Đề kiểm tra học kì I (năm học 2012 – 2013) môn: Tin 6 trường THCS Trần Phú

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 3.0 điểm

 Câu I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả thích hợp đúng: (1.5 điểm)

 Câu a:Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin được gán một tên và lưu trên bộ nhớ ngồi được gọi là:

 A.biểu tượng B.tệp C. bảng chọn D. hộp thoại

 Câu b. Thông tin trong máy tính thường được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy tính không bị mất?

 A. Trên các thiết bị lưu trữ thông tin như đĩa cứng, đĩa mềm.

 B. Trong bộ nhớ trong (RAM).

 C. Trên màn hình máy tính.

 Câu c. Tên tệp thường có mấy phần:

 A. Chỉ có phần tên.

 B. Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau

 C. Hai phần, phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.

Câu II. Kết nối cột A với cột B để có các thao tác với chuột. (0. 75điểm)

 

doc5 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 1660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I (năm học 2012 – 2013) môn: Tin 6 trường THCS Trần Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học 2012 – 2013) Trường THCS Trần Phú Môn: tin 6 Tổ :Toán -Lý -Tin GV : Lê Khắc Thận A/THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: - Hình thức kiểm tra:Trắc nghiệm(30%) và tự luận (70%) Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Thông tin, dạng thông tin KT : Biết các khái niệm liên quan các dạng thông tin. KN : xác định được các dạng thông tin cơ bản. . Số câu C1 1C Số điểm % 1,5đ 15% 1,5đ 15% Thao tác với chuột. KT : Biết cách sử dụng phần mềm, sử dụng chuột,Mario KN : các thao tác chính khi sử dụng chuột Số câu C2 C6 2C Số điểm % 0,5đ 5% 0,5đ 5% 1,0đ 25% Hoạt động của HĐH máy tính KT: Biết cơ chế hoạt động của máy tính. Số câu C3 1C Số điểm % 0,75đ 7,5% 0,75đ 7,5% Tổ chức thông tin trong máy tính KT: Nắm được cơ chế hoạt động của máy tính. Biết tác dụng của một số lệnh KN: Thông tin trong máy tính thường được lưu trữ ở đâu Số câu C1,2,3 C2a C2b 5C Số điểm % 1,5đ 15% 1,25đ 12,5% 1,25đ 12,5% 4,0đ 70% Hệ điều hành Windows. KT: Tập tin thư nục các thao tác chính với thư mục và tệp tin KN:Tạo thư mục con của thư mục C3a C3b,c 3C 1đ 10% 2,0đ 20% 3,0đ 30% TS điểm % 3,5đ 35% 3,5đ 35% 3,0đ 30% 10,0đ 100% Họ và tên: ........................................Lớp: 6.... KIỂM TRA HOC KÌ I. Môn: Tin học. ĐỀ A PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 3.0 điểm Câu I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả thích hợp đúng: (1.5 điểm) Câu a:Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin được gán một tên và lưu trên bộ nhớ ngồi được gọi là: A.biểu tượng B.tệp C. bảng chọn D. hộp thoại Câu b. Thông tin trong máy tính thường được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy tính không bị mất? A. Trên các thiết bị lưu trữ thông tin như đĩa cứng, đĩa mềm.......... B. Trong bộ nhớ trong (RAM). C. Trên màn hình máy tính. Câu c. Tên tệp thường có mấy phần: A. Chỉ có phần tên. B. Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau C. Hai phần, phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm. Câu II. Kết nối cột A với cột B để có các thao tác với chuột. (0. 75điểm) A B Thao tác Thao tác cụ thể 1.Nháy chuột. 2. Kéo thả chuột. 3.Nháy nút chuột phải. 4. Di chuyển chuột. 5. Nháy đúp chuột . a. Nháy nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái chuột. b. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng. c. Nhấn và giữ nút trái chuột di chuyển chuột tới đích và thả tay. d. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. e. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. 1......; 2........; 3...........; 4...........; 5...........; Câu III. Điền các cụm từ thích hợp sau đây: tương tác, phần cứng, phần mềm, thông tin vào các khoảng trống (....) dưới đây trong các câu dưới đây để được các câu đúng: (0.75 điểm) Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị..............................của máy tính và tổ chức thực hiện các...................................trong máy tính. Ngòai ra hệ điều hành còn có nhiệm vụ tổ chức, quản lí ........................trên máy tính và cung cấp môi trường để người sử dụng ............................với máy tính. PHẦN II: TỰ LUẬN. (7.0 điểm). Câu 1. (1.5 điểm) Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin. Câu 2. (2.5 điểm) a/ Nêu các thao tác chính với thư mục và tệp tin. b/ Muốn tạo thư mục con của thư mục TOAN 6 có tên là SACH GK ta thực hiện những thao tác nào? Câu 3.