Giáo án môn Toán 5 - Tuần 7

TOÁN

KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

I MỤC TIÊU

Giúp HS :

- Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân dạng đơn giản

- Biết đọc viết số thập phân dạng đơn giản

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV Bảng phụ chép sẵn bài tập

HS VBT

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A KHỞI ĐỘNG

On định

B KIỂM BÀI CŨ Kiểm tra

-GV nhận xét chung về bài làm của HS

-Sửa những bài còn sai nhiều

-Tuyên dương HS học tiến bộ

C DẠY BÀI MỚI

HĐ1 Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 5 - Tuần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU Giúp HS : - Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân dạng đơn giản - Biết đọc viết số thập phân dạng đơn giản II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ chép sẵn bài tập HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Oån định B KIỂM BÀI CŨ Kiểm tra -GV nhận xét chung về bài làm của HS -Sửa những bài còn sai nhiều -Tuyên dương HS học tiến bộ C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân - GV hướng dẫn HS nêu nhận xét từng hàng trong bảng a để nhận ra : 1 dm hay 1 dm thành 0,1 m 10 - GV hỏi các phân số TP 1 , 1 , 1 được viết thành những số nào ? 10 100 1000 - HS nêu xong , GV chốt : những số 0,1 , 0,01 , 0,001 là những số thập phân - GV tiến hành tương tự ở phần b nhưng cho HS nói và chốt ý 0,5 ,0,07, 0,009 là những số thập phân HĐ2 Thực hành đọc viết số TP ( dạng vừa học ) Bài 1 Đọc các PSTP và số TP trên các vạch của tia số Bài 2 Viết các số TP thích hợp vào chỗ chấm Bài 3 Viết PSTP và STP vào chỗ trống Bài 4 So sánh D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Trò chơi viết số thập phân từ những PSTP ( dạng đã học ) -Nhận xét tiết học -Dặn bài 2,3 VBT Vài em lên sửa bài HS nêu nhận xét 1dm hay 1 dm thành 0,1 dm 10 1 cm hay 1 cm thành 0,01 cm 100 1 mm hay 1 mm thành0,001mm 1000 HS làm miệng HS làm bảng con HS làm SGK HS làm vở Thi đua nhóm (4nhóm ) TOÁN TIẾT 32 KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (TT) I MỤC TIÊU Giúp HS : - Nhận biết khái niệm ban đầu về số TP và cấu tạo của STP - Biết đọc viết số TP dạng đơn giản thường gặp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2,3, 4 VBT tiết 32 HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Khái niệm số TP - Kiểm tra bài tập ở nhà của HS - Sửa bài 2,3 VBT tiết 31 -Nhận xét , tuyên dương C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Tiếp tục giới thiệu khái niệm ban đầu về số TP - GV treo bảng SGK - GV làm mẫu 1 hàng 2m 7 dm hay 2m và 7 m thành 7 m hay 2,7m 10 - Yêu cầu HS tự nêu các hàng còn lại GV giới thiệu các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 là các số TP - Hỏi : +Số TP gồm những phần nào ? + Những chữ số nào thuộc phần nguyên ? thuộc phần TP ? - GV chốt ý , gọi HS nhắc lại - Yêu cầu HS tự tìm thêm ví dụ về số TP và phân tích phần nguyên , phần thập phân HĐ2 Thực hành Bài 1 Nêu phần nguyên và phần TP Bài 2 Viết thành số TP rồi đọc số Bài 3 a/ Viết thành PSTP b/ Viết thành hỗn số có chứa PSTP D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Hỏi lại ghi nhớ - Dặn làm bài 3 , 4 VBT tiết 32 - Nhận xét tiết học HS lấy VBT 2 em sửa bài Quan sát bảng Lắng nghe HS phát biểu Vài em nêu * 8m56cm hay 8m và 56 m thành 56 m 100 đọc là tám phẩy năm mươi sáu mét * 0m 195 mm hay 0m và 195 m thành 0,195 m 1000 Vài em trả lời 2,3 em nhắc lại HS làm miệng HS làm bảng con HS làm vở , 2 em làm bảng phụ để sửa bài TOÁN TIẾT 33 HÀNG CỦA SỐ TP , ĐỌC VIẾT SỐ TP I MỤC TIÊU Giúp HS : - nhận biết tên các hàng của số TP (dạng đơn giản thường