Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 5 - Bài 5 - Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới (bản đẹp)

Tổ chức cho HS đàm thoại,trao đổi về các thông tin SGK

-Yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát ảnh.

câu hỏi:

? Em suy nghĩ gì khi đọc các thông tin và quan sát ảnh?

? Nêu ví dụ về mối quan hệ giữa nước ta với các nước mà em được biết

Kết luận

- Đọc,lớp theo dõi

-Làm việc cá nhân

- TL:-Tính đến tháng 10/2002Việt nam có 47 tổ chức hữu nghị song phương và đa phương.

- Đến thang 3/2003 Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia,trao đổi đại diện ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 5 - Bài 5 - Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới (bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 9A Tiết(tkb): Ngày giảngSĩ số:............Vắng........... Lớp 9B Tiết(tkb): Ngày giảng Sĩ số:............Vắng........... TIẾT 5 - BÀI 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới A. Mục tiêu bài học. 1; Kiến thức - Giúp hs hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. -Nêu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 2: Kỹ năng - HS biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ tiếp xúc. -Tham gia các hoạt động đoàn kết,hữư nghị do nhà trường địa phương tổ chức. 3.Thái độ - Có thái độ tôn trọng,thân thiện với người nước ngoài khi gặp gỡ tiếp xúc.. *Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:Kn tư duy phê phán ,kỹ năng suy nghĩ,giao tiếp,tìm kiếm và xử lí thông tin B. Chuẩn bị : 1. GV: SGK, SGV GDCD 9,tranh ảnh,bài thơ,bài báo về tình đoàn kết,hữu nghị giữa thiếu nhi và nhân dân ta với thiếu nhi và nhân dân thế giới. 2. HS : SGK,vở ghi 3.phương pháp: - Thảo luận nhóm,động naõ,đóng vai,dự án,phòng tranh.. - Tự liên hệ điêu tra tìm hiểu thực tế. C. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra Câu hỏi ? Thế nào là Bảo vệ hoà bình ? Em hãy nêu một số hoạt động bảo vệ hoà bình,chống chiến tranh do lớp ,trường em,nhân dân địa phương ,nhân dân cả nước ta cũng như nhân dân các nước đã tiến hành. Đáp án: - Hoà bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang... -Bảo vệ hoà bình là giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên....... Liên hệ:HS tự liên hệ 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài: Gv dẫn dắt từ bài cũ sang bài mới. HĐ2. Hướng dẫn tìm hiểu Đặt vấn đề Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt Tổ chức cho HS đàm thoại,trao đổi về các thông tin SGK -Yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát ảnh. câu hỏi: ? Em suy nghĩ gì khi đọc các thông tin và quan sát ảnh? ? Nêu ví dụ về mối quan hệ giữa nước ta với các nước mà em được biết Kết luận - Đọc,lớp theo dõi -Làm việc cá nhân - TL:-Tính đến tháng 10/2002Việt nam có 47 tổ chức hữu nghị song phương và đa phương. - Đến thang 3/2003 Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia,trao đổi đại diện ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới. - TL:HS tự liên hệ I.Đặt vấn đề -Tính đến tháng 10/2002Việt nam có 47 tổ chức hữu nghị song phương và đa phương. - Đến thang 3/2003 Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia,trao đổi đại diện ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới. - HS tự liên hệ HĐ3: Hướng dẫn tìm hiểu Nội dung bài học Chuyển ý ? Thế nào là tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới?Ví dụ ? ý nghĩa của tình hữu nghị hợp tác?Ví dụ minh hoạ? ?Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách hoà bình hữu nghị ntn? ? Là công dân-HS chúng ta phải làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị? Cho HS đọc tư liệu tham khảo Kết luận -TL:Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. -TL:Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội điều kiện để các nước,các dân tộc cùng hợp tác phát triển... -TL:Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách hoà bình hữu nghị với các dân tộc,các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới... -TL:Là công dân Việt Nam chúng ta có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết,hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ,cử chỉ,việc làm và sự tôn trọng,thân thiện trong cuộc sống hàng ngày. II.Nội dung bài học 1.Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. 2.Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội điều kiện để các nước,các dân tộc cùng hợp tác phát triển... 3.Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách hoà bình hữu nghị với các dân tộc,các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới... 4.Là công dân Việt Nam chúng ta có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết,hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ,cử chỉ,việc làm và sự tôn trọng,thân thiện trong cuộc sống hàng ngày HĐ 4: Luyện tập - HD học sinh làm bài tập 1,2,3 SGK/19. Làm bài tập . Lên bảng trình bày. Chơi trò chơi sắm vai (Bài tập 2) III: Bài tập Đáp án Bài tập 1: Các hoạt động: - Tham gia giao l­u víi c¸c b¹n tr­êng kh¸c. (V¨n nghÖ, TDTT) - NiÒm në, chµo ®ãn b¹n bÌ nước ngoµi. - Tham gia các hoạt động nhân đạo. - Viết thư cho bạn bè quốc tế. Bµi 2: a. Góp ý bạn→ xin lỗi người nước ngoài , giúp đỡ tận tình. b. Tham gia tích cực, đóng góp ý kiến, hòa nhã, thân thiện chứng tỏ lòng hiếu khách. Bài 3: HS sưu tầm. 3. Củng cố: - Yêu cầu Hs khái quát nội dung toàn bài 4. Dặn dò: - Học bài cũ - Làm các bài tập 3 ,4SGK/19 - Xem nội dung bài 6: Hợp tác cùng phát triển Nhận xét

File đính kèm:

  • doct5hagiang.doc
Giáo án liên quan