Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn: Tin học 6 trường THCS Phong Lạc - Đề 2

I.Lý thuyết

A.Trắc nghiệm ( 1 điểm)

Câu 1: Hệ điều hành là:

A. Một phần cứng máy tính

B. Một phần mềm hệ thống

C. Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin

D. Phần mềm ứng dụng

Câu 2 Thiết bị nhập thông tin của máy tính gồm:

A. Bàn phím, chuột, máy in B. Bàn phím, màn hình, máy quét ảnh

C. Chuột, máy quét ảnh, bàn phím D. Webcam, máy in, bàn phím

 

B. Tự luận ( 2 điểm)

Câu 1: Thông tin là gì? Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin.

Câu 2: Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì?

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn: Tin học 6 trường THCS Phong Lạc - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phong Lạc Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II Lớp: 6A Môn: Tin học 6 Họ và tên:.. Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của thầy ( cô ) Đề 2 I.Lý thuyết A.Trắc nghiệm ( 1 điểm) Câu 1: Hệ điều hành là: A. Một phần cứng máy tính B. Một phần mềm hệ thống C. Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin D. Phần mềm ứng dụng Câu 2 Thiết bị nhập thông tin của máy tính gồm: A. Bàn phím, chuột, máy in B. Bàn phím, màn hình, máy quét ảnh C. Chuột, máy quét ảnh, bàn phím D. Webcam, máy in, bàn phím B. Tự luận ( 2 điểm) Câu 1: Thông tin là gì? Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin. Câu 2: Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì? II. Thực hành ( 7 điểm) Câu 1. Thực hiện mở My computer, xem nội dung ổ đĩa D,xem nội dung thư mục. Câu 2: Tạo một thư mục mới trên ổ đĩa D, đổi thư mục mới thành tên tên học sinh và xóa thư mục vừa đổi tên. Câu 3: Mở một tệp tin Word bất kỳ trong ổ đĩa D, đổi tên tệp tin đó thành tên baithi.doc Câu 4: Tạo thư mục LOP6A và sao chép tệp tin baithi.doc vào thư mục LOP6A Bài làm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docĐỀ THI HỌC KỲ I lop HOC SINH 6 DE 2.doc
Giáo án liên quan