Kế hoạch bài dạy lớp 5 – Trường tiểu học Thị trấn Quỹ Nhất

TOÁN: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

I)Mục tiêu:

-Giúp hs củng cố, luyện giải toán về quan hệ tỉ lệ

-Vận dụng cách giải :Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số để giải toán

II)Hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc117 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy lớp 5 – Trường tiểu học Thị trấn Quỹ Nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ Vận tốc của thuyền máy khi đi ngược dòng là: 22,6 - 2,2 = 20,4(km/giờ) Độ dài quãng sông AB là: 20,4 x 1,5 = 30,6(km) Đáp số: 30,6 km -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng Thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2010 Tuần 32: Toán: luyện tập I)Mục tiêu: -Bieỏt vaọn duùng kú naờng coọng, trửứ trong thửùc haứnh tớnh vaứ giaỷi toaựn. II)Tiến trình lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A/HĐ 1:Kiểm tra B/HĐ 2: Luyện tập Bài 1:Tính: (Trang 92 -VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm -Gv yêu cầu hs làm bài -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách làm Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện nhất:(Trang 92-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn Bài 3 : (Trang 92-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách làm Bài 3 : (Trang 93-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài c/.HĐ 3:Củng cố,dặn dò: -Gv nhận xét đánh giá giờ học -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -2 Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm a) b) c)895,72 + 402,68 - 634,87 = 1298,4 - 634,87= 663,53 -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs lần lượt giải thích cách làm -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm a) b) 98,54 - 41,82 -35,72 = 98,54 - (41,82 +35,72) = 98,54 - 77,54 = 21 -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm a)Phân số chỉ số học sinh đạt loại khá,giỏi là: (Số học sinh của toàn trường) Phân số chỉ số học sinh đạt loại trung bình là: =0,175=17,5% Vậy số học sinh trung bình chiếm 17,5% số học sinh toàn trường b)Số học sinh đạt loại trung bình là: 400 : 100 x 17,5 = 70(học sinh) Đáp số: a) 17,5% b) 70 học sinh -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs lần lượt giải thích cách làm -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm 0 + 0 = 0 - 0 1 + 0 = 1 - 0 . Kết luận: b = 0, a tùy ý Thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2010 Tuần 32: Toán :luyện tập I)Mục tiêu: -Bieỏt vaọn duùng yự nghúa cuỷa pheựp nhaõn vaứ quy taộc nhaõn moọt toồng vụựi moọt soỏ trong thửùc haứnh, tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực vaứ giaỷi toaựn II)Tiến trình lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A/HĐ 1:Kiểm tra B/HĐ 2: Luyện tập Bài 1: Chuyển thành phép nhân rồi tính: (Trang 95-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm -Gv yêu cầu hs làm bài -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách làm Bài 2 : Tính (Trang 95-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách Bài 3: (Trang 95-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách Bài 4: (Trang 95-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách c/.HĐ 3:Củng cố,dặn dò: -Gv nhận xét đánh giá giờ học -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm a)4,25kg + 4,25kg + 4,25kg = 4,25kg x 3 = 12,75kg b) 5,8m2 + 5,8m2 x 3 + 5,8m2= 5,8m2 x ( 1 + 3 + 1) = 5,8m2 x 5 = 29m2 c) 3,6ha + 3,6ha x 9 = 3,6ha x ( 1 + 9 ) = 3,6ha x 10 = 36ha -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm a)8,98 + 1,02 x 12 = 8,98 + 12,24 = 21,22 b)(8,98 + 1,02) x 12 = 10 x 12 = 120 -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs lần lượt giải thích cách làm -1 hs đọc đề bài trước lớp -Hs có thể trao đổi với nhau để tìm cách làm - hs lên bảng làm Số dân tăng trong năm 2006 là: 7500 : 100 x 1,6 =120(người) Đến hết năm 2006 số dân của xã đó là: 7500 + 120 = 7620(người) -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ Vận tốc của thuyền máy khi đi ngược dòng là: 22,6 - 2,2 = 20,4(km/giờ) Độ dài quãng sông AB là: 20,4 x 1,5 = 