Tiết 3 Bài 4 : Bản vẽ các khối đa diện

I/ MỤC TIÊU

- nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chử nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.

- Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chử nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.

II/ CHUẨN BỊ

1) Chuẩn bị cho mỗi nhóm:

- Các khối đa diện như hình 4.1 SGK.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 3 Bài 4 : Bản vẽ các khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2 Ngày soạn: 10/ 09/ 2007 Tiết 3 Ngày dạy: 11/ 09/ 2007 BÀI 4 : BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I/ MỤC TIÊU nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chử nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chử nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. II/ CHUẨN BỊ Chuẩn bị cho mỗi nhóm: - Các khối đa diện như hình 4.1 SGK. III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Nhận diện một số khối đa diện thường gặp. TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠTĐỘNG CỦA HỌC SINH 10ph - Yêu cầu các nhóm HS quan sát các khối đa diện mà nhóm mình có sau đó thảo luận để trả lời câu hỏi của GV đưa ra. - Hỏi: Các khối đa diện đó được tạo bởi các hình gì? + HS phải trả lời được: khối đa diện được tạo bởi các hình đa giác phẳng. - Yêu cầu mỗi nhóm một dạng khối đa diện mà nhóm mình biết. - HS hoạt động theo nhóm: + Quan sát các khối đa diện của nhóm mình. + Thảo luận theo nhóm. + Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận. - Tuỳ theo kết quả quan sát của từng nhóm. Hoạt động 2: Tìm hiểu hình hộp chử nhật. 10ph - Đặt câu hỏi thế nào là hình hộp chử nhật? Sau đó yêu cầu các nhóm tự đọc thông tin trong SGK và thảo luận để trả lời câu hỏi trên. -Yêu cầu các nhóm vẽ hình chiếu của hình hộp chử nhật lên bảng con của nhóm mình và chỉ rõ được tên của mỗi hình chiếu đó bằng cách điền vào bảng 4.1. 1) Thế nào là hình hộp chử nhật? - HS tự đọc thông tin và quan sát hình4.2 SgK để trả lời đuợc câu hỏi mà GV đưa ra. + Hình hộp chử nhật được bao bỏi sáu hình chử nhật 2) Hình chiếu của hình hộp chử nhật. - Mỗi nhóm tự vẽ hình chiếu của hình hộp chử nhật. h a b 2 1 3 Hoạt động 3: Tìm hiểu hình lăng trụ đều. 10ph - Đặt câu hỏi thế nào là hình lăng trụ đều? Sau đó yêu cầu các nhóm tự đọc thông tin trong SGK và thảo luận để trả lời câu hỏi trên. -Yêu cầu các nhóm vẽ hình chiếu của hình lăng trụ đều lên bảng con của nhóm mình và chỉ rõ được tên của mỗi hình chiếu đó bằng cách điền vào bảng 4.2. 1) Thế nào là hình lăng trụ đều? - HS tự đọc thông tin và quan sát hình4.2 SgK để trả lời đuợc câu hỏi mà GV đưa ra. + Hình lăng trụ đều được tạo bởi hai đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chử nhật bằng nhau. 2) Hình chiếu của lăng trụ đều. Mỗi nhóm tự vẽ hình chiếu của hình lăng trụ đều. h a b 1 3 2 Hoạt động 4 Tìm hiểu hình chóp đều. 10ph - Đặt câu hỏi thế nào là hình chóp đều? Sau đó yêu cầu các nhóm tự đọc thông tin trong SGK và thảo luận để trả lời câu hỏi trên. -Yêu cầu các nhóm vẽ hình chiếu của hình chóp đều lên bảng con của nhóm mình và chỉ rõ được tên của mỗi hình chiếu đó bằng cách điền vào bảng 4.3. 1) Thế nào là hình chópï đều? - HS tự đọc thông tin và quan sát hình4.2 SgK để trả lời đuợc câu hỏi mà GV đưa ra. + Hình lăng trụ đều được tạo bởi hai đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chử nhật bằng nhau. 2) Hình chiếu của chóp đều. Mỗi nhóm tự vẽ hình chiếu của hình chóp đều. h a GHI NHỚ (5ph) Khối đa diện đưị¬c tạo bởi các hình đa giác phẳng. mỗi hình chiếu thể hiện được hai trong ba kích thước: chiều dai, chiều rộng và chiều cáo của khối đa diện.

File đính kèm:

  • docahdfkijgpaoifp0weufkuadogjapis (1).DOC
Giáo án liên quan