gặp ) quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nhau - Nắm được cách đọc viết số TP II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Kẻ sẵn bảng phóng to SGK HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Khái niệm số TP (tt) - Kiểm tra bài tập làm nhà của HS -Sửa bài -Hỏi : Cấu tạo của số TP như thếnào ? -Nhận xét , tuyên dương C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Giới thiệu các hàng , giá trị của chữ số , đọc viết số TP -GV treo bảng -Yêu cầu HS quan sát bảng và nêu tên các hàng - Hỏi : + Kể tên hàng của phẩn nguyên ? + Kể tên hàng của phần TP ? + Hai hàng liên tiếp nhau gấp kém nhau bao nhiêu lần ? - GV chốt ý - GV yêu cầu HS tự nêu cấu tạo của từng phần trong số TP 375,406 và 0,1985 - Yêu cầu HS tự nhận xét và nêu cách đọc , viết số TP -GV chốt theo ghi nhớ HĐ3 Thực hành Bài 1 Đọc số TP , nêu phần nguyên , phần TP và số đơn vị của mỗi hàng Bài 2 Viết số TP D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Hỏi lại ghi nhớ - Trò chơi Con số vui nhộn * GV cho 5 HS , mỗi em mang một số trong đó có một em mang dấu phẩy và đứng theo vị trí thẳng hàng ( ví dụ 0,1995) * Các em di chuyển để lần lượt hình thành các số TP khác nhau * Mỗi bạn ở lớp chia thành các nhóm đọc nhanh các số và ghi vào bảng con . * Nhóm nào có nhiều bạn làm nhanh và đúng thì thắng - GV nhận xét , tuyên dương -Dặn bài 1,2 VBT tiết 33 -Nhận xét tiết học HS lấy VBT 2 em trả lời câu hỏi Quan sát bảng Vài em trả lời 3,4 em nêu cấu tạo và đọc hai số đã cho HS dựa trên nhận xét nêu cách đọc , viết HS làm miệng HS làm bảng con Vài em nhắc lại ghi nhớ Chơi theo nhóm TOÁN TIẾT 34 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Giúp HS : - Biết cách chuyển một PSTP thành hỗn số rồi thành số TP - Củng cố về tính giá trị biểu thức số có phép nhân và phép chia II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập 2 SGK HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Hàng của số TP , đọc viết số TP - Kiểm tra bài tập ở nhà -Gọi HS sửa bài 1,2 VBT tiết 33 - Hỏi lại các hàng và cách đọc viết số TP C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Chuyển thành PSTP rồi thành hỗn số Bài 2 Chuyển PSTP thành số TP rồi đọc số TP Bài 3 Tính bằng hai cách khác nhau D CỦNG CỐ DẶN DÒ - HS đôi bạn chấm bài -GV kiểm tra , nhận xét bài làm và mức độ hiểu của HS -Nhận xét tiết học HS mở VBT 2 em sửa bài Vài em trả lời HS làm bảng con HS làm vở , 1 em làm bảng phụ HS làm vở , 1 em làm bảng phụ TOÁN TIẾT 35- SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU I MỤC TIÊU Giúp HS nhận biết : viết thêm số 0 vào bên phải phần TP hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải của số TP thì giá trị số TP không đổi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi sẵn bài tập 4 SGK HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập - GV kiểm tra bài làm nhà của HS - Gọi HS sửa bài -Chấm và nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Phát hiện đặc điểm số TP a/ GV yêu cầu HS tự biến đổi 9dm và 90 cm ra m - Dựa trên biến đổi HS nhận xét rút ra ghi nhớ như SGK - GV cho thêm một số ví dụ để HS tìm số TP bằng nhau : + 8,75 = . . . . + 12 = . . . + 8,75000= . . . HĐ3 Luyện tập thực hành Bài 1 HS làm bảng con Bài 2 HS làm bảng con Bài 3 và 4 HS làm vở , GV hướng dẫn HS sửa , chấm bài D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Gọi HS nhắc lại ghi nhớ -Nhận xét tiêt học - Chuẩn bị So sánh số TP Mở VBT 2 em sửa bài HS tự biến đổi nháp 1 em lên bảng làm Vài em nêu nhận xét HS nêu miệng Làm cá nhân , 1 em làm bảng phụ HS đôi bạn đổi sửa bài Vài em nhăc lại

File đính kèm:

  • docTUAN 7.doc