Giáo án Lớp 5 Tuần 14 - GV: Đào Văn Tư

 TUẦN 14

 THỨ 2

LỊCH SỬ: THU – ĐÔNG 1947 , VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

A - Mục tiêu : Học xong bài này HS biết :

 -Diễn biết sơ lược của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 .

-Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc đối với cuộc kháng chiến của dân tộc .

-Giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ,tự hào đân tộc

B- Đồ dùng dạy học :

 1 - GV : -Bản đồ hành chính Việt Nam ( để chỉ các địa danh ở Việt Bắc ).

 - Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 .

 - Tư liệu về chiến dịch Việt bắc thu-đông 1947 .

 2 -HS : SGK .

 

doc31 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 14 - GV: Đào Văn Tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ý 3 phần của 1 biên bản cuộc họp . III / Hoạt động dạy và học : T. G Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4 1 5 28 2 A / Kiểm tra bài cũ : -HS nhắc lại nội dung biên bản . -Một biên bản cần trình bày thế nào? * GV nhận xét, ghi điểm B / Bài mới : 1 / Giới thiệu bài : Trong tiết học hôm nay , các em sẽ tập ghi biên bản 1 cuộc họp của tổ , lớp hoặc của chi đội em . 2 / Hướng dẫn HS làm bài tập: -Cho HS đọc yêu cầu của đề . -GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng trong đề bài:Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ , lớp hoặc chi đội . -Cho HS đọc gợi ý trong SGK. -Cho HS đọc 3 phần chính của biên bản cuộc họp ( GV treo bảng phụ ) *Cho HS làm bài theo nhóm 4. -Cho HS trình bày kết quả . -GV nhận xét và ghi điểm những biên bản viết tốt ( đúng thể thức ,viết rõ ràng , mạch lạc , đủ thông tin , viết nhanh .) 3 / Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học . -Về nhà sửa lại biên bản vừa lập ở lớp ; quan sát và ghi lại kết quả quan sát hoạt động của 1 người mà em yêu mến để chuẩn bị cho tiết tập làm văn tới. -02 HS lần lượt nhắc lại nội dung biên bản . Lớp nhận xét -HS lắng nghe. -01 HS đọc , cả lớp đọc thầm SGK . -Chú ý các từ gạch chân . -1 HS đọc , lớp theo dõi SGK. - HS làm bài theo nhóm 4. -HS trình bày kết quả. -Lớp nhận xét , bổ sung . -HS lắng nghe. Rút kinh nghiệm :.. .. Toán : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN I– Mục tiêu : Giúp HS : - Thực hiện phép chia 1 số TP cho 1 số TP . - Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chia số TP cho số TP . - Thái độ đúng trong khi làm bài ; cẩn thận , tư duy toán II- Đồ dùng dạy học : 1 – GV : SGK ,Bảng phụ 2 – HS : SGK, vở bài tập III-Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 4/ 1/ 15/ 7/ 6/ 4/ 3 1– Ổn định lớp : 2– Kiểm tra bài cũ : - Nêu Qtắc chia 1 số TN cho 1 số TP . - Nêu Qtắc khi chia 1 số cho 0,5; 0,2 và 0,25 ? - Nhận xét,sửa chữa . 3 – Bài mới : a– Giới thiệu bài : Khi thực hiện phép chia số thập phân cho số thập phân ta làm như thế nào ? Tiết học hôm nay các em cùng tìm hiểu. b– Hoạt động : *HĐ 1 : Hình thành Qtắc chia 1 số TP cho 1 số TP . - Gọi 1 HS đọc bài toán của Vdụ 1 SGK . + Muốn biết 1 dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kg ta làm thế nào ? + GV viết phép chia lên bảng : 23,56 : 6,2 = ? (kg) + Hướng dẫn HS chuyển phép chia 23,56 : 6,2 thành phép chia số TP cho số TN rồi thực hiện phép chia . + Nêu cách thực hiện phép chia 23,56 : 6,2 ? + Hướng dẫn HS đặt tính để thực hiện phép chia 23,56 : 6,2 . * Phần TP của số 6,2 có 1 chữ số . * Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải 1 chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62 . * Thực hiện phép chia . Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg) + Lưu ý : Để thực hiện phép tính này đòi hỏi phải xác định được số các chữ số ở phần TP của số chia (chứ không phải ở số bị chia) - Ví dụ 2 : 82,55 : 1,27 = ? + Cho HS vận dụng cách làm ở Vdụ 1 để thực hiện phép chia . + Thực hiện phép chia này gồm mấy bước ? - Nêu Qtắc chia 1 số TP cho 1 số TP ? - GV nhận xét ,bổ sung, ghi bảng qui tắc. + Gọi vài HS nhắc lại . *HĐ 2 : Thực hành : Bài 1 : Đặt tính rồi tính . - GV ghi 2 phép tính a,b lên bảng . - Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở . - Nhận xét,sửa chữa . - GV viết tiếp 2 phép tính c,d lên bảng . - Cho HS nhận xét phần TP ở số chia câu d : 17,4: 1,45 . + Ta dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia (17,4) như thế nào ? + Cho HS làm vào vở ,gọi 2 HS nêu miệng Kquả . - Nhận xét ,sửa chữa . Bài 2 : - Gọi 1 HS đọc đề . GV tóm tắt bài toán lên bảng . - Tóm tắt : 4,5 lít : 3,42 kg . 8 lít : kg ? . - Gọi 1 HS lên bảng ,cả lớp làm vào vở . - Nhận xét .sửa chữa . Bài 3 : - Cho HS làm bài vào vở rồi nêu mệng Kquả. - Nhận xét, sửa chữa . 4– Củng cố : - Nêu Qtắc chia 1 số TP cho 1 số TP ? 5– Nhận xét – dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Chuẩn bị bài sau :Luyện tập - Hát - HS nêu . - HS nêu . - HS nghe . - 1 HS đọc cả lớp đọc thầm . - Ta lấy 23,56 chia cho 6,2 . 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10) = 235,6 : 62 = 3,8. + Ta chuyển phép chia 23,56 : 6,2 thành phép chia 235,6 : 62 bằng cách nhân số bị và số chia và số chia với cùng 1 số sao cho số chia (6,2) trở thành số TN (62) . + HS thực hiện . 23,5,6 6,2 496 3,8 (kg) 0 . - HS nghe 82,55 1,27 . 635 65 0 + Gồm 2 bước : Bước 1 : Đếm chữ số ở phần TP của số chia có bao nhiêu chữ số rồi dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số . Bước 2 : bổ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia . - Hs nêu . - HS theo dõi . - Vài HS nhắc lại . - HS theo dõi . a) 19,7,2 5,8 b) 8,2,16 5,2 2 3 2 3,4 3 0 1 1,58 00 416 00 -Số chữ số ở phần thập phân của số chia nhiều hơn số chữ số ở phần thập phân của số bị chia . +Thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số 17,4 ta được 17,40 rồi dịch chuyển dấu phẩy sang phải 2 chữ số . +HS làm bài : Kết quả c) 51,52 d) 12 -1 HS đọc đề . -Theo dõi . -HS làm bài . 1 lít dầu hoả cân nặng là: 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) 8 lít dầu hoả cân nặng là : 0,76 x 8 = 6,08 (kg) ĐS: 6,08 kg . -HS làm bài . Giải : Ta có : 429,2,8 = 153 (dư 1,1). Vậy 429,5m vải may được nhiều nhất là 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải. ĐS: 153 bộ quần áo; thừa 1,1m. -HS nêu . -HS nghe . RKN: KĨ THUẬT CẮT ,KHÂU, THÊU, TÚI XÁCH ,TAY ĐƠN GIẢN Mục tiêu: HS cần phải: Biết cách cắt ,khâu ,thêu ,trang trí túi xách tay đơn giản. Cắt khâu ,thêu ,trang trí túi xách tay đơn giản. Rèn sự khéo léo của đôi tayvà khả năng sáng tạo,HS yêu thích sản phẩm,tự hào do tự tay mình làm được. B- Đồ dùng dạy- học: -Mẫu túi xách taybằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi . -Một số mẫu thêu đơn giản. -Một mảnh vải màu ,khung thêu cầm tay, kim thêu,chỉ thêu các màu. HS: - vải, kéo ,kim chỉ thêu,khung thêu. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 3 1 6 7 15 3 I-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập GV nhận xét qua kiểm tra dụng cụ II- Các hoạt động: *Giới thiệu bài : Tiết học hôm nay các em cùng tìm hiểu và thực hành thêu ,khâu túi xách tay đơn giản. HOẠT ĐỘNG 1; Quan sát nhận xét mẫu *Giới thiệu mẫu túi xách tay, hỏi HS -Nhận xét đặc điểm của túi xách? -Tác dụng của túi xách tay ? HOẠT ĐÔÏNG 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Yêu cầu HS đọc sách và trả lời các bước cắt khâu ,thêu -Chuẩn bị vải như thế nào? -Các em cần chuẩn bị gì nữa? Giáo viên giới thiệu vật mẫu * GV hướng dẫn : Gấp đ ôi chiều dài mảnh vải làm thân túi. Vẽ mẫu thêu lên một nửa thân túi. - Thêu hình đã vẽ bằng các mũi thêu đã học *Giới thiệu một số mẫu thêu như: hình cây nấm, con giống. * Cho Hs thực hành cắt ,vẽ và thêu các hình lên mộy mặt túi GV theo dõi giúp đỡ Kiểm tra một số Hs đã hoàn thành bước này, đánh giá III-Nhận xét –dặn dò: -Nhận xét sự chuẩn bị của HS - Nhận xét việc thực hành . - Dặn dò hôm sau tiếp tục học cách khâu và lắp ghép với quai túi HS trình dụng cụ HS nghe HS dựa vào vật mẫu nhận xét -Túi hình chữ nhật, có 2 phần thân và quai xách. Túi được khâu băng f mũi khâu thường; một mặt có hình trang trí -Dùng để đựng các vật dụng như: bút, phấn , HS đọc sách và trả lời từng phần -Vải có kích cỡ 20 x 30 cm hình chữ nhật -2 mảnh vải có kích cỡ 5 x 40 cm *HS quan sát *HS thực hành HS hoàn thành bước này trưng bày sản phẩm HS nghe RKN: .. SINH HOẠT TẬP THỂ 1/Các tổ tổng kết:Nêu những ưu điểm của tổ mình: -Nêu những tồn tại của tổ( có dẫn chứng) 2/ Lớp trưởng tổng kết và đánh giá chung của lớp: -Tuyên dương các bạn thực hiện tốt -Phê bình các bạn thực hiện chưa tốt 3/ GV tổng kết lớp: -Ưu điểm: * Học tập -Đi học đều -Có đầy đu ûdụng cụ học tập -phát biểu xây dựng bài tốt -Có chuản bị bài tốt,học bài đầy đủ -Các nhóm học tập ở nhà duy trì tốt -Kiểm tra thuộc bài, có chuẩn bị bài tốt - Tham gia dự thi đố vui để học -Hoàn thành tốt chủ điểm tháng : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO. * Các công tác khác: -Vệ sinh lớp sạch sẽ -Thực hiện ATGT nghiêm túc -Nề nếp học tập được giữ vững - Sinh hoạt Đội đúng lịch. -Hoàn thành tốt việc đóng góp tiền xây dựng *Hạnh kiểm: -Lễ phép với mọi người, thầy cô. - Thực hiện tốt chủ điểm tháng. -Tồn tại: -Còn một số bạn ồøn trong lớp -Một số ít chưa thuộc bài như: Du, Hùng - Chất lượng qua kiểm tra bài ở lớp chưa cao -Phương hướng tuần đến: * Học tập : -Tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã có -Ôn bài thật tốt để học tập có hiệu quả ,thực hiện tốt chủ điểm NOI GƯƠNG ANH BỘ ĐÔÏI CỤ HỒ -Thực hiện nghiêm túc QUYẾT TÂM THƯ trong kiểm tra -Tiếp tục chuâûn bị bài tốt học tuần 15 *Đạo đức:-Thực hiện tốt việc chào hỏi mọi người -Lễ phép với thầy cô giáo . -Thực hiện tốt ATGT *Các công tác khác-: -Tiếp tục thực hiện tốt ATGT . -Thực hiện vệ sinh môi trường “ XANH ,SẠCH ,ĐẸP “ -Phát động đồng phục trong toàn lớp

File đính kèm:

  • docT14L5.doc