. Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu: Giỏo viờn Học sinh *Hoạt động 1 : hướng dẫn học sinh thực hiện phộp chia 72 : 3 và 65 : 2. -Học sinh biết thực hiện phộp chia. -Giỏo viờn cho học sinh thực hiện phộp chia vào bảng con. -Giỏo viờn cho học sinh nờu cỏch tớnh. *Hoạt động 2 : Thực hành. - Củng cố về tỡm một trong cỏc phần bằng nhau của đơn vị và giải bài toỏn cú liờn quan đến phộp chia. +Bài tập 1 : làm cột 1, 2, 3 Giỏo viờn cho học sinh làm vào vở bài tập sau đú hướng dẫn học sinh sửa bài. +Bài tập 2 : -Giỏo viờn cho học sinh đọc đề. -Tỡm số phần biểu thị 60 phỳt -Tỡm số phỳt của 1/5 giờ. +Bài tập 3 : -Giỏo viờn cho học sinh đọc đề. -Giỏo viờn cho học sinh thảo luận cỏch thực hiện bài tập. -Giỏo viờn cho học sinh làm vào vở. -Giỏo viờn hướng dẫn học sinh sửa bài. Lưu ý học sinh cỏch nờu kết luận : +Củng cố –dặn dũ : Vài hs nờu lại cỏch thực hiện chia số cú hai chữ số Học sinh thực hiện theo hướng dẫn. Học sinh thực hiện phộp chia vào bảng con. Học sinh nờu cỏch tớnh. Học sinh làm vào vở bài tập. Học sinh đổi vở sửa bài. Giải Số phỳt của 1/5 giờ là : : 5 = 12 (phỳt ) Đỏp số : 512 phỳt Học sinh đọc đề. Học sinh thảo luận cỏch làm. Ta cú : 31 : 3 =10 ( dư 1 ) Vậy cú thể may được nhiều nhất 10 bộ quần ỏo và cũn thừa 1 một. Học sinh làm bài tập. -Nhận xột tiết học :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Thứ sỏu : ngày .... thỏng .....năm 200... Tiết : .... Mụn : Tập làm văn Bài : Nghe kể : Tụi cũng như bỏc Giới thiệu hoạt động I.Mục tiờu : -Nghe và kể lại được cõu chuyện tụi cũng như Bỏc (BT1). -Bước đầu biết giới thiệu một cỏch đơn giản (theo gợi ý) về cỏc bạn trong tổ của mỡnh với người khỏc (BT2). II. Đồ dựng dạy học : Bảng lớp viết ứ cỏc cõu gợi ý ở bài tập 1 và 2 . III. Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu : Giỏo viờn Học sinh *Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. - Học sinh nghe và kể đỳng truyện. -Giỏo viờn cho 1 học sinh đọc yờu cầu và cỏc gợi ý của bài tập. -Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt tranh minh hoạ. -GV kể lần 1 và cho hs trả lời cõu hỏi -Giỏo viờn kể lần 2 -Giỏo viờn mời học sinh nhỡn gợi ý trờn bảng thi kể lại cõu chuyện. *Hoạt động 2 : Giới thiệu hoạt động : -Học sinh biết giới thiệu một cỏch mạnh dạn, tự tin với khỏch đến thăm lớp, trường. -Giỏo viờn cho 1 học sinh đọc yờu cầu bài tập. . -cho 1 học sinh làm mẫu. -Giỏo viờn cho học sinh làm việc theo tổ sau đú cỏc tồ trỡnh bày -Giỏo viờn hướng dẫn học sinh nhận xột và bỡnh chọn nhúm thực hiện hay nhất. +Củng cố dặn dũ : Khuyến khớch hs về nhà tập thực hành tốt phần giới thiệu -Học sinh đọc yờu cầu của bài tập. - Học sinh quan sỏt tranh minh họa -Nghe gv kể -Học sinh kể chuyện. -Học sinh đọc yờu cầu bài tập. -1 học sinh làm mẫu. -Cỏc nhúm thảo luận. Đại diện nhúm trỡnh bày. Cả lớp nhận xột. -Nhận xột tiết học :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tiết :..... Mụn : Toỏn Bài : Chia số cú hai chữ số cho số cú một chữ số ( tt ) I.Mục tiờu : -Biết đặt tớnh và tớnh chia số cú hai chữ số cho số cú một chữ số (cú dư ở cỏc lượt chia). -Biết giải túan cú phộp chia và biết xếp hỡnh tạo thành hỡnh vuụng. -Ghi chỳ:BT cần làm:Bài 1, Bài 2, Bài 4. II. Đồ dựng dạy học: Chuẩn bị 38 que tớnh III. Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu : Giỏo viờn Học sinh *Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh thực hiện phộp tớnh chia số cú hai chữ số cho số cú một chữ số. -Học sinh biết cỏch chia số cú hai chữ số cho số cú một chữ số cú dư ở cỏc lượt chia. -Giỏo viờn nờu phộp tớnh chia 78 : 4 và yờu cầu học sinh thực hiện tớnh vào bảng con. -Giỏo viờn yờu cầu học sinh nờu cỏch tớnh đó thực hiện được trước lớp. *Hoạt động 2 : thực hành. -Củng cố về cỏch giải bài toỏn và vẽ hỡnh tứ giỏc cú hai gúc vuụng. +Bài tập 1 : Giỏo viờn cho học sinh thực hiện vào bảng con. Một số học sinh lờn bảng thực hiện phộp tớnh của mỡnh. +Bài tập 2 : -Giỏo viờn cho học sinh đọc đề. -Giỏo viờn cho học sinh làm vào vở bài tập. -Giỏo viờn hướng dẫn học sinh sửa bài. +Bài tập 4 : Xếp hỡnh. - cho học sinh lấy cỏc hỡnh tam giỏc. - cho học sinh xếp hỡnh. Giỏo viờn theo dừi giỳp đỡ học sinh xếp. +Củng cố –dặn dũ : Vài hs nờu lại càch thực hiện.. -Học sinh thực hiện vào bảng con. -Học sinh nờu cỏch tớnh -Học sinh thực hiện bảng con. -Nhận xột chữa bài -Học sinh đọc đề. -Học sinh làm bài tập vào vở. -Học sinh đổi vở sửa bài. -Thi xếp hỡnh theo tổ -Nhận xột tiết học :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tiết :.... Mụn: Thủ cụng Bài : Cắt dỏn chữ H , U (tiết 2) I.Mục tiờu : - Thực hành kẻ , cắt , dỏn , chữ H ,U -Kẻ cắt dỏn chữ H ,U . Cỏc nột chữ tương đối thẳng và đều nhau . Chữ dỏn tương đối thẳng -Chỳ ý : Khụng yờu cầu hs cắt lượn trong và ngoài chữ U, cú thể cắt theo đường thẳng . II. Đồ dựng dạy học: -GV : mẫu chữ H,U đó cắt dỏn sẵn , giấy kẻ ụ li - HS : Giấy màu, kộo, hồ dỏn III. Cỏc hoạt động dạy và học: Giỏo viờn Học sinh *Hoạt động 1 : Thực hành -Cho hs nhắc lại cỏc bước đó hd ở tiết 1 -Chữ H,U cú độ cao bao nhiờu ụ li , -Chiều rộng của mỗi chữ là bao nhiờu -Nột chữ của H,U là mấy ụ li . -Khi cắt xong ta dỏn chữ H, U cỏch nhau mấy ụli -Cho hs thực hành kẻ cắt , dỏn H,U -Theo dừi nhắc nhở và giỳp đỡ cho hs. *Hoạt động 2 :Tổ chức trưng bày sản phẩm -HD nhận xột -nhận xột tuyờn dương +Củng cố –dặn dũ : Nhắc hs về nhà hoàn thành tiếp sản phẩm của mỡnh -Bước 1 : kẻ chữ H,U -Bước 2 :Cắt chữ H,U -Bước 3 :dỏn chữ H,U -Cú độ cao là 5 ụ li -Chiều rộng mỗi chữ là 3 ụ li - Rộng 1 ụli -cỏch nhau tối thiểu từ 2 đến 3 ụli -HS thực hành sản phẩm -HS trưng bày sphẩm theo tổ -Nhận xột bỡnh chọn -Nhận xột tiết học :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................... Tiết : ..... Mụn : an toàn giao thụng Bài 6: An toàn khi đi ụ tụ –xe buýt I.Mục tiờu : -HS biết nơi chờ xe buýt ( xe khỏch , xe đũ ) Ghi nhớ những qui định khi lờn , xuống xe .Biết mụ tả nhận xột những hành vi an toàn , khụng an toàn khi ngồi trờn ụ tụ , xe buýt -HS biết thực hiện đỳng cỏc hành vi an toàn khi đi ụ tụ , xe buýt. -Cú thúi quen thực hiện đỳng hành vi an toàn trờn cỏc phương tiện giao thụng cụng cộng II. Đồ dựng dạy học : -Cỏc tranh sgk - Cỏc phiếu ghi tỡnh huống cho hđ 3 III. Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu : Giỏo viờn Học sinh *Hoạt động 1 : An toàn lờn, xuống xe buýt - Em nào đó được đi xe buýt? - Xe buýt đổ ở đõu để đún khỏch? - Cho hs xem tranh - Ở bến đổ hoặc đún để ta dễ nhận biết - Khi lờn xuống xe phải như thế nào? + Khi xuống xe ta phải xuống như thế nào? + Kết luận: nờn ngồi và chờ xe ở trạm xe buýt. +Hoạt động 2: hành vi an toàn khi ngũi trờn xe buýt -Cho cỏc nhúm thảo luận -Kết luận: thực hiện nếp sống văn minh -Ngồi ngay ngắn, khụng thũ đầu và tay ra ngoài cửa xe. -Phải bỏm vịn ghế -Khụng để hành lý trờn lối đi + Hoạt động 3: Thực hành -Cho cỏc nhúm trỡnh diễn một số hoạt động lờn xuống xe an toàn -Nhận xột – Kết luận + Củng cố – dặn dũ -Giỏo dục cho hs cần đún xe buýt đỳng nơi qui định -Thực hiện tốt khi đi xe -HS tự kể -Nờu bến đỗ xe buýt -Nơi cú mỏi che, chỗ ngồi, chỗ chờ -Khi lờn xuống xe phải đi thứ tự, khụng được chen lấn xụ đẩy. -Phải xuống và bước theo xe..khụng được băng qua đường ngay. -Thảo luận theo nhúm. -Đại diện nhúm phỏt biểu -Nhận xột -Cỏc nhúm tự chọn tỡnh huống để diễn trước lớp. -Nhận xột tiết học :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctuan 14.doc
Giáo án liên quan