Giáo án môn Toán Lớp 5 cả năm

I .Mục tiêu :

 - Củng cố khái niệm ban đầu về phân số ; đọc , viết phân số .

- Ôn tập cách viết thương , viết số tự nhiên dưới dạng số thập phân .

- Giáo dục lòng ham thích môn học .

II. Đồ dùng dạy học :

- Các tấm bìa và vẽ như các hình vẽ trong SGK .

III. Các hoạt động dạy học :

1. Kiểm tra bài cũ : KT đồ dùng , sách vở của HS.

 

doc175 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 1451 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 5 cả năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhau sau khi đưa thêm nhiều ví dụ minh hoạ. HĐ3 : Luyện tập thực hành Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề rồi làm bài. GV nhận xét và cho điểm. Bài 2: Gọi 1 HS đọc đề toán rồi 1 HS khác giải thích yêu cầu của đề. Yêu cầu HS làm bài, GV nhận xét Bài 3: Gọi HS đọc đề rồi tự làm bài 3. Củng cố, dặn dò : - Nhắc lại, ghi nhớ. GV tổng kết tiết học. Thứ ba ngày tháng 9 năm 2007 Tiết 37: So sánh 2 số thập phân I. Mục tiêu: - Biết so sánh 2 số thập phân với nhau - áp dụng so sánh 2 số thập phân để sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé - Rèn kỹ năng so sánh số thập phân II. Đồ dùng : Bảng phụ viết sẵn nội dung cách so sánh 2 số thập phân như trong SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 1. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 2 học sinh lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết trước. GV nhận xét cho điểm a) Giới thiệu bài b) Hướng dẫn tìm cách so sánh 2 số thập phân có phần nguyên khác nhau: - GV cho HS làm bài toán SGK và rút ra kết luận về cách so sánh 2 số TP. Hướng dẫn so sánh hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau. - Gv nêu bài toán - GV gọi HS trình bày cách so sánh của mình sau đó nhận xét và giới thiệu cách so sánh như SGK c)Luyện tập - Thực hành: Bài 1 - HS đọc đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm bài Bài 2 - GV hướng dẫn HS thực hiện như bài 1 Bài 3 - GV tổ chức cho HS làm bài tương tự như bài 2 - GV nhận xét và cho điểm HS - HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học - HS trao đổi để tìm cách so sánh 8,1m và 7,9 m - HS rút ra KL như SGK. - HS nghe và ghi nhớ yêu cầu của bài toán - HS trao đổi so sánh 2 số. - 1 số học sinh nêu ghi nhớ SGK. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - HS nhận xét bạn làm bài đúng/ sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng. - HS làm bài 2. Bài mới: 3. Củng cố, dặn dò: - GV yêu cầu HS nhắc lại so sánh 2 số thập phân - 1 HS nhắc lại trước lớp, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến Thứ ba ngày tháng 9 năm 2007 Tiết 38: Luyện tập I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng so sánh 2 số thập phân, sắp xếp các số thập phân theo thứ tự xác định - Làm quen với 1 số đặc điểm về thứ tự của các số thập phân - Giáo dục ý thức cẩn thận, chính xác. II. Đồ dùng : Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS nhắc lại cách so sánh 2 số thập phân 2. Bài mới: - HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học - HS đọc thầm đề bài và nêu - HS nhận xét bài bạn làm đúng hay sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng - 1 HS lên bảng làm bài - 1 HS chữa bài - 1 HS nêu cách sắp xếp theo thứ tự đúng - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp - HS có thể trao đổi với nhau để tìm cách làm - HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - HS cả lớp làm bài a) Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài b) Hướng dẫn luyện tập Bài 1 - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán và nêu cách làm. - GV gọi HS chữa bài trên bảng lớp của bạn - GV yêu cầu HS giải thích cách làm của từng phép so sánh trên - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 2 - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - GV nhận xét và cho điểm HS Bài 3 - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán - GV yêu cầu HS khá tự làm bài, sau đó đi hướng dẫn các HS kém - GV gọi 1 HS khá nêu cách làm của mình. Bài 4 - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán - GV gọi 1 HS khá lên bảng làm bài, sau đó đi hướng dẫn các HS kém làm bài - GV nhận xét và cho điểm HS 3. Củng cố, dặn dò - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. Thứ ba ngày tháng 9 năm 2007 Tiết 39: Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Đọc, viết so sánh các số thập phân. - Tính nhanh bằng cách thuận tiện. - Rèn kĩ năng tính. - Giáo dục ý thức nhanh linh hoạt. II. Đồ dùng: Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét 2. Bài mới: - HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học - Nhiều HS đọc trước lớp - HS viết số - HS làm bài - HS đọc thêm đề bài trong SGK - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập a) Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài: chúng ta cùng luyện tập về đọc, viết, so sánh các số thập phân, luyện tính bằng cách thuận tiện b) Hướng dẫn luyện tập Bài 1 - GV viết các số thập phân lên bảng và chỉ cho HS đọc - GV có thể hỏi thêm HS về giá trị theo hàng của các chữ số trong từng số thập phân. Bài 2 - GV gọi 1 HS lên bảng viết số, yêu cầu HS cả lớp viết vào vở bài tập. Bài 3 - GV tổ chức cho HS làm