Tiết : 30 Bài 29: bảo vệ và khoanh nuôi rừng

1/ Kiến thức:

- Biết được ý nghĩa mục đích v biện pháp khoanh nuôi rừng

2/ Kĩ năng:

- Tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ môi trường rừng

3/ Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng bảo vệ thiên nhiên xung quanh em

4/ Tích hợp bảo vệ mơi trường:

- Có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 5469 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết : 30 Bài 29: bảo vệ và khoanh nuôi rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 24 Ngày soạn: 16/02/2014 Tiết : 30 Ngày dạy : 18/02/2014 BÀI 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUƠI RỪNG I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Biết được ý nghĩa mục đích và biện pháp khoanh nuơi rừng 2/ Kĩ năng: - Tích cực trồng, chăm sĩc bảo vệ mơi trường rừng 3/ Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng bảo vệ thiên nhiên xung quanh em 4/ Tích hợp bảo vệ mơi trường: - Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường xung quanh II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC: 1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Phóng to H 48, 49 SGK, sưu tầm thêm tranh ảnh về các khu khoanh nuôi rừng 2/ Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu bài mới, tìm hiểu một số động vật quí có nguy cơ tuyệt chủng ở địa phương em III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 7A1:.......... 7A2: 7A3: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu điều kiện khai thác rừng ở Việt Nam và biện pháp phục hồi? 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Rừng nước ta đang suy giảm nghiêm trọng, chính các hoạt động của con người là nguyên nhân chủ yếu gây phá hoại rừng. Rừng bị suy giảm đã gây bao khó khăn và thảm họa cho con người và các sinh vật sống. Bảo vệ, phát triển rừng cũng có nghĩa là bảo vệ cuộc sống cộng đồng dân cư. b/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Hoạt động 1:Tìm hiểu ý nghĩa - Hãy nêu vai trò của rừng? GV nhấn mạnh vai trò của rừng - Rừng quan trong như vậy, nhưng tình hình rừng ở nước ta hiện nay như thế nào? VD minh hoa?ï - Vậy chúng ta phải làm gì để hạn chế sự suy giảm của rừng? Bảo vệ và khoanh nuôi rừng là làm như thế nào? - Vậy bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa như thế nào? Rừng là tài nguyên quý giá là 1 bộ phận của môi trường sinh thái…. - Rừng suy giảm nghiêm trong, đặc biệt là nanï cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi như rừng Tánh Linh, U Minh - Cần bảo vệ và khoanh nuôi rừng - Bảo vệ là chống lại mọi sự gây hại, giữ gìn tài nguyên và đất rừng I/ Ý nghĩa: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng sẽ giữ gìn được rừng, giúp rừng phát triển và phục hồi Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp bảo vệ rừng GV yêu cầu HS quan sát H48 và dựa vào hiểu biết của bản thân: - Tài nguyên rừng gồm những thành phần nào? - Bảo vệ rừng nhằm mục đích gì ? GV để đạt được mục đích trên phải áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ rừng Theo em các hoạt động nào của con người được coi là xâm hại đến tài nguyên rừng? - Tham gia bảo vệ rừng bằng cách nào? - Đối với HS chúng ta tham gia bảo vệ rừng như thế nào? - Nhà nước ta đã có những chính sách bảo vệ rừng nào? - Còn bảo vệ rừng bằng cách nào nữa? - Những cá nhân, tập thể nào được phép kinh doanh? GV Khi cơ quan kiểm lâm cấp giấy phép thì mới được khai thác HS quan sát và liên hệ - Gồm thực vật, động vật, đất có rừng, đồi trọc - Giữ gìn tài nguyên động thực vật, tài nguyên đất - Đốt rừng làm nương rẫy, chặt phá lấy gỗ làm nhà, lấy đất, săn bắt động vật… - HS trả lời - Không tham gia, không dung túng cho hành động phá rừng - Pháp lệnh bảo vệ và phát triển rừng được HĐ nhà nước thông qua 19/8/1991 - Trồng rừng bảo vệ rừng - HS trả lời II/ Bảo vệ rừng: 1. Mục đích: - Giữ gìn tài nguyên rừng - Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển 2. Biện pháp: - Nghiêm cấm, ngăn chặn mọi hành động phá hại rừng ( chặt, đốt phá rừng, săn bắt động vật trái phép…. ) - Định canh định cư, Phòng chống cháy rừng, chăn nuôi gia súc - Chỉ được phép khai thác và sản suất trên đất rừng khi được cấp phép Hoạt động 3: Tìm hiểu khoanh nuơi bảo vệ rừng GV: Khoanh nuôi phục hồi rừng là lợi dụng triệt để khả năng tái sinh của rừng, kết hợp với biện pháp bảo vệ, kĩ thuật lâm sinh và trồng bổ sung… - Mục đích của phục hồi và khoanh nuôi rừng là gì? - Đối tượng nào được khoanh nuôi và phục hồi rừng? - Có những biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng nào? Liện hệ: Địa phương em đã thực hiện các biện pháp trên như thế nào? HS nghe và ghi nhớ - Tạo hoàn cảnh thuận lợi để nơi mất rừng phục hồi và phát triển lại rừng - Đất đã đất mất rừng, nương rẫy bỏ hoang còn tính chất rừng, đồng cỏ xen cây bụi - Bảo vệ, phát quang, tra hạt giống trồng cây => Thúc đẩy tái sinh tự nhiên HS liên hệ thực tế và trả lời III/ Khoanh nuôi phục hồi rừng: 1. Mục đích: ( SGK) 2 . Đối tượng khoanh nuôi: Đất đã đất mất rừng, nương rẫy bỏ hoang còn tính chất rừng - Đồng cỏ xen cây bụi 3. Biện pháp: Bảo vệ, phát quang, tra hạt giống trồng cây => Thúc đẩy tái sinh tự nhiên 4/ Củng cố - Đánh giá: GV gọi 1 HS đọc nội dung ghi nhớ - Hãy nêu các biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng? - Gọi 1 HS đọc nội dung “ có thể em chưa biết” 5/ Nhận xét - Dặn dò: - Học bài theo câu hỏi SGK , tự ôn tập theo hệ thống kiến thức và câu hỏi cuối chương, đọc bài 30 IV/ RÚT KINH NGHIỆM: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan 24 cn7 tiet 30 2013 2014.doc
Giáo án liên quan