Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học Lịch sử lớp 5

Tuần 1 tuần 20 1858 – 1945

1945 – 1954 - Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ.

- Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống Pháp. - 1858: Pháp xâm lược

- 1930: ĐCS VN ra đời

- 1945: CMT8 thành công

- 1946: Pháp trở lại xâm lược.

- 1947: Chiến thắng Việt Bắc thu đông.

- 1950: Chiến thắng biên giới

- 1954: Chiến thắng ĐBP - Trương Định

- Nguyễn Trường Tộ

- Phan Bội Châu

- Nguyễn Ái Quốc

- Hồ Chí Minh

 

 

 

 

- La Văn Cầu

- Ngô Gia Khảm

- Phan Đình Giót

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học Lịch sử lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 5 CHUẨN KIẾN THỨC: THỜI GIAN THỜI KỲ NỘI DUNG CHÍNH SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NHÂN VẬT TIÊU BIỂU Tuần 1 à tuần 20 1858 – 1945 1945 – 1954 - Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ. - Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống Pháp. - 1858: Pháp xâm lược - 1930: ĐCS VN ra đời - 1945: CMT8 thành công - 1946: Pháp trở lại xâm lược. - 1947: Chiến thắng Việt Bắc thu đông. - 1950: Chiến thắng biên giới - 1954: Chiến thắng ĐBP - Trương Định - Nguyễn Trường Tộ - Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - La Văn Cầu - Ngô Gia Khảm - Phan Đình Giót Tuần 21 à tuần 35 1954 – 1975 - 1975 - đến nay - Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. - Xây dựng CNXH trong cả nước. - 1955: xây dựng nhà máy hiện đại. - 1959: làm đường Trường Sơn - 1960: Bến Tre đồng khởi. - 1968: Tiến công Tết Mậu Thân - 1972: Chiến thắng ĐBP trên không - 1973: Ký hiệp định Pa-ri - 1975: Giải phóng Sài Gòn - 1976: Tổng tuyển cử - 1979: Nhà máy thủy điện Hòa Bình - Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Thị Bình - Bùi Quang Thận - Vũ Đăng Toàn - Lê Duẩn CHUẨN KỸ NĂNG: Quan sát sự vật , hiện tượng; thu thập, tìm kiếm tư liệu lịch sử từ sách giáo khoa, trong cuộc sống gầm gũi với học sinh, Biết đặt câu hỏi trong quá trình học tập và chọn thông tin để giải đáp. Nhận biết được các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Trình bày kết quả học tập bằng lời nói, hình vẽ, sơ đồ, bài viết, GIÁO DỤC THÁI ĐỘ: Ham học hỏi, tìm hiểu về lịch sử của đất nước Yêu quê hương, đất nước; lòng tự hào dân tộc. Tôn trọng, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa của đất nước.

File đính kèm:

  • docchuan kien thuc LS 5.doc