Tiết 14: Tuần 07: Thực hành đọc bản vẽ lắp đơn giản

A,Mục tiêu :

1.Kiến thức :Đọc được bản vẽ lắp đơn giản

2.kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc bản vẽ

3.Thái độ :Có tác phong làm việc theo quy trình

 

A. Chuẩn bị

1.Giáo viên

2.học sinh

-Nghiên cứu bài14 SGK

-Đọc phần có thể em chưa biết

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1944 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 14: Tuần 07: Thực hành đọc bản vẽ lắp đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN Soạn 17/10/2005 -Tiết :14-Tuần:07 A,Mục tiêu : 1.Kiến thức :Đọc được bản vẽ lắp đơn giản 2.kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc bản vẽ 3.Thái độ :Có tác phong làm việc theo quy trình Chuẩn bị 1.Giáo viên 2.học sinh -Nghiên cứu bài14 SGK -Đọc phần có thể em chưa biết C.Hoạt động dạy học Công việc của thầøy Hoạt động của trò Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới -Bản vẽ lắp là gì ? -Nêu cách đọc bản vẽ lắp - Giới thiệu bài học : Nêu rõ mục tiêu baì 14 , trình bày nội dung và các thực hiện -Hai em lên bảng trả bài theo nội dung GV yêu cầu , dưới lớp tập trung chú ý và và nhận xét nội của bạn mình trên bảng - Thu thập nội dung GV đặt vấn đề và tìm cách để giải quyết vấn đề . Hoạt động 2: ( phút ) Tìm hiểu nội dung của bản vẽ lắp -y/ hs làm phần trả lời câu hỏi theo bảng 9.1 SGK - Tìm hiểu các nội dung y/c trong SGK Hoạt động 3: ( phút ) Tổ chức thực hành - y/c hs nhắc lại các bước đọc bản vẽ ==> đọc bản vẽ vòng đai như cách đọc bản vẽ ở bẳn lắp14 ) - Trả lời các câu hỏi theo bảng 14.1 bản vẽ được bố trí trên khổ giấy A 4 - Nghe GV thông báo – làm việc ca nhân trả lời nội dung trong bài học Hoạt động 4 : ( phút ) Tổng kết và đánh giá thực hành -Nhận xét tiết làm bài tập thực hành -Hướng dẫn hs tự đánh giá bài làm của mình qua phần mục tiêu của bài học -Thu bài kiểm tra về chấm , tiết học tới trả bài và đánh giá cụ thể - Khuyên khích học sinh vẽ hình ba chiều hoặc làm mô hình vòng đai - y/c hs đọc trước bài 15 -Nghe GV đánh giá nhận xét - Thông qua mục tiêu bài hoc ïcá nhân học sinh tự đánh giá kết quả của mình D. Nội dung thực hành đọc bản vẽ Trường THCS Tà Năng BÁO CÁO THỰC HÀNH Họ và tên :__________ Lớp :_______________ HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT CÓ REN Trình tực đọc Nội dung cần hiểu Bản vẽ bộ bản vẽ ròng rọc 1. Khung tên -têngọi chi tiết -vật liệu -Tỉ lệ 2.Bảng kê Tên gọi các chi tiết và các số lượng của chi tiết 3.Hình biểu diễn -Tên gọi các hình chiếu -Vị trí hình cắt 4.kích thước -Kích thước chung của chi tiết -Kích thước cacù phần của chi tiết 4.Phân tích chi tiết -Vị trí các chi tiết 5.Tổng hợp -Trình tự tháo lắp -Công dụng của sản phẩm Ghi chú :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………E. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiaosancn8tiet1-70 (16).doc
Giáo án liên quan