Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 21 đến tiết 36

A.CHUẨN BỊ:

I/ Mục đích- yêu cầu:

 Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy đạp sau,xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.

Nhảy xa: Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Yêu cầu học sinh biết phôí hợp chạy đà ,giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi.

II.Địa điểm - phương tiện: hố cát nhảy xa, cuốc

B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc28 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 21 đến tiết 36, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thiệu luật đá cầu, ôn một số kỹ thuật. Đấu tập II.Địa điểm - phương tiện: hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 2. Nhảy xa: Ôn: - Bật nhảy tại chỗ ko co gối và co gối - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3.Đá cầu - Ôn một số kỹ thuật + cách di chuyển + đứng đối diện 2 người chuyền cầu. + Tập tâng càu bằng đùi + Đá cầu chính diện bằng mu bàn chân. - Giới thiệu luật môn đá cầu. Đấu tập * * * * * * * * * * * * III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. -trong tập luyện ném bóng HS chưa phối hợp nhịp nhàng giữa tay với 4 bước đà. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2l 4l 5phút 4l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. x x x x x x Giáo viên QS sửa sai cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 31 kiểm tra - nhảy xa Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I/ Mục đích- yêu cầu: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi Yêu cầu trong quá trình kiểm tra học sinh thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên đề ra. II.Địa điểm - phương tiện:,hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 2. Nội dung kiểm tra nhảy xa : Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích * Cách cho điểm: Điểm 9 –10 Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 2,8m(nữ),3,2m(nam) Điểm 7 –8 Thực hiện đúng 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – trên không,kỹ thuật tiếp đất còn sai sót. thành tích 2,2m-2,8m(nữ). 2,9m – 3,2m(nam) Điểm 5 – 6 Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Thành tích 2,2m –2,5m(nữ),2,6m –2,9m(nam) Điểm 3 –4 không hình thành đượcgiai đoạn trên không.Thành tích2,2m( nữ), 2,6m( nam) III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 5phút 4l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Mỗi học sinh nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5-6 học sinh ĐHKT GV x x x x x x cb x x x x x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 32. nhảy cao - đá cầu Ngày soạn. Ngày dạy A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Nhảy cao: Tập một số động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lặng sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng, trò chơi “ Lò cò tiếp sức” - Chạy bền: trò chơi “ Người thừa thứ 3” - Yêu cầu: thực hiện tương đối chính xác từng kỹ thuật II.Địa điểm - phương tiện: Sân tập. B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao *Một số động tác bổ trợ và phát triển thể lực - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đà một bước giậm nhảy đá lăng; - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 2.Chạy bền trò chơi “Nhảy dây bền” Giáo viên phổ biến trò chơi và cách chơi III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ mỗi đ/t 2Lx8N 38’ 3L 3L 3L 3 hiệp 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV làm mẫu phân tích cho học sinh tập và quan sát sửa sai GV làm mẫu ĐHTL * * * * * * * * * * * * cb - Từng nhóm thực hiện trong thời gian 4’. - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học. - Học sinh chúc giáo viên Tiêt 33 35: Ôn tập kiểm tra học kỳ Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: * Ôn tập kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua’ yêu cầu tập tương đối chính xác các giai đoạn chạy đà- giậm nhảy- trên không- tiếp đất * Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua theo mức xà quy định trọng tâm là kĩ thuật giậm nhảy và qua xà. II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, đệm, cột, xà nhảy cao B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ ôn tập và giờ kiểm tra - GVđọc biểu điểm để học sinh phấn đấu Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: * Tiết 31-32 ôn tập kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn giậm nhảy: + Giai đoạn trên không và tiếp đất *kết hợp cả 4 giai đoạn trên Tiết 34-35 * Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao “bước qua” theo mức xà quy định *Cách cho điểm: - Đ 9-10 thực hiện đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn, thành tích 0,90( nam),0,80( Nữ) -Điểm 7-8 thực hiện đúng kĩ thuật qua xà, các giai đoạn khác còn sai sót nhỏ , thành tích 0,90( nam),0,80( Nữ) - Điểm 5-6 thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn, , thành tích 0,90( nam),0,80( Nữ) - Điểm 3-4 chưa hình thành được kĩ thuật qua xà, mặcdù chạyđà,giậm nhảy tốt III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ ôn tập và kiểm tra, giáo viên công bố điểm - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Nội dung ôn tập phù hợp với khả năng của học sinh nên kết quả tập luyện đạt kết quả tốt -Kết quả kiểm tra đạt tươngđối tốt song vẫn còn 3 học sinh còn rất yếu 10’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 30’ Mỗi mức xà 2l/1hs 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ở đội hình cự ly giãn cách một sải tay - Yêu cầu khi chạy cần tăng dần độ dài bước chạy và tốc độ bằng cách tích cực đạp sau kết hợp nâng thân sau đó duy trì tốc độ cho đến khi giậm nhảy Động tác giậm nhảy mạnh và nhanh , nhưng phải phối hợp chính xác, ăn nhịp giữa chạy đà và giậm nhảy góc độ hợp lý mới đạt thành tích cao. Yêu cầu khi tiếp đất chân phải trùng gối. - Cho học sinh tập nâng dần mức xà. ĐHTL ** ** * * * * * * * * * * - Hình thức kiểm tra:mỗi h/s nhảy thử một lần - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 h/s nhảy thử song lần lượt bươc vào kiểm tra lấy điểm ĐHKT ** ** GV * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học,giờ kiểm tra ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m Gv Tiết 36: kiểm tra tiêu chuẩn rltt Ngày dạy: A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: Kiểm tra chạy 500m( nam, nữ) có tính thời gian và không tính thời gian II.Địa điểm - phương tiện: Đường chạy, đệm, cột xà nhảy cao B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra - GVđọc biểu điểm đẻ học sinh phấn đấu Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1. Chạy bền: * Kiểm tra kĩ thuật chạy bền *Cách cho điểm: - Điểm 9-10 chạy đạt mức “ Khá’ theo tiêu chuẩn RLTT -Điểm 7-8 : chạy đạt mức “Đạt”theo tiêu chuẩn RLTT. - Điểm 5-6 :chạy hết cự ly không tính thời gian. - Điểm 3-4 : không chạy hết cự li quy định. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Mức điẻm đề ra còn thấp nên kết quả học sinh đạt rất cao. 10’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 30’ 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ở đội hình cự ly giãn cách một sải tay ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * Hình thức kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4-5 h/s - Mỗi học sinh chỉ tham gia kiểm tra một lần,những học sinhcó giấy xác nhận của bác sĩ không được tập TDTT thì không phải kiểm tra. Những học sinh có thể lực kém hoặc sức khỏe không bình thường có thể chạy 200m-400m không tính thời gian ĐHKT GV * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docTD9 -Ban sua.doc