30,6(km) Đáp số: 30,6 km -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2010 Tuần 33: Toán: luyện tập I)Mục tiêu: -Bieỏt tớnh dieọn tớch vaứ theồ tớch caực hỡnh ủụn giaỷn. II)Tiến trình lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A/HĐ 1:Kiểm tra B/HĐ 2: Luyện tập Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:(Trang 107 -VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm -Gv yêu cầu hs làm bài -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách làm Bài 2 : (Trang 107-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn Bài 3 : (Trang 108-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách làm Bài 4 : (Trang 105-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách làm c/.HĐ 3:Củng cố,dặn dò: -Gv nhận xét đánh giá giờ học -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -2 Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm a) Hình lập phương (1) (2) Cạnh 8 cm 1,5 cm Sxung quanh 256 cm2 9 cm2 Stoàn phần 384 cm2 13,5 cm2 Thể tích 512 cm2 3,375 cm2 b) Hình hộp chữ nhật (1) (2) Chiều dài 6 cm 1,8 m Chiều rộng 4 cm 1,2 m Chiều cao 5 cm 0,8 m Sxung quanh 100 cm2 4,8 m2 Stoàn phần 148 cm2 9,12 m2 Thể tích 120 cm3 1,728 m3 -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs lần lượt giải thích cách làm -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Diện tích của đáy bể là: 1,5 x 1,5 = 1,8(m2) Chiều cao của bể là: 1,44 : 1,8 = 0.8(m) Đáp số: 0,8m -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Cạnh của hình lập phương là: 10 x 2 = 20(cm) Thể tích hình lập phương đó là: 20 x 20 x20 = 8000(cm3) Diện tích toàn phần hình lập phương đó là: 20 x 20 x 6 =2400(cm2) Đáp số:a)8000 cm3 b)2400 cm2 -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs lần lượt giải thích cách làm -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Đáp án: D -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs lần lượt giải thích cách làm Thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 2010 Tuần 33: Toán :luyện tập I)Mục tiêu: -Bieỏt moọt soỏ daùng toaựn ủaừ hoùc -Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự lieõn quan ủeỏn tỡm soỏ trung bỡnh coọng, tỡm 2 soỏ bieỏt toồng vaứ hieọu cuỷa 2 soỏ ủoự. II)Tiến trình lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A/HĐ 1:Kiểm tra B/HĐ 2: Luyện tập Bài 1: (Trang 111-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm -Gv yêu cầu hs làm bài -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách làm Bài 2 : Tính (Trang 111-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách Bài 3: (Trang 95-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách Bài 3: (Trang 112-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách Bài 4: (Trang 112-VBT Toán 5) -Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán -Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng -Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn -Gv yêu cầu hs giải thích cách c/.HĐ 3:Củng cố,dặn dò: -Gv nhận xét đánh giá giờ học -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Quãng đường người đó đi trong giờ thứ ba là: (km) Trung bình mỗi giờ người đó đi được là: (40 +45 +42,5) : 3 = 42,5(km) Đáp số: 42,5km -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Nửa chu vi hình chữ nhật là: 60 : 2 = 30(cm) Ta có sơ đồ: 8cm Chiều dài: |----------------|---------| 30cm Chiều rộng: |----------------| Chiều rộng của hình chữ nhật là: (30 - 8) : 2 = 11(cm) Chiều dài của hình chữ nhật là: 30 - 11 = 19(cm) Diện tích hình chữ nhật đó là: 19 x 11= 209(cm2) Đáp số: 209 cm2 -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs lần lượt giải thích cách làm -1 hs đọc đề bài trước lớp -Hs có thể trao đổi với nhau để tìm cách làm - hs lên bảng làm 1cm3 kim loại đó cân nặng là: 31,5 : 4,5 = 7(g) 5,4 cm3 kim loại đó cân nặng là: 7 x 5,4 = 37,8(g) Đáp số: 37,8g -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm -Hs thảo luận tìm cách tính -Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm Đáp án: D -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng

File đính kèm:

  • docGA Tang Buoi Toan lop 5.doc
Giáo án liên quan