Đề kiểm tra phổ cập Môn thi: Toán – Lớp 1 TrườngTH&THCS Vĩnh ChâuB

Bài 1: Viết các số sau (2điểm)

 Ba mươi bảy : chín mươi :

 Bài 2: (2 điểm)

Viết các số : 70 , 89, 50, 13, 99 theo thứ tự:

a. Từ bé dến lớn:

b. Từ lớn đến bé:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra phổ cập Môn thi: Toán – Lớp 1 TrườngTH&THCS Vĩnh ChâuB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTH&THCS Vĩnh ChâuB ĐỀ KIỂM TRA PHỔ CẬP Môn thi: Toán – Lớp 1 Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . Thời gian: 35 phút Lớp: Một Bài 1: Viết các số sau (2điểm) Ba mươi bảy :………… chín mươi :………… Bài 2: (2 điểm) Viết các số : 70 , 89, 50, 13, 99 theo thứ tự: a. Từ bé dến lớn:……………………………………………………………………… b. Từ lớn đến bé:……………………………………………………………………… Bài 3: Đặt tính rồi tính: (4điểm) 48 + 10 99 – 9 72 + 14 86 - 12 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4: (2 điểm) Mai có 78 bông hoa, Mai tặng bạn hết 8 bông hoa. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu bông hoa? (1 điểm) Bài giải HƯỚNG DẪN CHẤM THI PHỔ CẬP MÔN TOÁN LỚP 1 Bài 1: (2điểm) Viết mỗi số đạt 1 điểm Ba mươi bảy :37 chín mươi : 90 Bài 2: (2 điểm) Viết mỗi câu đạt 1 điểm Viết các số : 70 , 89, 50, 13, 99 theo thứ tự: a. Từ bé dến lớn:13, 50, 70, 89, 99. b. Từ lớn đến bé:99, 89, 70, 50, 13. Bài 3: (4 điểm) Tính đúng mỗi phép đạt 1 điểm tính 48 27 90 50 + 10 - 5 - 40 + 40 58 22 50 90 Bài 4: Mai có 78 bông hoa, Mai tặng bạn hết 8 bông hoa. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu bông hoa? (2 điểm) Bài giải Số bông hoa Mai còn lại là: ( 1 điểm) 78 – 8 = 70 ( bông hoa) ( 0,5 điểm) Đáp số: 70 bông hoa. ( 0,5điểm)

File đính kèm:

  • docTOAN L1 HKII 07-08.doc
Giáo án liên quan