Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 2

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra vào lớp. Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” (Lớp 2) và “Lò cò, tiếp sức” (Lớp 3).

- Yêu cầu: HS thuần thục động tác và cách báo cáo (to, rõ, đủ nội dung báo cáo); Biết chơi trò chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.

- Giáo dục HS ý thức chấp hành tốt những quy định, yêu cầu giờ học; Tích cực tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; Có tinh thần đoàn kết.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tiết: 2 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thời gian:35 phút Ngày dạy: … / … / 20… ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra vào lớp. Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” (Lớp 2) và “Lò cò, tiếp sức” (Lớp 3). - Yêu cầu: HS thuần thục động tác và cách báo cáo (to, rõ, đủ nội dung báo cáo); Biết chơi trò chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. - Giáo dục HS ý thức chấp hành tốt những quy định, yêu cầu giờ học; Tích cực tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; Có tinh thần đoàn kết. II. SÂN BÃI, DỤNG CỤ: - Cơ sở vật chất: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Giáo viên: Còi, 4 lá cờ, kẻ sân trò chơi . - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG P P TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1/ Nhận lớp: - Tập hợp lớp, kiểm tra sức khoẻ học sinh. - Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh lên chào và báo cáo - Phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € ĐH (1) 2/ Khởi động: - Đứng vỗ tay hát - Chơi trò chơi tìm người chỉ huy. 1 – 2’ 2 – 3’ B/ PHẦN CƠ BẢN: 25 phút 1/ Ôn bài cũ: * Đội hình đội ngũ: Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. - Thi đua trình diễn theo tổ. - Gv và Hs nhận xét 2 – 3 lần € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH (1) 2/ Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”: - Cho HS khởi động: chạy tại chỗ và hô to theo nhịp: 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4, … - Nêu tên động tác, giải thích và nêu yêu cầu. - Cho làm mẫu, chơi thử , chơi thật. - Thi đua 10 – 12’ 1 – 2’ € € € € € € € € € € 2 – 3 lần/ 1 trò chơi € € € € € € € € € € € € C/ PHẦN KẾT THÚC: 5 phút € € € € € € € € € € € € 1/ Động tác thả lỏng: Đi chậm theo vòng tròn vỗ tay và hát. 1 – 2’ 2/ Hệ thống bài: Gọi học sinh nêu lại những nội dung đã học 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét giờ học, tuyên dương, dặn về nhà tập lại các động tác đã học, cách chào, báo cáo 1 – 2’ Rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyệt của tổ trưởng Duyệt của BGH Người soạn Cao Văn Hiền

File đính kèm:

  • docBai 2.doc