Bài 15: Bản vẽ nhà

- Biết được nội dung và công dụng của bản vẽ nhà .

 - Biết được một số kí hiệu bằng hình vẽ của một số bộ phận dùng trên bản vẽ nhà .

 - Biết cách đọc bản vẽ nhà đơn giản.

 - Phát triển trí tưởng tượng không gian.

 - Yêu thích tìm hiểu bản vẽ xây dựng .

doc7 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 2893 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 15: Bản vẽ nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 15: Bài 15: BẢN VẼ NHÀ I./ MỤC TIÊU: - Biết được nội dung và công dụng của bản vẽ nhà . - Biết được một số kí hiệu bằng hình vẽ của một số bộ phận dùng trên bản vẽ nhà . - Biết cách đọc bản vẽ nhà đơn giản. - Phát triển trí tưởng tượng không gian. - Yêu thích tìm hiểu bản vẽ xây dựng . II./CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ hình 15.1 SGK và bảng 15.1 , 15.2 SGK. - Mô hình nhà một tầng . III./ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : Oån định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ.() Bài mới . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 :Giới Thiệu Bài Mới (3’) -Bản vẽ nhà thường dùng trong thiết kế và thi công xây dựng nhà .Để hiểu rõ nội dung và cách đọc bản vẽ nhà chúng ta tìm hiểu bài hôm nay : Hoạt động 2 : Tìm Hiểu Nội Dung Bản Vẽ Nhà (17’) - GV cho hs quan sát hình 15.2 sau đó tới hình 15.1 . Mặt đứng có hướng chiếu từ phía nào của ngôi nhà ?và diễn tả mặt nào của ngôi nhà ? Gv kết luận :mặt đứng là hình chiếu góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh .Nhằm diễn tả diễn tả hình dạng bên ngoài . Mặt bằng có mặt phẳng cắt đi qua các bộ phận nào của căn nhà ? Gv kết luận: Mặt bằng có mặt phẳng cắt đi qua các cửa sổ và song song với nền nhà , nó diễn tả tường , vách , cửa , các kích thước chiều dài , chiệu rộng của ngôi nhà….. Mặt cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu nào ?mặt cắt diễn tả những bộ phận nào của căn nhà? Gv kết luận: Mặt cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc chiếu cạnh nhằm diễn tả vì , kéo , tường , móng… Hãy nêu kích thước các bộ phận của ngôi nhà ? Gv chốt lại kiến thức . Hoạt động 3 : Tìm hiểu các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà(6’) - GV cho hs quan sát bảng 15.1 - Yêu cầu HS phân biệt kí hiệu cửa đi 1 cánh và cửa đi 2 cánh , cửa sổ đơn và cửa sổ đôi, khi nào dùng cầu thang trên mặt cắt và khi nào dùng cầu thang trên mặt bằng. Hoạt động 4 : Trình tự đọc bản vẽ nhà (15’) - GV treo bảng 15.2 có ghi sẵn cột trình tự đọc vànội dung cần hiểu . - GV hướng dẫn HS dựa vào bản vẽ nhà (bằng cách đặt các câu hỏi ) để hoàn thành các số liệu vào bảng 15.2 và chỉ ra các số liệu đó lấy từ đâu trên bản vẽ. Gv rút ra trình tự đọc bản vẽ . - HS quan sát HS trả lời Hs khác nhận xét HS trả lời Hs khác nhận xét HS trả lời Hs khác nhận xét HS trả lời Hs khác nhận xét -Hs nhắc lại và ghi bài - HS đọc bảng 15.1 - HS chỉ ra các đặc điểm khác nhau …… - HS đọc bảng 15.2 trên bảng - HS điền các số liệu và nêu cách lấy các số liệu đó. -Nhắc lại trình tự đọc . BẢN VẼ NHÀ I./ NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ NHÀ: - Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng , mặt đứng , mặt cắt …) và các số liệu xác định hình dạng , kích thước và kết cấu của ngôi nhà (xem thêm trong SGK) II./ Các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà: Bảng 15.1 (SGK/47) II./ Đọc bản vẽ nhà : Khung tên: Tên gọi ngôi nhà Tỉ lệ bản vẽ hình biểu diễn Tên gọi hình chiếu Tên gọi hình cắt Kích thước : Kích htước chung Kích thước từng bộ phận các bộ phận : Số phòng Số cửa chính ,cửa cổ Các bộ phận khác Ghi nhớ : SGK 4. Cũng cố và dặn dò(3’) + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. + Học bài và làm lại các bài tập trong SGK. + Xem trước bài 16 : “BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN” Tiết 16: Bài 16: BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN I./ MỤC TIÊU: - Đọc được bản vẽ nhà đơn giản . - rèn luyện kĩ năng đọc bản vẽ nhà đơn giản cho HS . - Ham thích tìm hiểu bản vẽ xây dựng . II./ CHUẨN BỊ : - Mô hình hoặc hình ba chiều nhà ở. III./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Oån định lớp (1’) 2.Kiểm tra bài cũ.(4’) - Bản vẽ nhà có các hình biểu diễn nào ? Chúng diễn tả các nội dung gì?Nêu trình tự đọc của một bản vẽ nhà? 3.Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 :Giới thiệu bài mới (4’) Gv nêu rõ mục tiêu và trình bày nội dung ,trình tự tiến hành . -Gọi hs đọc phần nội dung bài thực hành . -Cho vài hs nhắc lại trình tự đọc bản vẽ nhà . Hoạt động 2 :Tìm hiểu cách trình bày bài làm (5’) -Kẻ bảng 15.2 vào giấy A4 và ghi phần trả lời vào cột 3 Hoạt động 3 :Tổ chức thực hành (22’) - Yêu cầu HS đọc phần III - GV hướng dẫn học sinh đọc bản vẽ nhà hình 16.1 .NHÀ Ơû -Cho hs kẻ bảng 15.2 vào giấy A4 , riêng cột 3 hoàn thành theo hình 16.1 . -Gv hướng dẫn hs đọc bản vẽ từng phần .Bằng cách trả lời các câu hỏi cột 2 -Hs thực hành -Gv theo dõi hs thực hành Hoạt động 3 :Tổng kết .(7’) Gv cho vài hs đọc bài thực hành của mình . Gv hướng dẫn hs tự đánh giá bài làm của mình . Gv thu bài - HS đọc phần nội dung . - HS nhắc lại trình tự đọc . - Đọc phần II./ Nội dung - HS theo dõi GV hướng dẫn - hs đọc bản vẽ nhà ở rồi điền nội dung vào bảng (theo nội dung và cách thức như bảng 15.2 ) -Hs đọc bài làm . -tự đánh giá -Nộp bài BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN I.Nội dung . -Nhà ở -1:100 -Mặt đứng B -Mặt cắt A-A ,Mặt bằng -10200 , 6000 , 5900 -Phòng sinh hoạt chung :3000 x4500 -Phòng ngủ : 3000x3000 -Hiên :1500x3000 khu phụ (bếp ,phòng tắm ,…) 3000x3000 -Nền chính cao :800 -Tường cao :2900 -mái cao :2200 -3 phòng và khu phụ -3 cửa đi 1 cánh và 8 cửa sổ . -Hiên và khu phụ (nhà tắm ,bếp …) 4. cũng cố và dặn dò(2’) + Về nhà xem lại bài và học thuộc trình tự đọc bản vẽ nhà. + Xem trước bài “TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP Phần I : VẼ KĨ THUẬT” + Soạn và học thuộc 10 câu hỏi lý thuyết trong bài ôn tập . Tiết 17: Bài 17 : TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP PHẦN MỘT : VẼ KĨ THUẬT I./ MỤC TIÊU: - Hệ thống hóa và hiểu được một