bài tương tự như tổ chức làm bài tập 2. Bài 4 - GV yêu cầu HS đọc đề bài - GV hỏi HS: làm thế nào để tính được giá trị của các biểu thức trên bằng cách thuận tiện - GV chữa bài và cho điểm HS 3. Củng cố, dặn dò - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị cho bài học sau Thứ ba ngày tháng 9 năm 2007 Tiết 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân I. Mục tiêu - Ôn tập về bảng đơn vị đo độ dài: mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài liền kề và quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng - Luyện cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau - Giáo dục ý thức vận dụng thực tế linh hoạt II. Đồ dùng : Kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài nhưng để trống trên các đơn vị III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 1. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét 2. Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Giảng bài: HĐ 1: Bảng đơn vị đo độ dài - GV treo bảng đơn vị đo độ dài, yêu cầu HS nêu các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ bé đến lớn + Mối quan hệ giữa mét và đề-ca-met, … ịMối quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề nhau. HĐ 2: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân - GV hướng dẫn HS làm VD như SGK. HĐ3: Luyện tập: Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 2: - GV gọi HS đọc đề bài toán - GV gọi 1 HS khá và yêu cầu. Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài - 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét. 1 HS lên viết các đơn vị đo độ dài vào bảng. - HS nghe bài toán - HS cả lớp trao đổi để tìm cách làm. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 2 phần, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - HS đọc đề bài trong SGK. - 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập  3. Củng cố, dặn dò: - GV tổng kết tiết học. - Dặn dò HS về nhà làm các bài tập Thứ ba ngày tháng 9 năm 2007 Tiết 41: Luyện tập I. Mục tiêu: - Cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân trong các trường hợp đơn giản - Giáo dục ý thức vận dụng thực tế II. Các hoạt động dạy học chủ yếu 1. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập. GV nhận xét và cho điểm - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn luyện tập: Bài 1 - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài - GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS Bài 2 - GV yêu cầu HS làm bài - GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 3 - GV nhắc HS cách làm bài tập 3 tương tự như cách làm bài tập 1. Bài 4 - GV nhận xét các cách mà HS đưa ra - GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại - GV chữa bài và yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - 1 HS chữa bài của bạn, HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. - 1 HS đọc yêu cầu - HS thảo luận, sau đó 1 số HS nêu ý kiến trước lớp. - HS đọc đề bài trước lớp - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. - HS đọc thầm đề bài trong SGK - HS trao đổi và tìm cách làm - 1 số HS trình bày cách làm của mình - HS cả lớp theo dõi bài làm mẫu phần a); c) 3. Củng cố & dặn dò - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau Thứ ba ngày tháng 9 năm 2007 Tiết 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân I. Mục tiêu: - Ôn tập về bảng đơn vị đo khối lượng, quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng liền kề; quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thông dụng - Biết cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, dạng đơn giản - Giáo dục ý thức vận dụng thực tế sáng tạo II. Đồ dùng dạy học: Bảng đơn vị đo khối lượng kẻ sẵn nhưng để trống phần ghi tên các đơn vị đo III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 1. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước. GV nhận xét và cho điểm - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét 2. Bài mới - HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học. - 1 HS kể trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến - HS viết để hoàn thành bảng - HS nghe yêu cầu của ví dụ - HS thảo luận, 1 số HS trình bày cách làm của mình trước lớp - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 phần, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập a) Giới thiệu bài b)Ôn tập về các đơn vị đo khối lượng Bảng đơn vị đo khối lượng - GV yêu cầu HS kể tên các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn - GV gọi 1 HS lên bảng viết các đơn vị đo khối lượng. Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề - GV viết lên bảng mối quan hệ trên - GV hỏi tổng quát Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng - HS nêu mối quan hệ giữa đơn vị KL Hướng dẫn viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - HS thảo luận để tìm số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống. Luyện tập - thực hành Bài 1: - HS đọc đề bài và tự làm bài - GV chữa bài và cho điểm HS Bài 2: - GV gọi đọc đề bài toán. Bài 3: - GV gọi HS đọc đề bài - GV chữa bài và cho điểm HS làm bài trên bảng lớp 3. Củng cố & dặn dò - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau

File đính kèm:

  • docbo giao an toan 5 ca nam.doc