Tuần 12 Môn: Toán Luyện tập

 

* Kiểm tra, đánh giá.

 

* Luyện tập

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài, chữa bài bảng phụ, nêu cách thực hiện phép nhân.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài, chữa bài trên bảng, nêu cách tìm thừa số chưa biết.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuần 12 Môn: Toán Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Ngày soạn: 21 thỏng 11 năm 2008 Ngày giảng: Thứ hai ngày 24 thỏng 11 năm 2008 MễN: TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn luyện kĩ năng thực hiện tính nhân, giải toán và thực hiện “gấp”, “giảm” một số lần. II. Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động thày Hoạt động trò * ổn định tổ chức: A/ kiểm tra bài cũ: - Đặt tính rồi tính: 314 x 4; 251 x 3 * Kiểm tra, đánh giá. B/ Luyện tập * Luyện tập Bài 1. Số? Thừa số 423 210 105 241 170 Thừa số 2 3 8 4 5 Tích 846 630 840 964 850 - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài, chữa bài bảng phụ, nêu cách thực hiện phép nhân. Bài 2. Tìm x: a) x : 3 = 212 x = 212 x 3 x = 636 b) x : 5 = 141 x = 141 x 5 x = 705 - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài, chữa bài trên bảng, nêu cách tìm thừa số chưa biết. Bài 3. Mỗi hộp có 120 cáI kẹo. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo? Tóm tắt: 1 hộp: 120 cáI kẹo 4 hộp: … cáI kẹo? Bài giải 4 hộp có số kẹo là là: 120 x 4 = 480 (cái) Đáp số: 480 cáI kẹo - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài, chữa bài bảng phụ, giải thích cách làm. Bài 4. Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125l, người ta lấy ra 185l dầu . Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: Có: 3 thùng, mỗi thùng 125l dầu Lấy ra: 185l dầu Còn: …l dầu? Bài giải: Cửa hàng có số lít dầu là: 125 x 3 = 375( l) Cửa hàng còn lại số lít dầu là: 375 – 185 = 190 (l) Đáp số: 190l dầu - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài, chữa bài bảng phụ, giải thích cách làm. Bài 5. Viết (theo mẫu): Số đã cho 6 12 24 Gấp 3 lần 6 x 3 = 18 12 x 4 = 48 24 : 3 = 8 Giảm 3 lần 6 : 3 = 2 12 : 3 = 4 24 x 3 = 72 - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài, chữa bài bảng phụ, giải thích đáp án. C/ Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - GV nêu yêu cầu, nhận xét tiết học.

File đính kèm:

  • docBai Luyen tap.doc
Giáo án liên quan