số kiến thức cơ bản về bản vẽ hình chiếu các khối hình học. - Hiểu được cách đọc bản vẽ chi tiết , bản vẽ lắp và bản vẽ nhà . - Chuẩn bị kiểm tra phần vẽ kĩ thuật. II./ CHUẨN BỊ: - Các sơ đồ trong SGK . - Hình 2 , 3 , 4 , 5 SGK / 53, 54 , 55 vẽ các vật thể và hình chiếu của chúng III./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 :Hệ thống hóa các kiến thức đã học(5’) - Yêu cầu HS đọc phần sơ đồ tóm tắt phần vẽ kĩ thuật . - GV treo sơ đồ tóm tắt nội dung phần vẽ kĩ thuật - Yêu cầu HS dựa vào sơ đồ tóm tắt đó và trả lời các câu hỏi : + Vai trò của bản vẽ kĩ thuật? + Có các loại bản vẽ các khối hình học nào? + Hãy cho biết có loại hình chiếu nào? Có các khối đa diện nào? Có các khối tròn xoay nào ? + Có các loại bản vẽ kĩ thuật nào ? - GV : Các vật thể được tạo thành bởi các khối hình học như khối đa diện , khối tròn xoay … Vì vậy , các em phải biết được đặc trưng của các hình chiếu của các khối hình học đó . Hoạt động 2 :Ôn tập kiến thức (15’) - Yêu cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi (10 câu hỏi trong phần Câu hỏi) - HS lần lượt trả lời các câu hỏi (đã được chuẩn bị sẵn ở nhà) theo sự điều khiển của GV - GV thống nhất nội dung trả lời - GV chú ý sửa các câu hỏi 2, 5, 6, 8 Hoạt động 3 : Ôn tập kĩ năng (10’) - Yêu cầu HS quan sát hình 2 , hình 3, hình 4 , hình 5 SGK và hoàn thành phiếu học tập (Điền kết quả vào bảng 1, bảng 2 , bảng 3 , bảng 4 SGK) - GV cho HS đọc yêu cầu của các bài tập 1, 2 , 3, 4 , nêu rõ những yêu cầu của bài tập và giải đáp các thắc mắc của HS - Chú ý HS phải nhận dạng được các khối hình học và các hình chiếu của các khối đó , đồng thời phải nhận biết được vị trí của các hình chiếu của các khối hình học trên bản vẽ . Hoạt động 4 : Luyện tập kĩ năng nhận biết và vẽ các hình chiếu (10’) - HS nhận phiếu tập có vẽ các vật thể đơn giản (hình 3 chiều) và vẽ các hình chiếu vuông góc của các vật thể đó. - GV chú ý HS vì thời gian có hạn nên trong bài tập này chúng ta chỉ chú ý nhận dạng tốt các hình dạng , đường nét và vị trí của các hình chiếu , chưa cần chính độ chính xác cao về kích thước . - HS đọc phần sơ đồ tóm tắt phần vẽ kĩ thuật . - HS quan sát và đọc hiểu nội dung sơ đồ tóm tắt nội dung phần vẽ kĩ thuật - HS trả lời dựa vào sơ đồ … - HS theo dõi GV hướng dẫn - HS trả lời các câu hỏi (đã chuẩn bị sẵn ở nhà) - HS khác theo dõi và bổ sung - HS chú ý các câu 2, 5, 6, 8 - HS quan sát hình 2 , hình 3, hình 4 , hình 5 SGK và hoàn thành phiếu học tập - HS hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập . - HS thực hành theo nhóm => Vẽ các hình chiếu vuông góc của các vật thể theo đúng vị trí. - HS chú ý thực hành nhận dạng các hình chiếu và các đường nét , vị trí , sự tương quan giữa các hình chiếu … I./ Sơ đồ tóm tắt nội dung phần vẽ kĩ thuật : Hình 1 (SGK/52) II./ Câu hỏi : III./ Bài tập IV. CŨNG CỐ VÀ DẶN DÒ : + Về nhà xem lại bài và các câu hỏi trong phần Câu hỏi + Xem lại các bài 1 đến bài 16, chuẩn bị tiết kiểm tra phần vẽ kĩ thuật

File đính kèm:

  • docGA Cong nghe 8 tiet 15.doc
Giáo án liên quan