(3.0 điểm). Cho cây thư mục như hình bên: Hình 2 Hình 1 D: Thuvien Phonghoc Phongmay KHTN KHXH Van.doc Su.doc May1 May2 a/ Em hãy viết đường dẫn tới tệp tin Su.doc.(Hình 2) b/ Em hãy viết đường dẫn tới thư mục SO HOC và thư mục SO TU NHIEN(Hình 1) c/ Nêu các thư mục con của thư mục SO HOC.(Hình 1) Họ và tên: ........................................Lớp: 6.... KIỂM TRA HOC KÌ I. Môn: Tin học. ĐỀ B PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 3.0 điểm Câu I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời là thích hợp: (1.5 điểm) Câu a:Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin được gán một tên và lưu trên bộ nhớ ngồi được gọi là: A. bảng chọn B. biểu tượng C. hộp thoại D. tệp Câu b. Thông tin trong máy tính thường được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy tính không bị mất A. Trên màn hình máy tính. B. Trong bộ nhớ trong (RAM). C. Trên các thiết bị lưu trữ thông tin như đĩa cứng, đĩa mềm.......... Câu c. Tên tệp thường có mấy phần: A.Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau B. Hai phần, phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm. C. Chỉ có phần tên. II. Kết nối cột A với cột B để có các thao tác với chuột. (0.75 điểm) A B Thao tác Thao tác cụ thể 1.Nháy chuột. 2. Kéo thả chuột. 3.Nháy nút chuột phải. 4. Di chuyển chuột. 5. Nháy đúp chuột . a. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng. b. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. c. Nháy nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái chuột. d. Nhấn và giữ nút trái chuột di chuyển chuột tới đích và thả tay. e. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. 1......; 2........; 3...........; 4...........; 5...........; III. Điền các cụm từ thích hợp sau đây: tương tác, phần cứng, phần mềm, thông tin vào các khoảng trống (....) dưới đây trong các câu dưới đây để được các câu đúng: (0.75 điểm) Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị..............................của máy tính và tổ chức thực hiện các...................................trong máy tính. Ngòai ra hệ điều hành còn có nhiệm vụ tổ chức, quản lí ......................trên máy tính và cung cấp môi trường để người sử dụng ..............................với máy tính. PHẦN II: TỰ LUẬN. (7.0 điểm). Câu 1. (1.5 điểm) Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin. Câu 2. (2.5 điểm) a/ Nêu các thao tác chính với thư mục và tệp tin. b/ Muốn tạo thư mục con của thư mục TOAN 6 có tên là SACH GK ta thực hiện những thao tác nào? Câu 3.(3.0 điểm). Cho cây thư mục như hình bên: Hình 2 Hình 1 D: Thuvien Phonghoc Phongmay KHTN KHXH Van.doc Su.doc May1 May2 a/ Em hãy viết đường dẫn tới tệp tin Su.doc.(Hình 2) b/ Em hãy viết đường dẫn tới thư mục SO HOC và thư mục SO TU NHIEN(Hình 1) c/ Nêu các thư mục con của thư mục SO HOC.(Hình 1) II.Đáp án và thang điểm: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 3.0 điểm I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả là thích hợp: (1.5 điểm) Đề A: Câu 1 B Câu 2 A Câu 3 C; Đề B: Câu 1 D Câu 2 C Câu 3 B 0.5/ 1Câu II. Kết nối cột A với cột B để có các thao tác với chuột. (0.75 điểm) Đề A: 1..d..; 2..c..; 3...e...; 4..b...; 5..a...; 0.25/ 2Câu Đề A: 1..e..; 2..d..; 3...b...; 4..a...; 5..c...; III. Điền các cụm từ thích hợp sau đây: tương tác, phần cứng,thông tin, phần mềm vào các khoảng trống (....) dưới đây trong các câu dưới đây để được các câu đúng: (0.75 điểm) Thứ tự các từ được điền: phần cứng, phần mềm, thông tin, tương tác. 0.25/Cụm từ PHẦN II: TỰ LUẬN. (7.0 điểm). Câu 1. (1.5 điểm) - Thông tin là tất cả những gì đem lại hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự việc) vàve àchính con người. 0.75 -Các dạng cơ bản của thông tin: Dạng văn bản, dạng âm thanh, dạng hình ảnh. 0.75 Câu 2. (2.5 điểm) a/ Các thao tác chính với thư mục và tệp tin: -Xem thông tin về các tệp và thư mục. - Sao chép 0.25/ý -Tạo mới. -Di chuyển. - Đổi tên. - Xóa b/ Muốn tạo thư mục con của thư mục TOAN 6 có tên là SACH GK ta thực hiện những thao tác sau: Mở cửa sổ chứa thư mục TOAN 6. 0.25/ ý -Nháy chuột phải chọn tại vùng trống trong cửa sổ chứa thư mục TOAN 6. - Đưa con trỏ xuống mục New trong bảng chọn, đưa con trỏ tới mục Folder rồi nháy chuột. - Gõ tên thư mục SACH GK Câu 3.(3.0 điểm). Cho cây thư mục như hình bên: a/ Đường dẫn tới thư mục SO HOC C:\TOAN \ SACH BT \ SACH NC \ SOHOC 0.5 Đường dẫn tới thư mục SO TU NHIEN C:\TOAN \ SACH BT \ SO TU NHIEN 0.5 b/ Đường dẫn tới tệp tin SO AM.doc. C:\TOAN \ SACH BT \ SO NGUYEN \ SO AM.doc 1,0 c/ Các thư mục con của thư mục SO HOC là: CHUONG 1, CHUONG 2, CHUONG 3. 1,0

File đính kèm:

  • docKTKYITin6.doc